Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – משרד הרישוי

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

המכון הרפואי ומשרד הרישוי

הקשר בין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומשרד הרישוי

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומשרד הרישוי הם שני גופיים מנהליים שהוקמו על ידי המדינה במטרה לפקח על מתן רישיון נהיגה לנהגים שאינם מסכנים את הציבור המשתמשים בדרך בנהיגתם.

ישנם מקרים רבים שמשרד הרישוי מחויב על פי חוק להפנות נהגים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים במטרה לבחון את רמת הסיכון שנשקפת מהם כלפי הציבור. במאמר זה נציין חלק מהמקרים שבהם נהג מוזמן למכון הרפואי באמצעות משרד הרישוי ונציין כיצד מומלץ לנהוג במקרים אלה.

חשוב להבהיר כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהווה זרוע של משרד הרישוי לאבחון מסוכנות נהגים באמצעות בחינות של פסיכולוגים בעיקר, וכאשר מדובר בבחינה של פסיכולוג חובה להבהיר כי אין מדעים מדויקים, ובהחלט הם יכולים לטעות בהתרשמויות וחוות הדעת שהם מספקים למשרד הרישוי. אשר על כן בכל המקרים שמפורטים במאמר זה כדאי מאד לקבל ייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה לפני הגעה למכון הרפואי.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – נהג חדש

ישנם מקרים שבהם נהג בעת היותו נהג חדש מורשע בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול לפי תקנה 26 לתקנות התעבורה (ההרשעה מבוססת על התרשמות השוטרים)

במקרים אלה ללא שום קשר לתקופת הפסילה (בין אם יום אחד פסילה או שנה פסילה), משרד הרישוי מחויב על פי חוק להפנות את הנהג שמבקש לחדש רישיון נהיגה, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים כדי לבחון את מסוכנותו של הנהג.

• בנוסף הנהג ייאלץ לעבור טסט ותיאורה שוב כדי לקבל רישיון נהיגה מחדש.

המכון הרפואי באמצעות בחינה בכתב וראיון פסיכולוג בוחן את מידת מסוכנותו של הנהג ומעביר חוות דעת למשרד הרישוי לפיה האם ניתן לאפשר לנהג להוציא רישיון נהיגה מחדש.

סמכויות המכון הרפואי במקרה של נהג חדש:

נהג המופנה למכון הרפואי עובר בחינות של פסיכולוג כאמור במטרה לבחון את רמת הסיכון הנשקפת ממנו בנהיגתו. לאחר הבחינות, מכון הרפואי מגבש חוות דעת אשר בה המלצה האם להחזיר רישיון נהיגה לנהג החדש.

מכון הרפואי יכול להטיל מגבלות בהתאם לרמת מסוכנות של הנהג כגון נהיגה ברדיוס מסוים ממקום מגוריו או נהיגה יום בלבד ועד שלילת רישיון הנהיגה שלו לחלוטין.

נהג חדש שרישיונו נפסל על ידי המכון הרפואי רשאי לערער על ההחלטה תוך 30 ימים או לפנות לבחינות של המכון הרפואי לאחר שנה מיום ההחלטה שפסלה את רישיונו.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומעורבות בתאונה קטלנית

נהג שמעורב בתאונת דרכים קטלנית והורשעה בגרם מוות ברשלנות, או בקלות ראש או הריגה וסיים לשאת את העונש שהוטל עליו על ידי בית המשפט ייאלץ להוציא רישיון נהיגה מחדש.

התנאים לקבלת רישיון נהיגה במקרים אלה הם, מעבר בחינות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, טסט ותיאוריה מחדש.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה של נהג המעורב בתאונת דרכים קטלנית:

נהג המופנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ייבחן אם מצבו הבריאותי מבחינה פיזית היא תקינה ולאחר מכן מגיע לבחינות פסיכולוג לבחינת רמת מסוכנותו. לאחר ביצוע המבחנים המכון הרפואי מגבש חוות דעת ומעביר למשרד הרישוי. גם כאן ייתכן שיוטלו מגבלות מסוימות ועד המלצה שלא לתת רישיון נהיגה כלל.

במקרים אלה כדי למנוע טעויות ולוודא כי זכותו של הנהג להחזיק ברישיון נהיגה לא נפגעת עליו להיעזר בעו"ד מומחה תעבורה לפני הגעה למכון הרפואי.

לקבל ייעוץ מקצועי ללא התחייבות ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 0502266882

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סם

ישנם מקרים שבהם נהג מורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים או סירוב להיבדק לפי סעיף 62 לפקודת התעבורה. במקרים אלה הענישה המינימאלית על פי חוק היא שנתיים פסילת רישיון נהיגה . (ההרשעה מבוססת על הבדיקה המדעית של תוצאות בדיקת דם, שתן או פלט הינשוף)

נהג שסיים לשאת את עונשו כדי לקבל רישיון נהיגה יצטרך לפנות למשרד הרישוי. על פי חוק במקרה זה התנאים לחידוש רישיון נהיגה הם, טסט ותיאוריה מחדש, מעבר בחינות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

• חשוב להבהיר כי אין הבדל בין נהג ותיק לנהג חדש במקרה זה וכל נהג שמורשע בעבירה זו ללא קשר לוותק ברישיון נהיגה הוא מוזמן למכון הרפואי.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה של נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סם:

כאשר הנהג הורשע בנהיגה תחת השפעת סם על סמך בדיקת שתן או דם, ייאלץ לעבור בדיקת שתן לבחון האם הוא עדיין נמצא תחת השפעת סמים ובנוסף לבחינות של פסיכולוג.

כאשר הנהג הורשע בנהיגה בשכרות על סמך תוצאות בדיקת דם או תוצאות פלט הינשוף, או סירוב להיבדק בדיקת ינשוף, ייאלץ לעבור בחינות של פסיכולוג או בדיקות נוספות על סמך חוות דעת של הפסיכולוג.

בסיום הבדיקות המכון הרפואי מגבש חוות דעת ובה המלצה למשרד הרישוי האם לחדש רישיון נהיגה לנבחן וזאת תוך בחינת רמת הסיכון הנשקפת ממנו כלפי ציבור המשתמשים בדרך.

המכון הרפואי רשאי להטיל מגבלות על רישיון הנהיגה של הנבחן, מהגבלות קלות ועד שלילתו לחלוטין.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושימוש, החזקה או סחר בסמים

כאשר אדם בעל רישיון נהיגה מורשע בשימוש בסמים, החזקת סמים או סחר בסמים מועבר דיווח על ידי משטרת ישראל למכון הרפואי לזימון הנהג לבחינת רמת מסוכנותו.

חשוב להבהיר כי למקרים אלה אין שום קשר לנהיגה והנהג לא נתפס בגין נהיגה תחת השפעת סמים.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה של החזקה, שימוש או סחר בסמים:

המכון הרפואי מזמן את הנהג ומבצע בחינה בשני שלבים:

א. בדיקת שתן או בדיקות רפואיות נוספות הנדרשות.

ב. בחינות פסיכולוגיות לבדיקת רמת מסוכנותו של הנהג.

המכון הרפואי מגבש חוות לפיה האם הנהג מסוכן ואם כן ההמלצה תהיה לשלול את רישיון הנהיגה שלו לחלוטין.

לקבל ייעוץ מקצועי ללא התחייבות ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 0502266882

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושיטת הניקוד (צבירה של 72 נקודות)

ישנם מקרים שבהם נהג מגיע לצבירה של 36 נקודות פעמים במשך 6 שנים, כלומר צבירה של 72 נקודות . במקרה זה הנהג ייפסל למשך 9 חודשים וכדי לקבל רישיון נהיגה הוא חייב לעבור בחינות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וטסט ותיאוריה מחדש.

נהג שסיים תקופת 9 חודשי פסילה מגיע למשרד הרישוי ומקבל הפניה למכון הרפואי לבחינת רמת מסוכנותו.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונהג שצבר 72 נקודות:

נהג שמגיע לצבירה של 72 נקודות נמצא בחזקת מסוכן ועל כן מכון הרפואי מראש מתייחס אליו כנהג שאמור להיבחן היטב ופסיכולוגים מבצעים בחינות קפדניות לבחינת רמת מסוכנותו.

בין יתר השיקולים במקרה הזה ייבחנו סוג העבירות שהנהג ביצע בהגעתו לצבירה של 72 נקודות וככל העבירות הן חמורות ומסוכנות יותר כך הסיכויים שלו לקבל רישיון נהיגה ה נמוכים יותר וכך ההיפך.

המכון הרפואי מגבש את מסקנותיו ומעביר למשרד הרישוי המלצה לגבי האם הנהג מסוכן לציבור או לאו.

במקרים אלה ההגבלות יכולות להיות מהגבלות קלות ועד המלצה לשלול את רישיונו לחלוטין. נהג שרישיונו נשלל לחלוטין יכול לערער על ההחלטה או לפנות שוב לבחינות של המכון הרפואי תוך שנה.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וריבוי עבירות על ידי נהג

למשרד הרישוי קיימת גישה לגבי עברם התעבורתי של נהגים הרשום במאגרי המידע של משטרת ישראל. כאשר מתברר כי קיים לנהג ריבוי עבירות (ללא שום קשר לצבירת נקודות), רשאי משרד הרישוי להפנות את הנהג לבחינות של מכון הרפואי לבחינת רמת מסוכנותו.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדכים לגבי נהג עם ריבוי עבירות תעבורה:

הבחינה של המכון הרפואי במקרה זה מתבצעת בעיקר על ידי פסיכולוגים. הבחינה מבוצעת בשני שלבים.

א. בחינת העבר וניתוח רמת מסוכנות העבירות.

ב. בחינה בכתב וראיון אישי של פסיכולוג.

המכון הרפואי לאחר גיבוש מסקנות מעביר את המלצתו למשרד הרישוי ובה האם לאפשר לנהג להמשיך לנהוג או להטיל עליו מגבלות או לשלול את רישיונו לחלוטין.

לקבל ייעוץ מקצועי ללא התחייבות ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 0502266882

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונהג שמעוניין להוציא רישיון על רכב ציבורי או רכב כבד

כאשר נהג מבקש להוציא רישיון נהיגה על רכב כבד או רכב ציבורי קיימת חובה על פי חוק לעבור בחינות של מכון הרפואי. כאשר הנהג מגיע למשרד הרישוי לבקש רישיון נהיגה, הוא מקבל הפניה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לגבי נהגים שמבקשים רישיון על רכב ציבורי או רכב כבד:

הבחינה של המכון הרפואי מתבצעת במקרים אלה בשלושה שלבים:

א. בחינת עברו הפלילי ועברו התעבורתי של הנהג.

ב. בחינת מצבו הבריאותי (מבחינה פיזית ונפשית) של הנהג.

ג. בחינת פסיכולוג לגבי רמת מסכנותו של הנהג.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאחר גיבוש המסקנות מעביר את המלצתו למשרד הרישוי ובה החלטה האם לאפשר לנהג להוציא רישיון נהיגה על רכב ציבור או כבד.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואדם עם בעיות רפואיות שמבקש להוציא רישיון נהיגה

ישנם מקרים שבהם נהג מגיע למשרד הרישוי ומבקש רישיון נהיגה כאשר מראש יש לו בעיה רפואית (פיזית או נפשית) המאובחנת על ידי אחד ממוסדות הרפואיים.

במקרה זה משרד הרישוי מחויב על פי חוק להפנות את המבקש למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לבחון את כשרותו ויכולתו להחזיק ברישיון נהיגה מבלי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך.

סמכויות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לגבי נהג עם בעיות רפואיות המבקש רישיון נהיגה:

המכון הרפואי במקרי אלה אמור לבחון את השפעת המחלה של האדם שמבקש רישיון נהיגה על יכולתו לנהוג. ככל שהמחלה היא קשה יותר ופוגעת יותר ביכולתו של אדם לנהוג כך המגבלות לגביו יהיו חמורות יותר וכן ההיפך.

ההגבלה יכול להיות מהגבלה קלה ביותר כגון חייב להרכיב משקפיים בעת נהיגה או חייב לשאת מוצרי סוכר בעת נהיגה ועד המלצה שלא לאפשר לו רישיון נהיגה לחלוטין ולצמיתות.

חשוב לשים לב:

1. לא כל המקרים שנהג יכול להיות מוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים מצוינים במאמר זה ויתכנו עוד מקרים שמשרד הרישוי יחליט להפנות נהג למכון הרפואי לבדיקת כושר הנהיגה שלו. במאמר זה ציינו את המקרים הנפוצים ויש שאלה נוספת תמיד ניתן לחייג לטלפון 0502266882 לעו"ד גל מוטאי להתייעצות ללא התחייבות.

2. כאשר מועברת המלצת המכון הרפואי למשרד הרישוי אין סמכות למשרד הרישוי לשנות את החלטת המכון והוא חייב ליישם את ההחלטה במלואה. אמנם נהג מוזמן לשימוע כביכול לפני ההחלטה אולם חשוב להבהיר כי במקרה הזה מטרת השימוע היא לא שמיעת טענות של הנהג אלא רק להודיע לו על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

3. בכל המקרים שלעיל נהג שרישיונו נשלל רשאי לערער על ההחלטה תוך 30 ימים או לבקש להיבחן שוב במכון הרפואי שנה לאחר ההחלטה הקודמת.

מדוע חשוב (מאד) להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה לפני ההגעה למכון הרפואי?

כאמור ברוב המקרים שבהם משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הבחינות שמבוצעות וההמלצות שניתנות הן על ידי פסיכולוגים והתרשמותם האישית.

כאשר מדובר בבדיקות לא מדעיות ולא אובייקטיביות אלא התרשמות של אדם מאדם, ייתכנו טעויות שבכוחן לעשות עוול לנבדק, לפגוע בזכויותיו לחירות ולפרנסתו בכבוד. זכויות אלו הן זכויות יסוד חוקתיות במדינה דמוקרטית ובתי המשפט לא מאפשרים לפגוע בהן בקלות יתרה אלא כאשר באמת קיימת וודאות גבוהה לסיכון שנשקף מנבדק כלפי ציבור המשתמשים בדרך.

לאור האמור לעיל לפני ההגעה למכון הרפואי חשוב להתייעץ עם עורכי דין מומחים בתחום התעבורה לקבלת ייעוץ וייצוג ולהצטייד בחוות דעת מתאימות לשמירה על רישיון הנהיגה שלכם.

משרדנו – גל מוטאי ושות' עורכי דין תעבורה מורכב מעורכי דין שוטרים בדימוס עם עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה מייצגים בכל הארץ ובעלי הישגים מדהימים מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונותנים שירות אמין, מקצועי ומסור לקהל לקוחותינו בכל תחומי התעבורה האחרים ונשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע"י עו"ד גל מוטאי, בעל עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה במשטרת ישראל (כמרצה וכשוטר).

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין