Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אופניים חשמליים – המדריך השלם

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

אופניים חשמליים

אופניים חשמליים – מה אומר החוק החדש?

בשנים האחרונות עם עליה בעומסי התנועה הולך וגובר השימוש באופניים בעיקר אופניים חשמליים בערים כמו תל אביב, חיפה, ירושלים ועוד ערים גדולות. עם העליה בשימוש באופניים חשמליים גובר הסיכון לכל משתמשי הדרך בייחוד להולכי הרגל והרוכבים עצמם. סיכון זה נובע מהעובדה כי התשתיות בארץ אינן מותאמות לרכיבה, אין מספיק שבילי אופניים מוסדרים לרוכבים והם נאלצים לנסוע על מדרכות או בכבישים המיועדים לכלי רכב אחרים. כמוכן אין חקיקה מתאימה שנותנת פתרונות מתאימים לשינויים האחרונים בנושא הנידון. במאמר זה נשיב על כל השאלות הקשורות בנושא זה.

מהם החוקים החלים על אופניים חשמליים:

כל החוקים, הכללים והתקנות שיפורטו במדריך זה חלים גם על אופניים וגם על אופניים חשמליים.

הרכבה: 

חל איסור להרכיב נוסע (מעל גיל 8) על אופניים אלא אם האופניים מיועדים לכך.

חריג: מותר להרכיב ילד שלא מלאו לו 8 שנים על אופניים בתנאי שהאופניים מצוידים במושב נפרד שמבטיח את שלום הילד המורכב.

אדם שלא מלאו לו 14 שנים לא ירכיב בשום מקרה נוסע על אופניים.

הובלת חפצים על אופניים: 

חל איסור להוביל על אופניים חפץ או כל מטען המונע מהרוכב שליטה מוחלטת על האופניים.

אסור להוביל מטען או חפץ שאורכו עולה על 70 ס"מ.

אסור להוביל מטען או חפץ שחורג מחלקו הקדמי או האחורי של האופניים בכל מקרה.

גרירה עם אופניים: 

אסור לגרור או להיגרר עם אופניים או להתחבר לרכב הנע בכביש.

שמירת רווח: 

חובה לשמור רווח מרכב שמלפנים על מנת שיתאפשר לעצור בבטחה מבלי לגרום לתאונה.

נסיעה בכביש:

חובה על הרוכב לנסוע צמוד לשפה הימנית של הכביש ככל האפשר ולעקוף בזהירות כלי רכב אחרים.

בדרך בינעירונית אם יש שוליים מאספלט, ירכב הרוכב בצדו הימני של השול ככל האפשר.

בדרך שאינה עירונית חל איסור על ילד מתחת לגיל 12 לרכב על אופניים.

רכיבה על מדרכה, שביל אופניים, מנהרה:

חל איסור מוחלט לרכב על מדרכה או כל מקום אחר שמיועד להולכי רגל. אולם מותר להוביל אופניים על מדרכה אם אין בכך הפרעה או סיכון להולכי הרגל.

אם הוקצה שביל וסומן לאופניים, חובה על הרוכב לנסוע בשביל המסומן.

חל איסור על רוכב אופניים לנסוע בתוך מנהרה.

חציה במעבר חציה: 

אסור לחצות מעבר חציה ברכיבה על אופניים אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים במידה ויש.

מותר להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.

רכיבה בקבוצה של 10 ויותר:

רכיבה על אופניים בקבוצה של 10 ויותר מחויבת ברכב ליווי מאחור עם 4 אורות מהבהבים.

חובת הרוכב: 

האופניים חייבים להיות עם פעמון, מנגנון בלימה יעיל ופס זוהר (מחזירי אור תקינים בכל עת).

רכיבה במצב תאורה – כאשר הראות לקויה מכל סיבה.

חובה פנס קבוע מלפנים המאיר באור לבן למרחק של 150 מטרים לפחות.

חובה פנס קבוע המאיר לאחור עם תאורה אדומה.

חובה מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.

חבישת קסדה:

חובה לרכב על אופניים או אופניים חשמליים עם קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בעת הרכיבה.

חובה זו אינה חלה על רוכב אופניים לא חשמליים מעל גיל 18 בדרך עירונית, אלא אם כן הוא עוסק בפעילות ספורטיבית.

חלה חובה על רוכבי אופניים חשמליים לחבוש קסדה בכל דרך ובכל גיל.

גיל רכיבה על אופניים חשמליים:

גיל הרכיבה על אופניים חשמליים הוא מ – 16 ואילך.

הגדרת רוכב:

הולך רגל המוביל אופניים דינו כדין רוכב אופניים

כל הכללים האמורים לעיל חלים גם על אופניים חשמליים.

ענישה, עבירות אופניים – אופניים חשמליים

רוכב על אופניים חשמליים שטרם מלאו לו 16 שנים => 1000 ₪ קנס.

רכיבה עם אופניים על מדרכה => 100 ₪ קנס

רכיבה עם אופניים חשמליים על מדרכה => 250 ₪ קנס

נהיגה באור אדום המיועד לרוכבי אופניים => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים המונעת שליטה באופניים => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים החורג מלפנים או מאחור => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים העולה באורכו מ – 70 ס"מ => 250 ₪ קנס.

רכיבה או הרכבת נוסע על אופניים ללא קסדה => 250 ₪ קנס.

• לא בגיר בדרך עירונית אלא אם הרכיבה היא פעילות ספורטיבית.

הורה המאפשר לילדו לרכב על אופניים ללא קסדה => 250 ₪ קנס.

הרכבת נוסע על אופניים מעל גיל 8 => 100 ₪ קנס.

הרכבת נוסע על אופניים חשמליים מעל גיל 8 => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים לא תקינים => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים ללא פנס או מחזיר אור => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחזיר אור => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים שלא על גבי המושב => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא על גבי המושב => 250 ₪ קנס.

אי ציות לתמרור האוסר כניסה לאופניים => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא בשביל אופניים => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים שלא בשביל אופניים => 100 ₪ קנס.

שימוש בנתיב שמיועד לרכב אחר => 100 ₪ קנס.

אופניים חשמליים – שימוש בנתיב שמיועד לרכב אחר => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים במנהרה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים במנהרה => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים בדרך שאינה עירונית שלא בשול => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים בדרך שאינה עירונית שלא בשול => 250 ₪ קנס.

רכיבה שלא בצד ימין שאין שול או בחוסר זהירות => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא בצד ימין שאין שול או בחוסר זהירות => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים על מעבר חציה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים על מעבר חציה => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים המונע שליטה => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים המונע שליטה => 250 ₪ קנס.

התחברות או אחיזה של אופניים ברכב אחר => 100 ₪ קנס.

התחברות או אחיזה של אופניים חשמליים ברכב אחר => 250 ₪ קנס.

גרירה באופניים => 100 ₪ קנס.

גרירה באופניים חשמליים => 250 ₪ קנס.

אי שמירת מרחק ברכיבה על אופניים => 100 ₪ קנס.

אי שמירת מרחק ברכיבה על אופניים חשמליים => 250 ₪ קנס.

רכיבה בקבוצה בדרך שאינה עירונית ללא ליווי => 500 ₪ קנס.

נהיגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא עפ"י חוק => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים לצד רכב אחר שלא לצורך עקיפה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים לצד רכב אחר שלא לצורך עקיפה => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים החורג מלפנים או מאחור => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים החורג מלפנים או מאחור => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים העולה באורכו מעל 70 ס"מ => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים העולה באורכו מעל 70 ס"מ => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים ללא ציוד נדרש => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים ללא ציוד נדרש => 250 ₪ קנס.

שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה => 1000 ₪ קנס.

מעבר באור אדום המיועד לכלי רכב => 1500 ₪ קנס.

סמכות מיוחדת לשוטר:

מצא השוטר כי רוכב אופניים מפר את החוקים והתקנות לעיל, יש בסמכותו בנוסף לרישום דוחות אף להוציא אוויר ושסתומים מהאופניים.

נהיגה בשכרות ורכיבה על אופניים ואופניים חשמליים

דינו של רוכב אופניים או אופניים חשמליים הרוכב בשכרות הינו כדין נהג שנוהג בשכרות וצפוי לאותם העונשים שצפוי נהג שיכור.

הכמויות המותרות של אלכוהול לרוכב אופניים עפ"י חוק:

נהג חדש – לנהג חדש אין שום משמעות לגבי רכיבה על אופניים.

נהג/ רוכב עד גיל 24 – הכמות המותרת ע"פ חוק היא 49 מיקרוגרם של אלכוהול בליטר אחד אוויר נשוף.

רוכב מעל גיל 24 – הכמות המותר ע"פ חוק היא עד 239 מיקרוגרם של אלכוהול בליטר 1 אוויר נשוף. (משטרת ישראל אוכפת החל מכמות של 290 מיקרוגרם)

ענישה – נהיגה בשכרות לרוכב אופניים

פסילה מנהלית של משטרת ישראל 

זימון לקצין משטרה לצורך השבתת האופניים למשך 30 ימים.

אם הרוכב בעל רישיון נהיגה, רישיונו ייפסל למשך 30 ימים ואם אין לו רישיון נהיגה עדיין קצין המשטרה רשאי לפסול אותו מלהחזיק או להוציא רישיון נהיגה למשך 30 ימים.

ענישה בבית המשפט

אם הרוכב יורשע בנהיגה בשכרות הוא ייפסל מינימום למשך שנתיים ואם אין לו רישיון נהיגה, לא יוכל להוציא רישיון נהיגה למשך השנתיים שנקבעו לו.

אם הרוכב יורשע בגין נהיגה תחת השפעת סם או אלכוהול הוא ייפסל מינימום למשך 3 חודשים ואם אין לו רישיון נהיגה, לא יוכל להוציא רישיון נהיגה למשך שלושת החודשים שנקבעו לו.

משרדנו גל מוטאי ושות' עו"ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 050-2266882

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין