Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

דוח קנס תמרור עצור – עדכון חוק 2024

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

תמרור עצור

דוח תמרור עצור – 302, מה העונש / קנס / נקודות ?

קיבלתם דוח קנס או הזמנה למשפט בגין אי ציות לתמרור עצור? במאמר זה אביא בפניכם את כל החובות הקשורות בתמרור עצור (302), ומתי הוא מחייב אותנו. ישנם מצבים רבים שבהם התמרור מוצב בצדדים שונים ובכל פעם הוא מחייב נוסעים אחרים. יש סוגים שונים של תמרורים שנראים כמו תמרור עצור מה משמעות ומה הקשר שלהם לתמרור זה.

תמרור עצור

ענישה בגין אי ציות לתמרור עצור – 302: נכון לשנת 2024

1. דוח תמרור עצור – אי עצירה בלבד => 250 ₪ קנס + 4 נקודות

2. הזמנה לדין – אי עצירה ואי מתן זכות קדימה => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך חודש + הזמנה למשפט + 10 נקודות.

3. הזמנה למשפט – נהג שעצר אולם לא נתן זכות קדימה => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך חודש + הזמנה למשפט + 10 נקודות.

4. הזמנה לדין – נהג שלא יודעים אם עצר או לא אולם לא נתן זכות קדימה => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך חודש + הזמנה למשפט + 10 נקודות.

5. כתב אישום – תאונת דרכים עם נפגעים עקב אי ציות לתמרור עצור => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך חודשיים + הזמנה למשפט + 10 נקודות.

6. כתב אישום – תאונת דרכים קטלנית עקב אי ציות לתמרור עצור => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 3 חודשים + הזמנה למשפט + 10 נקודות.

• חשוב לציין כי התביעה המשטרתית מבקשת מספר חודשי פסילה נוספים בבית המשפט וזאת בהתאם לרמת הסיכון שהנהג יצר בנהיגתו.

מקורות בחקיקה:

תקנה 64(ד) לתקנות התעבורה:

נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

לוח התמרורים – תמרור 302
עצור! תן זכות קדימה לרכב בדרך החוצה לרבות מסילה.

תמרור עצור

תקנה 22 לתקנות התעבורה:

(א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

מה משמעות תמרור עצור – 302?

רבים סבורים כי תמרור עצור הוא מחייב עצירה בלבד. כאן המקום להבהיר כי נהג רכב שמגיע לצומת ומוצב בפניו תמרור עצור הוא חייב עצירה מוחלטת לפני קו העצירה ואם ישנם כלי רכב החוצים, נהג שעצר לפי התמרור מחויב לתת להם זכות קדימה.

מטרה העצירה: בדרך כלל תמרור עצור מוצב בצמתים שיש בהם בעיה של שדה ראיה וכאשר מוצב תמרור עצור, מטרת העצירה היא בדיקה האם ישנם כלי רכב שמתקרבים כדי לתת להם זכות קדימה.

בקצרה אסביר כי לתת זכות קדימה לכלי רכב אחרים, פירושו שלא לגרום להם להפרעה או סיכון בכל דרך. אולם חשוב להבין כי פרשנות המילה זכות קדימה ואופן המדידה ותיעודו על ידי שוטרים זו תורה שלמה ומי שמעוניין להרחיב את הידע בתחום זה ניתן לקרוא את המאמר האקדמי: פרשנות המונחים סיכון וזכות קדימה בתעבורה

תמרור עצור -302 המוצב בצד ימין הדרך:

תמרור עצור המוצב בצידו הימני של הדרך מחייב את כל הנתיבים באותו כיוון נסיעה גם אלה שפונים שמאלה ופונים פרסה שמאלה.

חריג: כאשר קיים שטח הפרדה המפריד בין ימין לשמאלה => תמרור עצור המוצב בצד ימין אינו חל לגבי חלקו השמאלי של הכביש.

תמרור עצור

תמרור עצור – 302 המוצב בצד שמאל הדרך:

תמרור עצור המוצב בצד שמאל של הדרך מחייב רק את הפונים שמאלה או פונים פרסה שמאלה.

היכן עוצרים כאשר קיים תמרור עצור ומסומן קו עצירה בסמוך לתמרור?

במקרה כזה קיימת חובה לעצור לפני (ובסמוך לקו העצירה). החובה חלה על כל כלי הרכב גם אם הם מגיעים בתור וכאשר יש עומס תנועה. ישנם בתי משפט לתעבורה שקובעים כי אם רכב ראשון עצר, רכב שני אחריו אינו מחויב בעצירה. אולם חשוב מאד להבהיר כי גישה זו אינה הלכה של בית המשפט העליון ואינה מחייבת את כל בתי המשפט התעבורה יהיו שופטים שיקבלו טענה זו ויהיו שישללו אותה על הסף. לכן ההמלצה היא שכל נהג שמגיע לקו העצירה יעצור ויבחן את התנועה בדרך החוצה ורק לאחר שיראה שהדרך פנויה יתחיל בנסיעה.

היכן עוצרים כאשר קיים תמרור עצור ומסומן קו עצירה כמה מטרים אחרי התמרור?

במקרה זה גם חובת העצירה היא לפני ובסמוך לקו העצירה. אין חובה לעצור במקביל לתמרור העצור.

היכן עוצרים כאשר קיים תמרור עצור אבל אין קו העצירה?

על פי התקנה נהג רכב שמתקרב לצומת ומוצב תמרור עצור אולם אין קו עצירה הוא מחויב לעצור במקום שממנו הוא רואה את התנועה החוצה. אין חובה לעצור בסמוך לתמרור אלא אם כן משם רואים את התנועה החוצה.

האם קיימת חובת עצירה כאשר מסומן קו עצירה ללא תמרור עצור:

תמרור 802
תמרור 802

אין חובת עצירה אם אין תמרור עצור – במקרה זה קו העצירה מסמן מקום עצירה רק אם קיימת חובה אחרת לעצור על פי דין. למשל אם יש חובה לעצור כדי לתת זכות קדימה בכיכר או לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין.

 

 

האם קיימת חובת עצירה ומתן זכות קדימה כאשר המילה עצור כתובה על פני הכביש ומסומן קו עצירה?

גם במקרה הזה אין חובת עצירה אם אין תמרור עצור – במקרה זה המילה עצור וקו העצירה מסמנים מקום עצירה רק אם קיימת חובה אחרת לעצור על פי דין. למשל אם יש חובה לעצור כדי לתת זכות קדימה בכיכר או לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין.

תמרור עצור נייד (עגול) – תמרור 304:

תמרור 304
תמרור 304

מדובר בתמרור עצור נייד ומחייב עצירה כאשר הוא מופיע בפני הנהג וחובה להמשיך לעמוד עד קבלת היתר לנסיעה או הופעת תמרור 305 (סע – התקדם בזהירות). בדרך כלל תמרורים אלה נמצאים בשימוש במקומות בהם מתבצעות עבודות בכביש או מעברי חציה שבהם חוצים ילדים.

תמרור 305

 

קיבלת דוח על תמרור עצור? האם הדוח חוקי?

1. במקרה של אי עצירה בלבד: על השוטר לוודא כי מוצב תמרור עצור באופן חוקי , נראה היטב לעין (לא מוסתר). כמוכן על השוטר לעמוד במקום שממנו רואה היטב את קו העצירה, את הגעתן של המכוניות ויציאתן מהצומת. על השוטר לרשום בדוח את הנתונים שלעיל וכן לוודא קשר עין רצוף עם הרכב שביצע את העבירה עד לעצירתו.

2. במקרה שנוסף אלמנט של אי מתן זכות קדימה: על השוטר לראות ולתעד את כל הדברים שרשומים לעיל ובנוסף על השוטר לראות כי נהג הרכב שלא נתן זכות קדימה גרם להפרעה כלשהי לרכב שלא קיבל זכות קדימה. ההפרעה יכולה לבוא לידי ביטוי בהאטה, עצירה או סטיה מנתיב כדי שלא לפגוע ברכב שלא נתן את הזכות קדימה. על השוטר לוודא כי היה קשר סיבתי בין התנהגות הרכב שלא נתן זכות קדימה לבין ההתנהגות של הרכב שלא קיבל זכות קדימה. כמוכן השוטר חייב להיות במקום שממנו היה יכול לראות בבירור את כל ההתרחשות ולתעד באופן ברור את הדברים.

לסיכום

עבירת אי ציות לתמרור עצור (ללא תאונת דרכים) היא עבירה חמורה שגוררת בצידה ענישה מחמירה של מספר חודשי פסילה בבית המשפט ובנוסף 10 נקודות חובה. עבירת אי ציות לתמרור עצור היא עבירה מורכבת וקשה לאכיפה ושוטרים ברישום הדוח חייבים להקפיד על מספר רב של פרטים. שוטרים לעיתים רושמים דוחות כאשר אין עבירה מצידו של הנהג בכך גורמים לעוול ולאי צדק שלא במכוון. בכל מקרה של קבלת דוח בגין אי ציות לתמרור עצור מומלץ לפנות לעורכי דין שמומחים בתחום התעבורה כדי לבחון את הדוח ואת חוקיות הרישום.

משרדנו מתמחה בתחום התעבורה ומורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות ניסיון בהפעלת מכשירי האכיפה של משטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ.

טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 –

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין גל מוטאי ושות'.

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין