נהיגה ללא רישיון נהיגה

נהיגה ללא רישיון נהיגה

נהיגה ללא רישיון נהיגה – השלכות וענישה

נהיגה ללא רישיון נהיגה היא אחת מהעבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה. בגין עבירה זו בתי המשפט קובעים עונשים חמורים בדמות של פסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות ואף לעיתים ענשי מאסר בפועל. לעבירה זו יש מספר רב של גוונים כאשר בתי המשפט מתייחסים אליהם באופן שונה בבואם לגזור את דינו של נהג הנאשם. במאמר קצר זה נתייחס לכל הגוונים ונדבר על הענישה הצפויה במקרה של הרשעה בכל אחת מן העבירות.

 

הבסיס החוקי – סעיף 10 לפקודת התעבורה “איסור נהיגה ללא רישיון נהיגה”

10. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

(ג) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.

הסבר קצר: המחוקק קובע כי חובה לנהוג ברכב כאשר יש לנהג רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב וחובה לנהוג לפי התנאים שנקבעו ברישיון הנהיגה.

כמוכן מי שבעל הרכב או שליטה על הרכב בידו לא ייתן לאדם שאין לו רישיון נהיגה לנהוג ברכב.

ענישה:

נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם

עבירות לפי סעיף 10 לפקודה כלומר נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם או בעל רכב שנותן לאדם ללא רישיון נהיגה לנהוג, הן עבירות מסוג הזמנה לדין.

בית המשפט רשאי לפי סעיפים 35 ו 62(1) לפקודת התעבורה לגזור על נהג הנאשם פסילה לתקופה או לצמיתות ועונש מאסר עד שנתיים.

 

מדיניות המשטרה בענישה

בכל מקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם משטרת ישראל מבקשת עונשי פסילה לתקופה ארוכה ומאסר בפועל גם בפעם הראשונה שנהג נתפס. בתי המשפט בפעם הראשונה לא נוהגים לקבוע עונש מאסר בפועל בעצם הנהיגה לא היה סיכון חריג לנהג ולעוברי הדרך, אולם בכל מקרה ענשי הפסילה הם לתקופות ארוכות. (במשך תקופת הפסילה הנהג לא יוכל להוציא רישיון נהיגה).

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

מדובר במקרים שבהם הנהג לא חידש רישיון נהיגה מסיבות מגוונות כגון אי תשלום אגרה, אי ידיעה שתוקף הרישיון פקע ועוד. במקרים אלה רמת הענישה היא שונה והיא אינה מחמירה כפי שנענש אדם שנהג ללא רישיון נהיגה כלל.

ענישה:

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף עד 6 חודשים => דוח קנס 250 ₪ + 8 נקודות.

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 6 חודשים ועד שנתיים => דוח קנס 750 ₪ + 8 נקודות.

נהג חדש ללא רישיון נהיגה תקף מעל 6 חודשים => הזמנה לדין + 8 נקודות.

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנתיים => הזמנה לדין + 8 נקודות.

מתן רשות לאחר לנהוג ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב => הזמנה לדין + 0 נקודות.

 

סוגיית הביטוח

חשוב לציין כי חברות הביטוח מחויבים על פי הפוליסה לפצות נהג בעת תאונת דרכים רק אם בעת התאונה היה לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב שבו נהג.

בנוסף, נהג שנוהג ללא רישיון נהיגה מעולם או עם רישיון נהיגה שפקע תוקפו מעל שנתיים יואשם גם בנהיגה ללא ביטוח חובה תקף (גם אם הוא מחזיק תעודה כזו בתוקף).

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב

מדובר במקרים שבהם יש לנהג רישיון נהיגה לסוג מסוים של כלי רכב, למשל על כלי רכב פרטי והוא נוהג על כלי רכב מסוג אחר מסוג אופנוע או משאית. במקרים אלה סעיף האישום יהיה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה.

הענישה:

בית המשפט במקרה זה רשאי לקבוע את אותם העונשים שקובע לנהג שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם, אולם יחד עם זאת, יש מרכיב נוסף שבית המשפט לוקח בחשבון והוא הפער שבין רישיון הנהיגה הקיים לעומת הרכב שבו נהג. ככל שהפער גדול יותר ורמת הסיכון גבוהה יותר כך רמת הענישה תהיה גבוהה יותר.

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של בית המשפט

בית המשפט ע”פ חוק רשאי לפסול את רישיונו של נהג שהורשע בעבירת תעבורה. משמעות הפסילה היא : א) אין לנהג רישיון נהיגה . ב) איסור מוחלט לנהוג או לשבת מאחורי ההגה בעת תקופתה הפסילה.

ענישה:

בית המשפט רואה בחומרה רבה נהיגה בזמן פסילה משני טעמים :

א) הנהג מסכן את הציבור.

ב) הנהג מפר צו שיפוטי או במילים אחרות לא מכבד הוראות וצווים של בית המשפט.

בית המשפט לתעבורה רשאי במקרים אלה להטיל את אותם העונשים במקרה של נהג ללא רישיון נהיגה מעולם. חשוב לציין כי רף הענישה בפועל הוא הרבה יותר גבוהה מנהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם. בהרבה מאד מקרים של נהיגה בפסילה בית המשפט קובע בנוסף לעונשי פסילה ארוכים גם תקופות מאסר ארוכות.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג בנהיגה בפסילה: הנהג חייב לדעת שהיה פסול וחייב שתהיה ראיה שמוכיחה את ידיעתו.

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של משרד הרישוי

משרד הרישוי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של נהג שצבר 36 נקודות או 72 נקודות (ראה מאמר “כמה נקודות זה שלילה?“) או כאשר משרד הרישוי סבור כי הנהג מסוכן עקב ריבוי עבירות תעבורה.

ענישה:

בית משפט מתייחס למקרים אלה (נהיגה בעת פסילה של משרד הרישוי) כאל נהיגה בפסילה לכל דבר ועניין, ואותם הכללים לגבי נהיגה בפסילה של בית המשפט כפי שצוינו לעיל חלים גם כאן.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג בנהיגה בפסילה: גם כאן הנהג חייב לדעת שהיה פסול וחייב שתהיה ראיה שמוכיחה את ידיעתו.

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב התליה של משרד הרישוי

מהי התליה?

ישנם מקרים שבהם משרד הרישוי שולח דרישה לנהג לבצע פעולות לחידוש רישיון הנהיגה והנהג לא מבצע את הדרישה. המחוקק כדי לאפשר למשרד הרישוי לחייב נהגים למלא אחר הוראותיו מאפשר להתלות את רישיונו של הנהג עד אשר מבצע את הדרישות כחוק.

משמעות ההתליה = פסילת רישיון נהיגה לכל דבר ועניין.

ענישה:

בית המשפט במקרים אלה של נהיגה בעת התליה של משרד הרישוי מתייחס לנהג הנאשם כאל נהג בעת פסילה ואותם הכללים לגבי נהיגה בפסילה של בית המשפט כפי שצוינו לעיל חלים עליו.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג במקרה זה: גם כאן הנהג חייב לדעת שרישיונו היה בהתליה על ידי משרד הרישוי וחייבת להיות ראיה שמוכיחה ידיעה.

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של ראש הוצאה לפועל

המחוקק הסמיך את ראש ההוצאה לפועל לפסול רישיון הנהיגה של נהג עקב חובות כלכליים למרות שאין קשר ישיר לנהיגה או עבירה כלשהי.

מתי הנהג יצטרך לעשות רישיון נהיגה מחדש?

על פי נוהל חדש של משרד הרישוי, נהג יחויב בטסט ותיאוריה מחדש רק אם עברו 10 שנים מיום שבו ראש ההוצאה לפועל לקח את רישיון הנהיגה שלו.

ענישה

ראה מקרה של נהיגה בפסילה עקב פסילה של בית המשפט.

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של מכון הרפואי

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא גוף שהוקם על ידי המדינה במטרה לוודא כי כל נהג כשיר לנהוג מבחינה נפשית או רפואית.

 

המקרים שבהם נהג מגיע לבדיקה של המכון הרפואי

הרשעה בגין נהיגה בשכרות – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

הנהג מבקש להוציא רישיון נהיגה על רכב כבד או רכב ציבורי – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

הנהג מעורב בתאונה קטלנית – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי לאחר תום תקופת הפסילה.

הנהג בעל עבר תעבורתי עשיר – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

נהג חדש הורשע בגין נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

בגין בעיה בריאותית או נפשית – המוסד הרפואי המטפל מעביר פניה למכון הרפואי.

נהג שהגיע לצבירה של 72 נקודות – משרד הרישוי מפנה את הנהג למכון הרפואי ולאחר מכן ידרש הנהג לבצע טסט ותיאוריה מחדש.

המכון הרפואי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה או לצמיתות.

 

ענישה בגין נהיגה בעת פסילה של מכון הרפואי

במקרים אלה ההתייחסות היא כאילו אדם לא הוציא רישיון נהיגה מעולם ואותם הכללים הרשומים לעיל בהקשר לענישה במקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם הרשומים לעיל חלים גם כאן.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין תעבורה מומחה?

ענישה במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה או נהיגה בפסילה היא ענישה מחמירה שמעמידה את חירויות הנאשם בסכנה חמורה ביותר. פניה לעורך תעבורה מומחה מאפשרת בדיקת חומר הראיות היטב והגנה טובה על הנאשם לצורך הקטנת הסיכון למינימום האפשרי.

 

משרדנו עורכי דין מוטאי, מצגר, גרבאוי עורכי דין תעבורה מורכב עורכי דין שוטרים בעברם ובעלי עשרות שנות ניסיון בתחום זה, נשמח לעמוד לשירותך.

טלפון לייעוץ וייצוג: 0526400111 – 0502266882

פסילת של משרד הרישוי בגין נקודות

פסילה של משרד הרישוי בגין נקודות

פסילה של משרד הרישוי בגין צבירת נקודות או החלטה של המכון הרפואי

קיימות בידי רשות הרישוי סמכויות נרחבות לשלול את רישיונו של נהג מסיבות רבות ומגוונות. להלן חלק מעילות הפסילה:

א. פסילת רישיון נהיגה בגין צבירת נקודות:

נהג שמגיע לצבירה של 36 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 3 חודשים.

נהג שמגיע לצבירה של 72 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 9 חודשים.

דרכי התמודדות עם פסילה מסוג זה

במקרים אלה ע”פ תקנות התעבורה קיימת לנהג זכות שימוע בפני הרשות ע”מ לשכנע לבטל את הפסילה או לקצרה. מומלץ לפנות לעורכי דין מקצועיים בתחום התעבורה ע”מ לקבל ייצוג הולם. ניתן לערער על החלטת הרשות לפסול את רישיון הנהיגה בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

ב. פסילת רישיון הנהיגה והתנייתו בביצוע אמצעי תיקון של שיטת הניקוד : (התליה)

• נהג שמחויב בביצוע קורסים לנהיגה מונעת, או בדיקות רפואיות או כל דבר אחר המתחייב ע”פ התקנות ולא מבצע, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו עד ביצוע אותם התנאים. במקרים אלה על הנהג להגיע למשרד הרישוי לבחון מהן הדרישות ממנו ולבצע אותן ע”מ לקבל את רישיונו בחזרה. במקרה זה אין צורך בייצוג עורכי דין

ג. פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

נהגים רבים העוברים אירועים טראומטיים כגון תאונה קשה, אירוע מוחי, או אחרי פסילת רישיון של 9 חודשים בגין צבירת 72 נקודות, מוזמנים למכון הרפואי לצורך בחינת יכולתם לקבל רישיון נהיגה.

• במקרים אלה מומלץ מאד להיעזר בעורכי דין שמקצועיים בתחום ע”מ לקבל ייצוג הולם והדרכה נכונה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

בקשה לביטול פסילה מנהלית

בקשה לביטול פסילה מנהלית

כיצד מגישים בקשה לביטול הפסילה המנהלית?

סעיף 48 ביטול פסילה

מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

במקרים אלה כדי להגביר את הסיכוי לביטול הפסילה מומלץ לפנות לעו”ד תעבורה מומחה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

שיקולי קצין משטרה בפסילת רישיון

שיקולי קצין משטרה בפסילת רישיון

שיקולים שאמורים להנחות קצין משטרה בבואו לפסול רישיון נהיגה

א) חומרת העבירה.

ב) מסוכנותו של הנהג, שנמדדת ע”פ עברו התעבורתי.

ג) נסיבותיו האישיות של הנהג.

במקרים רבים קצין המשטרה פוסל את רישיונו של נהג מבלי לבצע איזון ראוי בין שיקולים האמורים לעיל. במקרים אלה קיימת בידי הנהג האפשרות לפנות לעו”ד מקצועי בתחום התעבורה ע”מ להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה המנהלית שהושתה עליו ע”י קצין המשטרה.

האם יש סמכות לקצין משטרה לבטל את החלטתו לפסול נהג?

סעיף 47(יא) לפקודת התעבורה- קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

פסילת רישיון מנהלתית לחיילים

פסילת רישיון מנהלית לחיילים

האם צה”ל רשאי לאפשר לחיילים שנפסלו פסילת רישיון מנהלתית כאמור, לנהוג ברכב צבאי?

סעיף 47(י) לפקודת התעבורה- על אף האמור בסעיף קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

מהי פסילה עד תום הליכים?

מהי פסילה עד תום הליכים?

מהי פסלה עד תום הליכים?

סעיף 47(ט) לפקודת התעבורה- בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.

הסבר:

פסילה עד תום הליכים הינה פסילה שמחליט עליה בית המשפט בד”כ בשל עבירה חמורה שסיכנה את המשתמשים בדרך או גרמה לתאונת דרכים קשה. הנהג ייפסל באם מסתמנת כלפיו אשמה.

הפסילה היא עד גמר המשפט והכרעת דינו של הנהג. כבוד השופט חשין קבע כי משך תקופת פסילה עד תום ההליכים הוא 6 חודשים אם בית המשפט לא נקב בתאריך ספציפי בהחלטתו על פסילה עד תום ההליכים.

בדרך כלל הנהג מובא לדיון בהחלטה בבקשת פסילה עד תום ההליכים בתוך התקופה שבה הנהג פסול מנהלית ע”י קצין המשטרה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

עבירות שבגינן ניתן לפסול מנהלית רישיון נהיגה

עבירות שבגינן ניתן לפסול מנהלית רישיון נהיגה

עבירות שבגינן ניתן לפסול מנהלית רישיון נהיגה

מהם פרקי הזמן שרשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה?

קצין משטרה יפסול רק אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג!

1. בעבירות התוספת הרביעית – רשאי לפסול למשך 30 יום.

2. בתאונות דרכים מסוג נזק או נפגעים – רשאי לפסול למשך 60 יום.

3. בתאונות קטלניות – חייב לפסול למשך 90 יום.

בגין אילו עבירות ניתן לפסול רישיון נהיגה למשך 30 ימים? (עבירות שבתוספת הרביעית)

1. א. אי ציות לתמרור עצור (לא עצר ולא נתן זכות קדימה).

ב. אי ציות לתמרור עצור (עצר אך לא נתן זכות קדימה).

ג. אי ציות לתמרור עצור (אי מתן זכות כשלא ידוע אם עצר).

2. אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה.

3. נהג או ממונה על הרכב, שיכור.

4. אי תקינות רכב במצב העלול לסכן עוברי דרך (איסור שימוש).

5. עקיפה בדרך לא פנויה.

6. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.

7. סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

8. נהיגה במהירות של יותר מ – 30 קמ”ש בדרך עירונית ויותר

מ – 40 קמ”ש בדרך שאינה עירונית.

9. הובלת מטען החורג מהמשקל הכולל המותר ב- 25% ויותר.

10. נהג חדש המסיע מעל 2 נוסעים ללא מלווה.

11. הסעת נוסעים בשכר בכמות העולה על המותר ע”פ התקנות.

12. חציית מפגש רכבת כשדולק אור אדום או שהמחסום נע, או כשהרכבת מתקרבת / נראית או נשמעת.

13. הסעת נוסעים במונית מעל המותר.

14. רמזור אדום (אחד מהשלושה):

א. עבר ברמזור אדום והפריע לעוברי דרך (רכב/הולכי רגל…).

ב. עבר ברמזור אדום והגיע רכב מכיוון אחר.

ג. בשלוש שנים אחרונות עבר עבירה של אור אדום.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

מהי פסילה של משטרת ישראל?

מהי פסילה של משטרת ישראל?

מהי פסילה של משטרת ישראל?

פסילה מנהלית הינה פסילה שמבוצעת על ידי גופים מנהליים (משטרת ישראל ורשות הרישוי) .

פסילה ע”י קצין משטרה:

סעיף 47 לפקודת התעבורה מקנה סמכות פסילה בידי קצין משטרה בגין עבירות שיפורטו בהמשך.

מי רשאי לפסול את רישיונכם?

ע”פ פקודת התעבורה , “קצין משטרה” בדרגת מפקח ומעלה.

ע”פ נוהלי משטרת ישראל, רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה ממערך התנועה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג.

כיצד מבוצע ההליך של פסילה מנהלית? 

על פי חוק: היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

הסבר: שוטר שמבחין בנהג שעובר עבירה שבתוספת הרביעית (עבירות אלו יפורטו בהמשך), או בנהג שמעורב בתאונת נזק או נפגעים, רשאי להזמין קצין משטרה למקום העבירה ע”מ שיחליט באם לפסול את הנהג או לאו, או ליטול את רישיון הנהיגה שלו ולהזמין אותו לקצין משטרה תוך 72 שעות מרגע ביצוע העבירה ע”מ שיחליט בתחנת המשטרה בעניינו.

מה דינו של נהג שזומן לשימוע בפני קצין משטרה ולא התייצב?

על פי סעיף 47 לפקודת התעבורה: לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67. כמוכן פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה. בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

הסבר: 

קצין משטרה רשאי לפסול אותו (בד”כ הוא פוסל), והפסילה נחשבת כאילו ידועה לנהג. באם הנהג ייתפס נוהג הוא יחשב כאחד שנהג בפסילה.

כמוכן חשוב להדגיש כי תקופת הפסילה לא תיספר כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיון הנהיגה שלו.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו כמשרד עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

חדש באתר

צרו איתנו קשר