Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – עדכון 2024

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקת כושר נהיגה ועדכונים לשנת 2024

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הוא גוף שהוקם על ידי המדינה במטרה לבחון את כשירות הנהגים מבחינה רפואית (פיזית או נפשית). המטרה היא לוודא כי כל מי שמחזיק ברישיון נהיגה הוא כשיר מבחינה רפואית ואינו מסכן את הציבור בנהיגתו.

לייעוץ ללא התחייבות:

050-2266882 

לא כל מי שמחזיק ברישיון נהיגה מגיע לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אלא רק מקרים שבהם עולה חשד כי הנהג אינו כשיר או מסכן את הציבור בנהיגתו או מעוניין להוציא רישיון נהיגה מסוג מסוים.

להלן המקרים שבהם נהג יכול להיות מוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

– הנהג צבר 72 נקודות ברישיון הנהיגה – במקרה זה הנהג צריך לעבור טסט ותיאוריה מחדש ובחינות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

במקרה זה המכון הרפואי בוחן באמצעות פסיכולוג את מידת מסוכנותו של הנהג באמצעות בחינות בכתב ובע"פ. מומלץ מאד להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה במקרה זה לפני ההגעה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

– הנהג מעוניין להוציא רישיון נהיגה על רכב ציבורי או משא כבד. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

גם במקרה זה המכון הרפואי בוחן באמצעות פסיכולוג את מידת מסוכנותו של הנהג באמצעות בחינות בכתב ובע"פ. כמו כן נבחנת גם כשירותו של הנהג מבחינה פיזית באופן קפדני ביותר. מומלץ מאד להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה במקרה זה לפני ההגעה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

– כל נהג שהורשע בעבירת נהיגה בשכרות או סירוב לבדיקת אלכוהול, שתן או דם. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– נהג חדש שהורשע בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים (להבדיל מהרשעה בגין נהיגה בשכרות). הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– כל נהג שהורשע בגין מעורבות בתאונה קטלנית. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– כל נהג עם ריבוי עבירות תעבורה. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– כל נהג החשוד או מורשע בשימוש בסמים. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

בכל המקרים שלעיל המכון הרפואי בוחן באמצעות פסיכולוג את מידת מסוכנותו של הנהג באמצעות בחינות בכתב ובע"פ, ומומלץ להיווץ עם עורך דין תעבורה לפני ההגעה.

– אדם עם בעיות בריאותיות המבקש להוציא רישיון נהיגה. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– נהג המעורב בתאונת דרכים ועולה חשד כי התאונה נגרמה עקב מצבו הבריאותי. הגורם המפנה => משטרת ישראל.

– נהג העומד לדין בבית המשפט ובמהלך המשפט עולה חשד כי מצב הבריאותי אינו מאפשר לו להחזיק ברישיון נהיגה. הגורם המפנה => בית המשפט.

– אדם המגיע לבדיקה רפואית במוסד רפואי או פסיכיאטרי ועולה חשד כי הבעיה פוגמת ביכולתו להחזיק ברישיון נהיגה. הגורם המפנה => המוסד הרפואי המטפל. יש מחויבות על פי חוק לרפוא המטפל להעביר דיווח למכון הרפואי.

– אנשים בעלי נכויות אשר תובעים את המוסד לביטוח לאומי ועולה חשד כי הנכות שלהם פוגמת ביכולתם להחזיק ברישיון נהיגה. הגורם המפנה => המוסד לביטוח לאומי.

– אנשים מבוגרים מאד. הגורם המפנה => משרד הרישוי.

– אנשים בעלי נכויות אשר תובעים את משרד הביטחון ועולה חשד כי הנכות שלהם פוגעת ביכולת שלהם להחזיק רישיון נהיגה. הגורם המפנה => משרד הביטחון.

– לעיתים נהגים הנבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים מקבלים רישיון נהיגה אולם המכון דורש מהם להיבדק באופן תקופתי.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בדיקת פסיכולוג או פסיכיאטר

בדיקת כשירות

כאשר עולה חשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב עבירות תעבורה רבות הוא מוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בחינה ובדיקה על ידי פסיכולוג. הבחינות מבוצעות באמצעות מבחנים בכתב ובע"פ (ראיון אישי) כאשר מטרת הפסיכולוג היא לבחון את מידת מסוכנותו של הנהג. במקרה זה מומלץ מאוד לפנות לייעוץ מומחים כדי לקבל הדרכה כיצד להתכונן לבחינות אלו. משרדנו מומחה בתחום ומביא לתוצאות מדהימות ללקוחותינו – לייעוץ וייצוג ניתן לפנות 050-2266882.

כאשר עולה חשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב מצבו הנפשי הוא מוזמן למכון הרפואי לצורך בדיקה על ידי פסיכיאטר. כאמור הבדיקות מבוצעות על ידי פסיכיאטר והן בדיקות רפואיות, גם כאן מומלץ מאוד לקבל ייעוץ וייצוג עורך תעבורה מומחה.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקה רפואית כגון אפילפסיה

בדיקה רפואית

ישנם מקרים שבהם נהג נאלץ להגיע למכון הרפואי לצורך בדיקה רפואית במטרה לבחון את כשירותו להחזיק ברישיון נהיגה. מקרים כגון הנהג עבר מקרה שאובחן כאפילפטי (חולה במחלת האפילפסיה) או דום נשימתי או CVA שבץ מוחי ועוד מקרים רבים, במקרים הללו ראוי להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה ולקבל חוות דעת רפואיות מתאימות כדי להימנע משלילת רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואי.

האופן שבו ההליך מתנהל

בחלק מהמקרים בעת שבו הנהג מגיע למשרד הרישוי לחדש רישיון נהיגה כתנאי לקבלת הרישיון הנהג מופנה למכון הרפואי באמצעות טפסים שהוא מקבל במקום והוא ממלא אותם כמו כן ייתכן שהנהג יידרש לצרף מסמכים רפואיים או יופנה לבדיקה כדי להמציא מסמכים המעידים על מצבו הבריאותי.

בחלק אחר מהמקרים הנהג מחזיק ברישיון נהיגה ומקבל זימון בדואר עם אותן הדרישות שלעיל, ומצוין בהודעה כי עליו להגיע למשרד הרישוי לצורך שימוע לבחינת שלילת רישיון הנהיגה שלו.

ניתן לקרוא בהרחבה על הנושא במאמר >> המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מחלות

החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאחר הבדיקה

לאחר בדיקת הנהג המכון הרפואי מעביר את הממצאים ואת החלטתו למשרד הרישוי. משרד הרישוי הוא הגורם אשר מזמין את הנהג לשימוע ומעביר לידיעתו את ההחלטה של המכון הרפואי. חשוב להבהיר כי למשרד הרישוי אין שום סמכות לשנות את החלטת המכון הרפואי.

ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מי שחושב שנפגע עקב החלטת המכון הרפואי, רשאי להגיש ערר על החלטת המכון תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה. הערר מוגש לוועדת הערר בכתובת: בית חולים שיבא בתל השומר ועדת ערר, ביתן 17 מיקוד 5265601 פקס: 03-5661945. ההמלצה היא להגיש את הערר באמצעות עורך דין תעבורה מומחה כדי להעלות את הסיכוי לקבלת תשובה חיובית.

הגשת הערר כרוך בתשלום אגרה בסך 1061 ₪ נכון להיום (שנת 2020).

ערעור על החלטת ועדת ערר בשיבא תל השומר

ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת הערר תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. הערעור מוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים. (בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים)

סיכויי הערעור הם מאד נמוכים לנוכח העובדה כי ההחלטות המתקבלות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וועדת הערר בתל השומר הן החלטות רפואיות ובתי המשפט נוטים שלא להתערב בהחלטות אלו.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

סמכויות המכון הרפואי

המכון הרפואי רשאי

1. לשלול לנהג את כל דרגות רישיון הנהיגה לחלוטין ולצמיתות.

2. לשלול לנהג דרגה מסוימת של רישיון נהיגה לחלוטין ולצמיתות.

3. להטיל מגבלות על כל דרגות רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה או לצמיתות.

4. להטיל מגבלות על דרגה מסוימת של רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה או לצמיתות.

5. לשלול רישיון נהיגה לנהג לתקופה מסוימת ולהתנות בביצוע מבחנים או בדיקות רפואיות.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים טלפון וכתובת:

למכון הרפואי מספר סניפים ברחבי הארץ את הכתובות והטלפונים ניתן למצוא באתר של משרד הבריאות

מדוע חשוב לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה למכון הרפואי

כפי שראינו למכון הרפואי לבטיחות דרכים יש סמכויות בלתי מוגבלות לגבי רישיון הנהיגה שלנו. המכון הרפואי הוא גוף ממשלתי בירוקרטי אשר במרבית המקרים רואה ניירות ומסמכים מול עיניו ולא את האדם, הרגשות והזכויות שלו.

החלטה של המכון הרפואי יכולה להתחיל מהגבלה של רישיון הנהיגה ועד לשלילתו לצמיתות ובמרבית המקרים להחלטה זו השפעה גורלית על גורל האדם, גורל משפחתו ופרנסתו.

לכן בכל מקרה שבו מקבלים זימון למכון הרפואי מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

משרדנו – עורכי דין תעבורהגל מוטאי ושות' מתמחה בתחום התעבורה ובעל עשרות שנות ניסיון בתחום והישגים מדהימים מול המכון הרפואי.

לייעוץ וייצוג ניתן לפנות לטל:

050-2266882

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע"י עו"ד גל מוטאי, בעל עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה במשטרת ישראל (כמרצה וכשוטר).

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין