אופניים חשמליים

אופניים חשמליים – המדריך השלם

אופניים חשמליים – מה אומר החוק החדש?

בשנים האחרונות עם עליה בעומסי התנועה הולך וגובר השימוש באופניים בעיקר אופניים חשמליים בערים כמו תל אביב, חיפה, ירושלים ועוד ערים גדולות. עם העליה בשימוש באופניים חשמליים גובר הסיכון לכל משתמשי הדרך בייחוד להולכי הרגל והרוכבים עצמם. סיכון זה נובע מהעובדה כי התשתיות בארץ אינן מותאמות לרכיבה, אין מספיק שבילי אופניים מוסדרים לרוכבים והם נאלצים לנסוע על מדרכות או בכבישים המיועדים לכלי רכב אחרים. כמוכן אין חקיקה מתאימה שנותנת פתרונות מתאימים לשינויים האחרונים בנושא הנידון. במאמר זה נשיב על כל השאלות הקשורות בנושא זה.

מהם החוקים החלים על אופניים חשמליים:

כל החוקים, הכללים והתקנות שיפורטו במדריך זה חלים גם על אופניים וגם על אופניים חשמליים.

 

הרכבה: 

חל איסור להרכיב נוסע (מעל גיל 8) על אופניים אלא אם האופניים מיועדים לכך.

חריג: מותר להרכיב ילד שלא מלאו לו 8 שנים על אופניים בתנאי שהאופניים מצוידים במושב נפרד שמבטיח את שלום הילד המורכב.

אדם שלא מלאו לו 14 שנים לא ירכיב בשום מקרה נוסע על אופניים.

 

הובלת חפצים על אופניים: 

חל איסור להוביל על אופניים חפץ או כל מטען המונע מהרוכב שליטה מוחלטת על האופניים.

אסור להוביל מטען או חפץ שאורכו עולה על 70 ס”מ.

אסור להוביל מטען או חפץ שחורג מחלקו הקדמי או האחורי של האופניים בכל מקרה.

 

גרירה עם אופניים: 

אסור לגרור או להיגרר עם אופניים או להתחבר לרכב הנע בכביש.

 

שמירת רווח: 

חובה לשמור רווח מרכב שמלפנים על מנת שיתאפשר לעצור בבטחה מבלי לגרום לתאונה.

 

נסיעה בכביש:

חובה על הרוכב לנסוע צמוד לשפה הימנית של הכביש ככל האפשר ולעקוף בזהירות כלי רכב אחרים.

בדרך בינעירונית אם יש שוליים מאספלט, ירכב הרוכב בצדו הימני של השול ככל האפשר.

בדרך שאינה עירונית חל איסור על ילד מתחת לגיל 12 לרכב על אופניים.

 

רכיבה על מדרכה, שביל אופניים, מנהרה:

חל איסור מוחלט לרכב על מדרכה או כל מקום אחר שמיועד להולכי רגל. אולם מותר להוביל אופניים על מדרכה אם אין בכך הפרעה או סיכון להולכי הרגל.

אם הוקצה שביל וסומן לאופניים, חובה על הרוכב לנסוע בשביל המסומן.

חל איסור על רוכב אופניים לנסוע בתוך מנהרה.

 

חציה במעבר חציה: 

אסור לחצות מעבר חציה ברכיבה על אופניים אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים במידה ויש.

מותר להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.

 

רכיבה בקבוצה של 10 ויותר:

רכיבה על אופניים בקבוצה של 10 ויותר מחויבת ברכב ליווי מאחור עם 4 אורות מהבהבים.

 

חובת הרוכב: 

האופניים חייבים להיות עם פעמון, מנגנון בלימה יעיל ופס זוהר (מחזירי אור תקינים בכל עת).

רכיבה במצב תאורה – כאשר הראות לקויה מכל סיבה.

חובה פנס קבוע מלפנים המאיר באור לבן למרחק של 150 מטרים לפחות.

חובה פנס קבוע המאיר לאחור עם תאורה אדומה.

חובה מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.

 

חבישת קסדה:

חובה לרכב על אופניים או אופניים חשמליים עם קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בעת הרכיבה.

חובה זו אינה חלה על רוכב אופניים לא חשמליים מעל גיל 18 בדרך עירונית, אלא אם כן הוא עוסק בפעילות ספורטיבית.

חלה חובה על רוכבי אופניים חשמליים לחבוש קסדה בכל דרך ובכל גיל.

 

גיל רכיבה על אופניים חשמליים:

גיל הרכיבה על אופניים חשמליים הוא מ – 16 ואילך.

 

הגדרת רוכב:

הולך רגל המוביל אופניים דינו כדין רוכב אופניים

כל הכללים האמורים לעיל חלים גם על אופניים חשמליים.

 

ענישה, עבירות אופניים – אופניים חשמליים

רוכב על אופניים חשמליים שטרם מלאו לו 16 שנים => 1000 ₪ קנס.

רכיבה עם אופניים על מדרכה => 100 ₪ קנס

רכיבה עם אופניים חשמליים על מדרכה => 250 ₪ קנס

נהיגה באור אדום המיועד לרוכבי אופניים => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים המונעת שליטה באופניים => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים החורג מלפנים או מאחור => 250 ₪ קנס

הובלת חפץ על אופניים העולה באורכו מ – 70 ס”מ => 250 ₪ קנס.

רכיבה או הרכבת נוסע על אופניים ללא קסדה => 250 ₪ קנס.

• לא בגיר בדרך עירונית אלא אם הרכיבה היא פעילות ספורטיבית.

הורה המאפשר לילדו לרכב על אופניים ללא קסדה => 250 ₪ קנס.

הרכבת נוסע על אופניים מעל גיל 8 => 100 ₪ קנס.

הרכבת נוסע על אופניים חשמליים מעל גיל 8 => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים לא תקינים => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים ללא פנס או מחזיר אור => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחזיר אור => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים שלא על גבי המושב => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא על גבי המושב => 250 ₪ קנס.

אי ציות לתמרור האוסר כניסה לאופניים => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא בשביל אופניים => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים שלא בשביל אופניים => 100 ₪ קנס.

שימוש בנתיב שמיועד לרכב אחר => 100 ₪ קנס.

אופניים חשמליים – שימוש בנתיב שמיועד לרכב אחר => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים במנהרה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים במנהרה => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים בדרך שאינה עירונית שלא בשול => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים בדרך שאינה עירונית שלא בשול => 250 ₪ קנס.

רכיבה שלא בצד ימין שאין שול או בחוסר זהירות => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים שלא בצד ימין שאין שול או בחוסר זהירות => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים על מעבר חציה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים על מעבר חציה => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים המונע שליטה => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים המונע שליטה => 250 ₪ קנס.

התחברות או אחיזה של אופניים ברכב אחר => 100 ₪ קנס.

התחברות או אחיזה של אופניים חשמליים ברכב אחר => 250 ₪ קנס.

גרירה באופניים => 100 ₪ קנס.

גרירה באופניים חשמליים => 250 ₪ קנס.

אי שמירת מרחק ברכיבה על אופניים => 100 ₪ קנס.

אי שמירת מרחק ברכיבה על אופניים חשמליים => 250 ₪ קנס.

רכיבה בקבוצה בדרך שאינה עירונית ללא ליווי => 500 ₪ קנס.

נהיגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא עפ”י חוק => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים לצד רכב אחר שלא לצורך עקיפה => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים לצד רכב אחר שלא לצורך עקיפה => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים החורג מלפנים או מאחור => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים החורג מלפנים או מאחור => 250 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים העולה באורכו מעל 70 ס”מ => 100 ₪ קנס.

הובלת חפץ על אופניים חשמליים העולה באורכו מעל 70 ס”מ => 250 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים ללא ציוד נדרש => 100 ₪ קנס.

רכיבה על אופניים חשמליים ללא ציוד נדרש => 250 ₪ קנס.

שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה => 1000 ₪ קנס.

מעבר באור אדום המיועד לכלי רכב => 1500 ₪ קנס.

 

סמכות מיוחדת לשוטר:

מצא השוטר כי רוכב אופניים מפר את החוקים והתקנות לעיל, יש בסמכותו בנוסף לרישום דוחות אף להוציא אוויר ושסתומים מהאופניים.

 

נהיגה בשכרות ורכיבה על אופניים ואופניים חשמליים

דינו של רוכב אופניים או אופניים חשמליים הרוכב בשכרות הינו כדין נהג שנוהג בשכרות וצפוי לאותם העונשים שצפוי נהג שיכור.

הכמויות המותרות של אלכוהול לרוכב אופניים עפ”י חוק:

נהג חדש – לנהג חדש אין שום משמעות לגבי רכיבה על אופניים.

נהג/ רוכב עד גיל 24 – הכמות המותרת ע”פ חוק היא 49 מיקרוגרם של אלכוהול בליטר אחד אוויר נשוף.

רוכב מעל גיל 24 – הכמות המותר ע”פ חוק היא עד 239 מיקרוגרם של אלכוהול בליטר 1 אוויר נשוף. (משטרת ישראל אוכפת החל מכמות של 290 מיקרוגרם)

 

ענישה – נהיגה בשכרות לרוכב אופניים

פסילה מנהלית של משטרת ישראל 

זימון לקצין משטרה לצורך השבתת האופניים למשך 30 ימים.

אם הרוכב בעל רישיון נהיגה, רישיונו ייפסל למשך 30 ימים ואם אין לו רישיון נהיגה עדיין קצין המשטרה רשאי לפסול אותו מלהחזיק או להוציא רישיון נהיגה למשך 30 ימים.

 

ענישה בבית המשפט

אם הרוכב יורשע בנהיגה בשכרות הוא ייפסל מינימום למשך שנתיים ואם אין לו רישיון נהיגה, לא יוכל להוציא רישיון נהיגה למשך השנתיים שנקבעו לו.

אם הרוכב יורשע בגין נהיגה תחת השפעת סם או אלכוהול הוא ייפסל מינימום למשך 3 חודשים ואם אין לו רישיון נהיגה, לא יוכל להוציא רישיון נהיגה למשך שלושת החודשים שנקבעו לו.

 

משרדנו מוטאי, מצגר, גרבאוי עו”ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

 

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים – המדריך המלא והמעודכן

מוטאי, מצגר, גרבאוי עו”ד תעבורה

מדריך זה עדכני להיום ויישאר מעודכן תמיד מכיוון שעורכי דין מומחים בתחום התעבורה במשרדנו מעדכנים מידי כל תקופה שינוי בפסיקה או בחקיקה.
כניסה למאמר מקוצר ומעודכן  בנושא >> נהיגה תחת השפעת סמים

במדריך זה נשיב על השאלות הקשורות בנושא זה שמעניינות את הגולשים.

 

מהי עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול?

תקנה 26 לתקנות התעבורה אוסרת על נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. במקרה זה אין דרישה להוכחת כמות מסוימת של אלכוהול או סם בגוף הנהג.

 

עו”ד גל מוטאי מסביר – מהי נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 

מתי ניתן להאשים נהג בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים?

כמעט בכל המקרים משטרת ישראל מגישה תחילה כתב אישום בגין נהיגה בשכרות כאשר ענישה בגינה היא מינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה. עבירת נהיגה בשכרות היא עבירה מאד קשה להוכחה, זאת משום ששוטרים אמורים להקפיד על נהלים ותנאי חקיקה מאד מחמירים ובדרך כלל המשטרה לא עומדת בתנאים אלה.

לאחר בחינת חומר הראיות עורך דין תעבורה בא במשא מתן מול התביעה מבצע הסבה של סעיף האישום מנהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול (מכאן החשיבות של פניה לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה).

 

מקרים שבהם תהיה הסבה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

1. הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות עקב בדיקת נשיפה: במקרים אלה אי עמידה בתנאי החוק והנהלים וכשלים בשרשרת הראיות כגון אי המתנה בזמנים הנדרשים בין השתייה לבדיקה או אי השגחה שהנהג לא שתה לא אכל ולא עישן ועוד. כשלים אלה יכולים להביא להסבת סעיף האישום מנהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

2. הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות עקב בדיקת דם: במקרה כזה שנלקחה דגימת דם מנהג ישנם תנאים רבים שחייבים להתקיים כדי שתוצאות בדיקת הדם תהיינה קבילות בבית המשפט לתעבורה. כשלים כגון חיטוי המקום שממנו נלקח הדם באמצעות חומר אלכוהולי, אי השגחה על הנהג עד הבדיקה והקפדה שלא הכניס לפיו או לאפו דבר או אי סימון דגימת הדם ועוד, יכולים להביא להסבת סעיף האישום מנהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

3. הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות עקב בדיקת שתן (או דם) לגילוי סמים: מקרה זה זהה למקרה 2 .

4. הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות עקב סירוב להיבדק: במקרה של עבירת סירוב על מנת שיהיה ניתן להרשיע נהג חובה על השוטר לעמוד בתנאים שקבועים בחקיקה ובפסיקה. אי עמידה בתנאים כגון אי הסברת מהות הסירוב, אי הסברה כיצד הנהג סירב או הכשיל את הבדיקה, אי בדיקה תקינות המכשיר שאין תקלות שמנעו מנהג לנשוף לתוכו ועוד, יכולים להביא להסבת סעיף האישום מנהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

 

מהי הראיה שיכולה להביא להרשעת הנהג בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים?

1. באמצעות הודאת הנהג ללא כל ראיה.

2. בעת טיפול המשטרה בנהג החשוד בנהיגה בשכרות ולאחר בדיקת הנשיפון, השוטר מבצע עם הנהג בדיקת מאפיינים. מדובר בבדיקת התרשמות חיצונית שמאפשרת לשוטר לקבל הערכה עד כמה הנהג נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמים. הבדיקה מבוצעת באמצעות טופס מוכן שמנחה את השוטר כיצד לבצע כל בדיקה, כגון – הליכה על קו ישר, עצמת ריח האלכוהול מפיו של הנהג, הבאת אצבע לאף ועוד.

כאשר התוצאות המדעיות נופלות עקב כשלים בחומר הראיות כפי שפורטו לעיל, טופס בדיקת המאפיינים יכול לשמש כראיה שלפיה ניתן להרשיע נהג בנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

 

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים – ענישה

על פי חוק העונש בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים הוא מינימום 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה. על פי מדיניות המשטרה ענישה זו תלויה בערכים שנמצאו בבדיקה המדעית כלומר ככל שערכים שנמצאו בבדיקה המדעית הם גבוהים יותר כך הפסילה הנדרשת היא לתקופה ארוכה יותר.

לאחרונה משטרת ישאל עקב שינוי המדיניות גם בערכים הגבוליים כגון 290 מיקרוגרם באוכלוסייה הרגילה או 100 מיקרוגרם באוכלוסייה המיוחדת הדרישה היא מינימום 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה.

 

מדוע הענישה בגין נהיגה בשכרות היא מינימום שנתיים פסילה ונהיגה תחת השפעה מינימום 3 חודשי פסילה?

אני סבור כי הגיון העומד מאחורי פערים בענישה בסעיפים אלה נעוץ ברמת הוודאות של ביצוע העבירה על ידי הנהג החשוד כך:

נהיגה בשכרות: הנהג מורשע לפי תוצאות מדעיות ויש בטחון ברמת וודאות גבוהה מאד כי הנהג נהג בעת שהיה שיכור.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים: הנהג מורשע לפי הודאתו או לפי תוצאות בדיקת המאפיינים שנערכה על ידי שוטר כך רמת הוודאות לנהיגה בשכרות או תחת השפעה היא לא ברמה גבוהה.

 

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים – הצעת החוק החדשה

על פי הצעת החוק החדשה הענישה המינימלית בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים היא מינימום 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה.

הצעת חוק זו עדיין לא עברה את ההליך הנדרש בכנסת – ברגע שיהיה שינוי בתחום זה אנו נעדכן באתר באופן מידי.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין תעבורה מומחה לייצוג לאחר קבלת כתב אישום

הגשת כתב אישום בגין נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים טומנת בחובה סכנה גדולה להגבלת רישיונו וחירותו של הנהג הנאשם. ישנם מקרים רבים שמוגשים כתבי אישום ללא בסיס ראייתי מספק באופן שבו אם הנהג לא מקבל ייצוג של עורך דין תעבורה הוא עלול להינזק באופן קשה מאד. לקבלת ייעוץ וייצוג מקצועי במקרים אלה קיימת חשיבות מכרעת בקביעת רמת הענישה. ישנים מקרים רבים שבהם כתבי אישום מתבטלים עקב כשלים ראייתיים חמורים ותוצאות אלו יכולות להתקבל רק לאחר פנייה לעורך דין תעבורה מומחה.

 

לסיכום

חשוב לציין, שבכל משפט כאשר נאשם מגיע ללא ייצוג, הוא נשאל ע”י השופט האם הוא בטוח שברצונו להשפט ללא עורך דין, השופט אף מסביר ומדגיש שאינו ממליץ על כך.

משרדנו עורכי דין תעבורה מוטאי, מצגר, גרבאוי מורכב מאנשי משטרה בדימוס, שוטרי תנועה, תובעי תעבורה, בוחני תאונות דרכים עסקו בתחום התעבורה במשטרת ישראל במשך עשרות שנים ובשנים האחרונות כסנגורים בתחום זה ומייצגים בכל הארץ נהגים פרטיים וחברות.

טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

 

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

מי נחשב לנהג שיכור

המדריך השלם לחשוד בנהיגה בשכרות

בישראל אלפי נהגים בשנה נעצרים ומואשמים ע”י המשטרה בנהיגה בשכרות. נתפסתם נוהגים בשכרות? רצוי מאוד שתקראו את המידע בעמוד זה.

המדריך המלא והמעודכן

מוטאי, מצגר, גרבאוי עו”ד תעבורה

מדריך זה מעודכן להיום ויהיה מעודכן תמיד מכיוון שהאתר שלנו מתעדכן על ידי עורכי דין תעבורה מומחים בעת שינוי של חקיקה או פסיקה.

במדריך המלא לנהג החשוד בנהיגה בשכרות אנו נשיב על כל השאלות הקשורות בנושא שמעניינות את הגולשים.

 

מהי נהיגה בשכרות ומהי כמות האלכוהול המותרת לפני נהיגה?

השאלה כאן מי ייחשב לנהג שיכור על פי חוק – תחילה אנו נסביר את הכמויות המותרות בחוק ולאחר מכן ננסה להסביר כיצד ניתן לתרגם כמויות אלו לשתיית אלכוהול בפועל.

הכמויות המותרות על פי חוק:

לגבי הנהגים “הרגילים” שאינם נכנסים לקטגוריה של “אוכלוסייה מיוחדת” (נסביר בהמשך) הכמות המותרת לפי חוק באמצעות בדיקת ינשוף היא 239 מיקרוגרם אלכוהול בליטר 1 של אוויר נשוף . לפי הנחיות בתי המשפט לתעבורה רף האכיפה של המשטרה נקבע החל מכמות של 290 מיקרוגרם ומעלה.

 

עו”ד גל מוטאי מסביר – כמה מותר לשתות לפני נהיגה

 

רמת האלכוהול המותרת בדם:

באמצעות בדיקת דם עד 49 מיליגרם של אלכוהול ב 100 מיליליטר של דם. כלומר אם יימצא 50 מיליגרם של אלכוהול בבדיקת הדם הנהג ייחשב לנהג שיכור.

באמצעות בדיקת דם, שתן או רוק כל כמות של סם שתמצא בגופו של נהג ייחשב הנהג לשיכור על פי חוק.

 

כיצד ניתן לתרגם כמויות אלו לשתיית אלכוהול ממש:

השאלה היא כמה אלכוהול מותר לי לשתות עד שאני מגיע לערכים אלה שקבועים בחוק. או מהי הכמות האלכוהול המותרת לפני נהיגה? מכיוון שהגעה לערכים אלה תלויים בגורמים רבים כגון משקל הגוף, הרגלי השתייה, סוג השתייה ועוד, קשה מאד לתת תשובה מדויקת לשאלה זו – לפיכך ההמלצה היא שלא לשתות אלכוהול לפני הנהיגה.

 

נהיגה בשכרות נהג חדש:

לאחרונה הוגדרה אוכלוסייה מיוחדת שלגביה הכמויות האלכוהול המותרות הן נמוכות יותר.

האוכלוסייה המיוחדת: לגבי נהג חדש – נהג צעיר (עד גיל 24) – נהגי רכב ציבורי – נהגי רכב משא מעל 3.5 טון, הכמות המותרת לפי חוק באמצעות בדיקת ינשוף היא 49 מיקרוגרם אלכוהול בליטר 1 של אוויר נשוף . לפי הנחיות בתי המשפט רף האכיפה של המשטרה – החל מכמות של 100 מיקרוגרם ומעלה.

 

רמת האלכוהול המותרת בדם:

באמצעות בדיקת דם עד 9 מיליגרם של אלכוהול ב 100 מיליליטר של דם. כלומר אם תמצא כמות של 10 מיליגרם של אלכוהול הנהג ייחשב לנהג שיכור.

 

כיצד ניתן לתרגם מספרים אלה לכמות של אלכוהול בפועל:

מכיוון שכמויות אלו של אלכוהול יכולות להתקיים בגופו של אדם גם ללא שתיית אלכוהול כלל, ניתן לומר שזהו איסור מוחלט של שתיית אלכוהול לפני נהיגה עבור אוכלוסייה זו.

 

בדיקת נשיפון:

מכשיר הנשיפון הינו מכשיר קטן אשר שוטר נעזר בו בפגישה ראשונית עם נהג החשוד בנהיגה בשכרות כדי לקבל אינדיקציה ראשונית האם הנהג עבר את הסף הקבוע בחוק. חשוב להבהיר כי המדדים שמספק מכשיר זה אינם מדויקים והם מהווים רק אינדיקציה ראשונית לשוטר האם להמשיך בטיפול או לשחרר את הנהג במקום. תוצאות מכשיר הנשיפון אינן מוצגות בבית המשפט.

• אין חובה על פי חוק להסכים לתת נשיפה למכשיר זה. עם זאת, סירוב לבדיקת נשיפון יגרום להבאת הנהג לבדיקת ינשוף.

 

בדיקת מכשיר הינשוף:

מדובר במכשיר גדול אשר מספק פלט עם תוצאות של רמת האלכוהול בגופו של הנהג. בדרך כלל לאחר שהנהג עבר בדיקת נשיפון ובדיקת מאפיינים מובא לבדיקה במכשיר הינשוף. הנהג אמור לספק שני מחזורי נשיפה כאשר בתום הבדיקה המכשיר מספק פלט ובו תוצאות הבדיקה. תוצאות מכשיר זה מוצגות בבית המשפט והן קבילות במידה ומפעיל מכשיר הינשוף פעל לפי הכללים וביצע את הבדיקות המתאימות למכשיר בטרם תחילת המשמרת ובסיום המשמרת.

בעבר לא היה ברשות משטרת ישראל מכשיר שמסוגל למדוד ערכים נמוכים עבור האוכלוסייה המיוחדת, לאחרונה הוכנס לשירות המשטרה מכשיר ינשוף חדש אשר מודד ערכים נמוכים וכך יצא שהמשטרה כיום מסוגלת לבדוק גם את האוכלוסיה המיוחדת המפורטת לעיל.

 

הבדיקות שצריך לעשות למכשיר הינשוף טרם הפעלתו:

 • בדיקת כיול תחילת משמרת.
 • בדיקת עצמית תחילת המשמרת.
 • בדיקת כיול סיום משמרת.
 • בדיקה עצמית סיום משמרת.
 • בדיקת תקינות ואישור תע”צ (תעודת עובד ציבור של הבודק) חצי שנתית.

 

איך לעבור בדיקת ינשוף?

• קיימת חובה חוקית לשתף פעולה עם דרישת השוטר למתן נשיפה למכשיר הינשוף.

• סירוב לבדיקת ינשוף – נהג שיסרב לבדיקה או יכשיל אותה בכל דרך יוגש כנגדו כתב אישום בגין סירוב להיבדק וקיימת חזקה כאילו הוא נהג בשכרות וצפוי לאותם העונשים שנהג שיכור צפוי להם.

 

האם הינשוף החדש קביל בבית המשפט?

חשוב להבהיר כי תוצאות הינשוף החדש מוצגות בבתי המשפט לתעבורה והן קבילות נכון לתאריך 10.01.2019 – עדיין לא נוצרו מחלוקות בעניין תוצאות המכשיר לבין התביעה לעורכי דין תעבורה המייצגים נאשמים בנהיגה בשכרות. הינשוף החדש עדיין לא נבחן על ידי בית המשפט העליון. ייתכן כי בהמשך יהיו שינויים ואם יהיו כאלה אנחנו מיד נעדכן כאן את המדריך המלא לנהג החשוד בנהיגה בשכרות.

 

עו”ד גל מוטאי מסביר – מהי נהיגה בשכרות ומיהו נהג החשד כשיכור

כל שאלה בנושאים אלו עד כה ניתן להתקשר ללא התחייבות לעורך דין תעבורה – 0502266882 – 0526400111.

בדיקת מאפיינים ובדיקת השפעת האלכוהול

במידה ונהג נכשל בבדיקת נשיפון יעבור בדיקת מאפיינים ע”י המשטרה. בדיקה זו היא בדיקת קואורדינציה אשר מאפשרת למשטרה לדעת את רמת השפעת האלכוהול על הנהג ומהווה תמיכה בחומר הראיות. כאשר תוצאות בדיקת הינשוף נפסלות עקב כשלים ראייתיים ניתן להרשיע את הנהג בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים רק על סמך תוצאות בדיקת המאפיינים.

המבחנים שמבוצעים הם: התרשמות חיצונית של השוטר מנהג ומלבושו. התרשמות השוטר מאופן דיבורו של החשוד. הבאת אצבע לאף, הליכה על קו ישר כאשר הידיים פתוחות לצדדים ועוד בדיקות לפי שיקולו של השוטר.

• אין חובה חוקית לשתף פעולה עם בדיקת המאפיינים.

 

נהיגה בשכרות ענישה

נהגים רבים שואלים מה העונש על נהיגה בשכרות? בחלק הזה של המדריך ננסה לתת תשובות לשאלות בתחום זה.

 

נהיגה בשכרות – פסילה מנהלית:

משטרת ישראל רשאית לפסול את רישיונו של הנהג שחשוד בעבירת נהיגה בשכרות למשך 30 ימים וכן להשבית את הרכב למשך 30 ימים.

אם הנהג מעורב בתאונת דרכים עם נזק או נפגעים, ויש חשד לנהיגה בשכרות משטרת ישראל רשאית לפסול את רישיונו של הנהג שחשוד למשך 60 ימים .

אם הנהג מעורב בתאונת דרכים קטלנית ומסתמנת אשמה כלפיו, ויש חשד לנהיגה בשכרות קצין משטרה חייב לפסול את רישיונו של הנהג שחשוד בנהיגה בשכרות למשך 90 ימים, ותוגש בקשה לפסילת רישיון עד תום ההליכים באופן מיידי.

 

הענישה על ידי בית משפט תעבורה:

כאשר נהג החשוד מואשם בסעיף אישום של נהיגה בשכרות ומורשע בסעיף זה, בית המשפט לתעבורה חייב על פי חוק לגזור עליו לפחות שנתיים פסילת רישיון נהיגה. במקרים מאד מאד נדירים ובנסיבות חריגות ביותר בית המשפט רשאי לגזור עונש פחות מהרף המינימלי הקבוע בחוק.

חשוב לדעת, במקרים של כתב אישום בגין נהיגה בשכרות יש לפנות לעורך דין תעבורה מומחה שיודע לאתר כשלים בחומר הראיות על מנת להסב את סעיף האישום לנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול בכך לאפשר לבית המשפט לחרוג מעונש המינימלי של שנתיים פסילה או להביא לביטול כתב האישום. הגעה למשפט תעבורה ללא ליווי עורך דין מקצועי מומחה תעבורה עלולה להביא לענישה קשה לנהג הנאשם.

 

נהיגה בשכרות וגרימת תאונה:

בכל מקרה שבו נהג החשוד בנהיגה בשכרות מעורב גם בתאונת דרכים, הנהג צפוי לענישה חמורה של פסילה לתקופה ארוכה ועונש של מאסר בפועל. במקרים אלו חובה על הנהג לפנות לייעוץ עורך דין תעבורה מומחה.

 

מדיניות המשטרה בענישה בגין נהיגה בשכרות:

מכיוון שעבירת נהיגה בשכרות היא אחת הגורמות העיקריות לתאונות דרכים קשות וקטלניות, בכדי למגר את התופעה משטרת ישראל דורשת ענישה חמורה בפעם הראשונה בכמויות ברף של 400 מיקרוגרם של אלכוהול ומעלה. משטרת ישראל מתעקשת שלא לאפשר לבית המשפט לתעבורה לחרוג מהרף המינימלי הקבוע בחוק שהוא שנתיים פסילת רישיון נהיגה.

כאשר כמות האלכוהול גבוהה מ- 700 מיקרוגרם, המשטרה דורשת גם עונשי מאסר בפועל.

 

נהיגה בשכרות פעם שניה ויותר:

במקרים אלו ללא שום קשר לכמות האלכוהול המשטרה דורשת תקופת פסילה ארוכה ועונש מאסר בפועל.

כל המקרים האחרים שבהם נהגים קיבלו עונש של פחות משנתיים שלילה, משתייכים לעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

 

מהן ההשלכות של העונש על נהג שנוהג בשכרות:

נהג שמורשע בעבירת נהיגה בשכרות ייפסל רישיונו למשך שנתיים לפחות ולאחר מכן ייאלץ לעשות טסט ותיאוריה מחדש ולעבור בדיקות של המכון הרפואי על מנת להוציא רישיון נהיגה מחדש.

 

השקפת בית המשפט לגבי נהיגה בשכרות – שיקול הדעת:

בתי המשפט לתעבורה מצווים על ידי בית המשפט העליון להחמיר בענישה של נהגים המורשעים בעבירת נהיגה בשכרות בשל העובדה כי הם סבורים שעבירת נהיגה בשכרות היא גורם משמעותי לתאונות דרכים קשות וקטלניות. ולכן ניתן לראות שבשנים האחרונות ישנה מגמה של החמרה בענישה של נהגים שמורשעים בנהיגה בשכרות.

 

עו”ד בלהה מצגר מסבירה – מהי הענישה לנהג החשוד בנהיגה בשכרות

כל שאלה בנושאים אלו עד כה ניתן להתקשר ללא התחייבות לעורך דין תעבורה – 0502266882 – 0526400111.

סירוב לבדיקת ינשוף – מהן ההשלכות

על פי חוק קיימת חובה לשתף פעולה עם דרישת השוטר למתן נשיפה למכשיר הינשוף. ישנם נהגים שמסרבים באופן מפורש למתן הבדיקה או מכשילים אותה באמצעות התנהגויות כגון אי נשיפה בפועל או אי מתן נשיפה מספקת.

במקרים אלו קיימת חזקה כי הנהג נהג בשכרות והוא צפוי לעונש של מינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה.

 

חובות המשטרה:

 • השוטר חייב להסביר באופן מפורש את ההשלכות לסירוב מבחינת הענישה כפי שקבועה בחוק.
 • השוטר חייב לתעד את ההסבר ואת תוכנו.
 • השוטר חייב להסביר כיצד הנהג הכשיל את הבדיקה.
 • השוטר חייב לוודא כי אין תקלה או חסימות כלשהן מהמכשיר שמנעו מהנהג לתת נשיפה תקינה למכשיר.

 

עו”ד גל מוטאי מסביר – מהן ההשלכות לסירוב לבדיקת ינשוף

 

הצעת החוק החדשה לענישה בעבירת נהיגה בשכרות:

בתיקון שמציעים בהצעת החוק החדשה , מעוניינים להפוך את הענישה לתלויה בכמות האלכוהול הנמצאת בגופו של הנהג. כלומר, ככל שכמות האלכוהול בגוף הנהג הנאשם גבוהה יותר כך הוא צפוי לענישה מחמירה יותר.

 

להלן פרטי ההצעה:

1. בדיקת ינשוף: בכמות אלכוהול באוויר נשוף בין 240 מיקרוגרם עד 360 מיקרוגרם = שנה פסילת רישיון נהיגה .

בדיקת דם: בכמות של בין 50 מיליגרם עד 75 מיליגרם אלכוהול = שנה פסילת רישיון נהיגה.

2. בדיקת ינשוף: בכמות אלכוהול באוויר נשוף בין 360 מיקרוגרם עד 720 מיקרוגרם = שנתיים פסילת רישיון נהיגה .

בדיקת דם: בכמות של בין 75 מיליגרם עד 150 מיליגרם אלכוהול = שנתיים פסילת רישיון נהיגה.

3. בדיקת ינשוף: בכמות אלכוהול באוויר נשוף מעל 720 מיקרוגרם = 3 שנות פסילת רישיון נהיגה .

בדיקת דם: בכמות של מעל 150 מיליגרם אלכוהול = 3 שנות פסילת רישיון נהיגה.

4. סירוב להיבדק: 3 שנות פסילת רישיון נהיגה.

הצעת חוק זו עדיין לא אושרה וברגע שתאושר אנחנו נעדכן מיד באתר.

כל שאלה בנושאים אלו עד כה ניתן להתקשר ללא התחייבות לעורך דין תעבורה – 0502266882 – 0526400111.

 

כשלים שיכולים להביא לביטול כתב אישום בעבירת נהיגה בשכרות

חשוב להדגיש שהכשלים שיפורטו בהמשך יכולים להביא לביטול כתב האישום, אך לא בהכרח. כלומר תלוי איך כשל ספציפי יכול להשפיע על התיק כולו ודבר זה יכול להתבהר רק על ידי ייעוץ עם עורך דין תעבורה מומחה בנושא שכרות.

 • חוסר הודעה לנהג על איסורים לאכול, לשתות, לעשן, להקיא, להכניס דבר מה לפיו או לאפו.
 • חוסר השגחה של שוטרים שאכן הנהג לא עשה אחד מאלה הרשומים לעיל.
 • רישום זמנים לא מדויקים.
 • סתירה ברישומי הזמנים הרשומים על ידי שוטרים שונים.
 • אי כיול של מכשיר הינשוף.
 • אי החלפת פיה בין שתי הנשיפות במכשיר הינשוף.
 • ועוד כשלים רבים שעורך דין תעבורה מומחה יכול לאתר בעת בדיקת חומר הראיות.

טיפים לנהג החשוד בנהיגה בשכרות בעת טיפול המשטרה

מטרת הטיפים במדריך זה לאפשר לעורך דין תעבורה להגיע לחקר האמת בעת בדיקת חומר הראיות.

 • רשום את השעה שבה עצרו אותך ואת שם השוטר שסימן לך לעצור.
 • בהמשך תפגוש שוטרים נוספים שמטפלים בך – רשום את השמות של כולם ומה עשה כל אחד מהם.
 • אם הועברת ממקום למקום רשום את שעות ההעברה ואופן ההעברה.
 • אם יש לך אפשרות תקליט או תצלם את כל מהלך הטיפול בך. מומלץ לעשות זאת באמצעות מישהו אחר (נוסע ברכב).
 • זכותך להיוועץ בעורך דין תעבורה – מומלץ לנצל זכות זו.
 • בתחילת בדיקת המאפיינים השוטר שואל שאלות הקשורות בנסיבות ביצוע העבירה – לפני שמשיבים מומלץ להיוועץ בעורך דין תעבורה.
 • רשום את שם השוטר שביצע את בדיקת המאפיינים, את שעת התחלת בדיקת המאפיינים ואת שעת הסיום .
 • אם נדרשת לחתום על מסמכים – מומלץ לעיין במסמך לפני החתימה.
 • מומלץ להתייחס בכבוד לשוטרים.

נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

בעת פגישה עם עורך דין תעבורה מומלץ להביא לידיעתו נתונים אלה

עו”ד בלהה מצגר מסבירה – כיצד מומלץ להתנהג בעת טיפול המשטרה

 

מהן זכויות הנהג החשוד בנהיגה בשכרות בעת טיפול המשטרה

חובה לנצל זכויות אלו רק לאחר ייעוץ עם עורך דין תעבורה.

 • זכותך שלא לשתף פעולה עם הדרישה לבדיקת נשיפון. (שים לב : הכוונה למכשיר הקטן בעת מפגש ראשוני עם השוטר ולא מכשיר הינשוף . לדרישה למתן נשיפה למכשיר הינשוף חובה לשתף פעולה על פי חוק)
 • לאחר בדיקת מאפיינים במידה והשוטר החליט להעביר אותך לבדיקת ינשוף – חובה עליו לאפשר לך להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה.
 • זכותך שלא לשתף פעולה עם בדיקת המאפיינים ושלא להשיב לשאלות ששואל אותך השוטר.
 • זכותך לתעד באופן קולי או חזותי את כל מהלך הטיפול. מומלץ לבקש מאדם אחר לתעד.
 • אין חובה חוקית לחתום על שום מסמך.
 • זכותך לקבל העתק מכל מסמך שחתמת עליו.
 • זכותך בכל מקרה לקבל העתק מההזמנה לדין, העתק דין וחשבון לבדיקת ינשוף, העתק מהחלטת הקצין בדבר פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה או השבתת הרכב, גם אם לא חתמת על מסמכים אלה (חובה על המשטרה למסור מסמכים אלה לנהג).

כל שאלה בנושאים אלו עד כה ניתן להתקשר ללא התחייבות לעורך דין תעבורה – 0502266882 – 0526400111.

 

מדוע חשוב לקבל ייצוג עורך דין תעבורה מומחה

חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין מומחה לתעבורה מכיוון שמדובר באחת העבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה ומכיוון שהמשטרה מבקשת ענישה מחמירה בעבירות אלו. כמו כן טיפול בנהג החשוד בנהיגה בשכרות הוא טיפול קשה ומורכב שדורש מהשוטרים המטפלים ריכוז ודיוק ועמידה בנהלים מחמירים. חשוב מאד לפנות לעורך דין תעבורה מומחה כדי שיבחן היטב את חומר הראיות.

בחינה מעמיקה של חומר הראיות וגילוי כשלים מהותיים על ידי עורך הדין, יכולה להביא לחקר האמת, לביטול כתב האישום או תיקונו כך שהענישה תהיה מקלה באופן משמעותי.

משרד עורכי דין תעבורה מוטאי, מצגר, גרבאוי מורכב מעורכי דין שוטרים, תובעים ובוחני תאונות בעברם, במשך עשרות שנים. בשנים האחרונות משמשים כסניגורים בתחום התעבורה. המשרד עוסק בתחום זה בלבד ובעל הישגים מדהימים בשנים האחרונות ברמה הארצית. לצפייה בעמוד המרכז את הצלחות המשרד לחצו כאן >>

טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

המדריך השלם לשמירה על רישיון הנהיגה שלך

המדריך השלם לשמירה על רישיון הנהיגה שלך

רישיון הנהיגה שלך חשוב לך? המדריך השלם לשמירה על רישיון הנהיגה

עו”ד גל מוטאי– עו”ד בלהה מצגר – עו”ד ישראל גרבאוי

נתפסת בגין עבירת תנועה? אתה מעורב בתאונת דרכים? זומנת למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ? זומנת למשרד הרישוי בגין צבירת נקודות לצורך פסילת רישיונך?

לא צייתת לחוקי התנועה בשל היסח הדעת? עברת את המהירות המותרת בהיסח הדעת? מי מאתנו לא נכנס לחתונה ולא שותה כוס אחת ואף יותר של יין ולא נוהג אחר כך? המאפיין העיקרי של עבירות התעבורה זה שהן מבוצעות בהיסח הדעת וללא כוונה מראש.

מה עושים כדי לשמור על הרישיון הנהיגה שלך בצורה הטובה ביותר?

חשוב לדעת כי כיום לכל נהג יש שלוש מערכות שהוא מתנהל מולן אחת היאהמשטרה, השניה בתי המשפט והשלישית היא משרד הרישוי. אסור לך לחשוב שאם קיבלת דוח ושילמת אותו, בזה הסתיים המקרה. קיבלת דוח מסוג קנס ושילמת אותו, באותו הרגע נרשמה לחובתך הרשעה שתופיע לנצח בדף ההרשעות התעבורה שלך, בנוסף גם נרשמות לחובתך נקודות שיש להן השלכות עתידיות, לעיתים הרסניות על רישיון הנהיגה שלך.

אם כן, כדי שלא נבלבל אותך נעשה עבודה שהיא לפי סדר חומרת הדברים מהקל אל הכבד.

כמה עצות לפני קבלת הדו”ח:

ראשית עדיפות היא שלא לבצע עבירות תעבורה כלל, אולם חשוב מאד להבהיר כי ישנם מקרים רבים שאתה לא יודע אם ביצעת עבירה או לאו, גם כאשר נראה לך בבירור כי ביצעת אותה. (עד כמה שזה נשמע לא הגיוני– ייתכן כי עוכבת עקב טעות של שוטר) לכן ההמלצה הראשונית היא שתמיד עדיף לשתוק כאשר אתה מעוכב ע”י שוטר בגין עבירת תנועה.

התבקשת להגיב לעניין העבירה?

לא לדבר ולא להודות ולא לבקש סליחה!!! (ניתן לבקש מהשוטר שלא לרשום דוח באופן מנומס אולם שלא ישתמע כאילו אתה מודה בביצוע העבירה).

המקרה היחידי שניתן להודות: רק אם השוטר בודק את עברך ואומר לך שהוא מתכוון לרשום לך דוח מסוג אזהרה. (אז התנאי לרישום דוח הזהרה, הוא להודות בביצוע העבירה)

המלצה נוספת: לא להתעמת עם שוטרים בעת רישום הדוח, לא לקלל ולא לגדף. כל ניסיון כזה יפגע רק בך .

קיבלת דוח חניה מהמשטרה?

אין לדוח חניה כל השלכה על רישיון הנהיגה שלכם ובמאזן שיקולי העלות מול תועלת עדיף לשלם. אולם אם בכל זאת אתה בטוח בצדקך ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח, בבית המשפט אתה יכול להעלות את טיעוניך. אם ישנה בעיה ברורה וחד משמעית עם חוקיות הדוח, ניתן גם במסגרות 30 ימים הראשונים להגיש בקשה למפנ”א (מרכז פניות נהגים במשטרת ישראל) ולנסות לבטל את הדוח.

קיבלת דוח קנס מהמשטרה?

1. בחינת אפשרות המרת הדוח לאזהרה: אם יש לך 10 שנים רישיון נהיגה לפחות, 5 שנים אחרונות עבר נקי לחלוטין ניתן לבחון אפשרות הגשת בקשה להמרת הדוח לאזהרה. (ניתן להתייעץ עם עורך דין מומחה בתעבורה כדי לקבל הדרכה כיצד לשלוח את הבקשה)

2. אם אינך עומד בקריטריונים אלה:

הפעולה הראשונה היא לפנות למשרד הרישוי ולבקש לקבל תדפיס ניקוד. בתדפיס הניקוד ניתן לדעת כמה נקודות תקפות יש לך. כדי לדעת איזה השלכות יש לדוח הנוכחי על רישיון הנהיגה שלך, ניתן לפנות למדריך השלם לשיטת הניקוד

במידה והתברר לך כי ישנן השלכות על רישיון הנהיגה שלך הפעולות המומלצות הן:

א. שאל את עצמך האם רישיון הנהיגה שלך חשוב לך?

ב. להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדו”ח – שלח את הבקשה בדואר רשום למשטרת ישראל – צרף את ספח הדואר לדוח ושמור אותו עד לקבלת מועד המשפט.

ג. עם קבלת מועד המשפט פנה לעורך דין מומחה שיבחן את הדוח היטב כדי לתת לך את ההגנה הראויה ע”מ למזער את הנזקים למינימום האפשרי.

חשוב לזכור כי כל הפעולות הרשומות יש לבצע לפני תשלום הדוח. משמעות תשלום הדוח היא הודעה בביצוע העבירה ולא יהיה ניתן לאחר מכן לבצע פעולות טיפול, כמו למשל ביטול הדוח או מזעור נזקים.

קיבלת דוח מצלמה?

וודא כי הדוח נשלח אליך תוך 4 חודשים מיום ביצוע העבירה. (לאחר 4 חודשים חלה התיישנות על דוחות מצלמה וניתן לבטל את הדוח). במידה והדוח נשלח במסגרת ה 4 חודשים מיום ביצוע העבירה או לאחר מכן (בכל מקרה ) עם קבלת הדוח פנה לייעוץ עם עורך דין מומחה כדי להחליט על דרך הטיפול ומזעור הנזקים.

קיבלת הזמנה לקצין משטרה לצורך החלטה על פסילת הרישיון שלך?

ייתכן כי קיבלת דוח או כתב אישום בגין עבירה שבה יש סמכות לקצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה שלך לתקופות הבאות:

– עבירות חמורות שבתוספת הרביעית: 30 ימים

– תאונת דרכים עם נזק או נפגעים: 60 ימים

– תאונה קטלנית: 90 ימים

שיקולי הקצין בעת ההחלטה על פסילת הרישיון הם:

א. מסוכנות העבירה.

ב. מסוכנות הנהג ע”פ עברו התעבורתי.

ג. נסיבותיו האישיות של הנהג. (משקל נמוך)

המלצה : ניתן לגשת לבד לשימוע בפני הקצין ולנסות לשכנעו שלא לפסול את רישיון הנהיגה שלך, אולם צריך לזכור כי יש משקל לדברים שאתה אומר והם יכולים להיות מובאים לבית המשפט כנגדך. מטבע הדברים אינך בורר מילים ואתה עלול להודות בדברים שלא עשית כדי לשכנע את הקצין להחזיר את רישיון הנהיגה. תגובות אלו בהמשך יוצגו בפני בית המשפט והן עלולות להזיק לך באופן משמעותי בהמשך, לכן ההמלצה היא גם כאן להיעזר בעורך דין מומחה תעבורה.

קיבלת דוח הזמנה לדין?

מכיוון שלדוחות אלה יש השלכות מרחיקות לכת על רישיון הנהיגה שלך חובה לפנות לייעוץ עם עורך דין מומחה תעבורה. ישנם נהגים רבים שכדי לחסוך כסף פונים בעצמם לתביעה המשטרתית כדי להגיע להסדר עמם. נהג שלא מבין בתחום התעבורה לעולם לא יידע איזה הסדר הוא הנכון ביותר במקרה שלו, משום שייתכן כי התיק צריך להיסגר לחלוטין.

חשוב לזכור כי כאחד שמכיר היטב את התביעה המשטרתית הם לא מציעים הסדרים טובים בתיקים שבהם קיימת ראיה להרשעה. אם הם הציעו לך הצעה מפתה זהו מקרה שבו עם ייצוג של עורך מומחה תעבורה, התיק היה נסגר לחלוטין ללא כל השלכה על רישיון הנהיגה שלך. אם הלכת לבד, אז אמנם קיבלת הסדר שהוא נראה טוב אולם קיבלת נקודות והרשעה שיכולת לחסוך אותם אילו היית מגיע עם ייצוג הולם.

אם כן להלן הפעולות המומלצות:

א. בחן מהן ההשלכות של הנקודות בדוח זה על רישיון הנהיגה שלך!

ב. אם הרישיון שלך חשוב, כדאי לפנות לעורך דין מומחה בתעבורה בלבד כדי לתת טיפול הראוי והנכון ביותר לכתב האישום.

ג. חובה להביא לידיעת העורך דין את כל התמונה כולל ההשלכות של הנקודות על רישיון הנהיגה שלך.

הוגש נגדך כתב אישום בגין מעורבות בתאונת דרכים?

ישנם מקרים שבהם נהג מעורב בתאונה ופוגש את הבוחן המשטרתי בזירת התאונה. בזמן הזה הנהג מבולבל, נרגש, לחוץ ואולי אף פגוע פיזית כתוצאה מהתאונה. עד כמה שזה נשמע לא הגיוני דווקא לדברים אלה שנאמרים בזמן הזה, יש משקל משמעותי מאד בבית המשפט. בנוסף הנהג גם לרוב לא בקיא ולא מבין בתחום התעבורה ועלול להסב לעצמו נזק בלתי הפיך עד כדי כך שגם אם לא מסתמנת כנגדו אשמה, הוא עלול לגרום לעצמו להיות הנאשם העיקרי בתאונת דרכים ואם יש לו אשמה מזערית יגרום לכך שיוגש נגדו כתב אישום חמור בבית המשפט.

ההמלצה למקרה שבו פגשת בוחן משטרתי בזירת התאונה או בבית החולים:

בשום פנים ואופן לא לדבר ולא למסור שום גרסה לשוטר או בוחן משטרה, לפני היוועצות עם עורך מומחה תעבורה. עליך להיוועץ עם העורך דין המומחה בתעבורה, להביא לידיעתו את נסיבות התרחשות התאונה ולקבל ממנו הדרכה בהתאם לנסיבות המקרה על הגרסה שכדאי לך למסור בחקירת המשטרה.

ישנם מקרים שהנהג לאחר שהיה מעורב בתאונה וקיבל טיפול רפואי, מיוזמתו או ע”פ זימון מהמשטרה מגיע כדי למסור עדות בפני בוחן משטרה. כמובן שבמקרה זה גם ההמלצה היא להיוועץ בעורך דין מומחה תעבורה לפני מסירת העדות בחקירת המשטרה.

זומנת למכון הרפואי?

למכון הרפואי סמכויות כמעט בלתי מוגבלות לפסול את רישיונו של אדם. העילות בגינן מזמינים אדם למכון הרפואי הן:

א. בעיות בריאותיות או נפשיות שאדם סובל מהן שמדווחות ע”י הרופא המטפל, האדם עצמו או כל גורם אחר.

ב. עבירות חמורות שמוגדרות בתקנות התעבורה שאדם נפסל בגינן לתקופה ארוכה למשל נהיגה בשכרות, פסילה של לפחות שנתיים או תאונה קטלנית ופסילת רישיון לתקופה ארוכה מאד.

ג. אוכלוסיות מסוימות שקבוע בתקנות לגביהן כללים נוקשים למשל כגון נהג חדש שמורשע באחת מאלה:

1. בנהיגה בשכרות (לפי בדיקה מדעית, נשיפה, דם או שתן) .

2. נהיגה תחת השפעת סם או אלכוהול (לפי בדיקת מאפיינים).

3. עבירה שגרמה לתאונה שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש.

במקרים אלה הנהג החדש בנוסף לטסט או לתיאוריה הוא יוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

4. נהג שהגיע לצבירה של 36 נקודות פעם שנייה במשך 6 שנים גם במקרה זה בנוסף לטסט או לתיאוריה הנהג יוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

5. נהג שמבצע מספר רב של עבירות גם יכול להיות מוזמן ע”י משרד הרישוי למכון הרפואי לבדיקת התאמת אישיותו לצורך החזקת רישיון נהיגה.

6. נהג שמבקש להוציא רישיון נהיגה לרכב כבד, רכב ציבורי או כלי רכב אחרים שמוגדרים בחוק.

בקצרה נהג יכול להיות מוזמן למכון הרפואי כדי לבדוק את מצבו הבריאותי, הנפשי או האישיותי. במכון הרפואי עובדים רופאים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים.

נהג שמוזמן למכון הרפואי חייב לדעת לקראת מהו הולך. מדובר בגוף בירוקראטי ממשלתי שאין בהכרח זכויות האדם הינן נר לרגליו. הם עובדים על פי קריטריונים נוקשים ואם הנהג לא עומד בהם עלול לאבד את רישיונו למשך שנים רבות או לצמיתות. לאור האמור לעיל גם כאן אם רישיונך חשוב לך, ההמלצה היא להיעזר בעורך דין מומחה תעבורה כדי להתנהל מול המכון הרפואי בכדי למנוע נזקים שיכולים להיות בלתי הפיכים עבורך.

זומנת לשימוע למשרד הרישוי בגין צבירת נקודות לצורך פסילת רישיונך?

משרד הרישוי הוא גוף מנהלי (לא שיפוטי) שאמור לפעול לפי הכללים שקבועים בפקודות ותקנות התעבורה.

למשרד הרישוי סמכות לפסול את רישיון הנהיגה שלך בגין שיטת הניקוד במקרים הבאים:

א. צבירת 36 נקודות – למשך 3 חודשים (בנוסף תיאוריה מחדש).

ב. צבירת 72 נקודות (36 נקודות פעם שנייה במשך 6 שנים) – למשך 9 חודשים (בנוסף טסט + תיאוריה מחדש ובדיקות של המכון הרפואי).

אני סבור כי פסילה זו אינה חוקית, אינה חוקתית ומנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זאת משום היא מהווה ענישה כפולה ופוגעת זכות האדם לחירות באופן לא מידתי. יחד עם זאת צריך לזכור כי למרות האמור לעיל השיטה הזו מאושרת בתקנות ומשרד הרישוי פועל לפיה.

לצבירת הנקודות ישנם כללים נוקשים ומסובכים שלעיתים קרובות יוצא כי משרד הרישוי טועה בחישובם ומביא לפסילת רישיונות של נהגים שרישיונם חשוב להם מאד או מהווה מקור פרנסתם. לאור האמור לעיל חשוב מאד לפני הגעתך לשימוע במשרד הרישוי, להיוועץ בעורך דין מומחה תעבורה לצורך בחינת חוקיות הפסילה. לפגישה עם העורך דין עליך להצטייד בדף תדפיס ניקוד עדכני, שניתן להוציא ממשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.

מדוע חשוב להיוועץ?

החקיקה בתחום התעבורה היא נוקשה. אם אינך בקיא בתקנות או ביסודות העבירה, אתה עלול לומר דברים שלכאורה נראה לך שהם יגנו עליך בעוד שבדיוק אותם הדברים שאמרת הם אלה שישמשו כבסיס להגשת הכתב אישום כנגדך או יגרמו להחמרת סעיפי האישום. לאור זאת חשוב מאד לדעת לספר את הגרסה הנכונה לאחר התייעצות מעמיקה עם עורך דין מומחה בתעבורה.

מטרת המאמר היא להגביר את מודעות הנהגים לשמירה על רישיון הנהיגה – כל העושה פעולה כלשהי או נמנע מלעשות פעולה כלשהי על אחריותו בלבד. כל מקרה פרטני מומלץ ייעוץ של עו”ד מומחה תעבורה.

המאמר רשום בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

המדריך השלם לחגורות בטיחות

המדריך השלם לחגורות בטיחות

רוצים לדעת מהי חובת חגורת בטיחות? באילו מקרים אין חובה לחגור? האם מותר להושיב ילדים במושב הקדמי? אם כן מהם התנאים לכך? מהו מושב בטיחות? מהו מושב מגביה? מהי הענישה?

לצורך מתן תשובות לשאלות אלו ערכו עבורנו עו”ד גל מוטאי ובלהה מצגר מתמחים בדיני תעבורה, ממשרד עורכי דין מוטאי- מצגר, גרבאוי מדריך שישיב לכל השאלות הקשורות הנושא.

שנת ייצור

סוג הרכב

מיקום החגורה

1969 ואחריה

פרטי/דו שימושי/מונית/רכב סיור/מסחרי אחוד עד 4 טון/אוטובוס זעיר

במושבים הקדמיים בלבד

1976 ואחריה

מסחרי בלתי אחוד

במושבים הקדמיים בלבד

1983 ואחריה

בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי

נקודות עיגון למושב האחורי

1987 ואחריה

פרטי/דו שימושי/מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב פרטי

בכל מושבי הרכב

1994 ואחריה

מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב מסחרי אחוד

בכל מושבים ברכב

1995 ואחריה

מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ומסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול

בכל מושבים ברכב

1998 ואחריה

אוטובוס זעיר

בכל מושבים ברכב

2003 ואחריה

אוטובוס למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רישיון קו ע”פ תקנה 386

בכל מושבים ברכב

כל השנים

רכב להסעת תלמידים

בכל המושבים ברכב

 

באילו דרכים ניתן לנהוג ללא חגורת בטיחות?

התשובה היא, שאין דרכים כאלו. חובה לחגור בכל דרך חגורת בטיחות.

להלן תקנה 83ב. חובת חגירה של חגורת בטיחות:

(א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי העניין.

האם מותר להניח חגורה מתחת ליד? 

החקיקה אינה משיבה לשאלה זו, אולם בתי המשפט קבעו במפורש כי חיגרת חגורה מתחת ליד אינה נחשבת לחגירת חגורת בטיחות ונהג במקרה זה יכול לקבל דו”ח.

מי חייב להניח חגורת בטיחות?

נהג + נוסעים ברכב ע”פ כמות החגורות שהותקנו ברכב.

מי האנשים שיכולים לקבל דו”ח בגין אי חגירת חגורת בטיחות?

הנהג יכול לקבל דו” על כך שהיה ללא חגורת בטיחות + על כך שנוסעים ברכב היו ללא חגורות בטיחות.

הנוסע יכול לקבל דוח על כך שהיה ללא חגורת בטיחות.

כמה נוסעים יהיו חגורים בחגורות בטיחות? 

על פי התיקון החדש החל משנת 2015 לא ניתן להסיע ברכב נוסעים ללא חגורת בטיחות כלל.

כמה נוסעים מותר לי להסיע ברכב פרטי? 

התשובה היא תלויה בסוג הרישיון הנהיגה שלך ומספר חגורות הבטיחות.

למשל: אם יש לך רישיון נהיגה מסוג B, אזי מותר לך להסיע נוסעים ברכב הפרטי עד 8 נוסעים במידה ויש חגורות לכולם- לא כולל נהג והנוסעים יושבים בביטחה.

למי מותר לנסוע ללא חגורות בטיחות ומתי? (פטורים מחגורות בטיחות)

83ג. פטור מחגורת בטיחות.

א. עובד בשירות הביטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו.

ב. חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה.

“נסיעה מבצעית” – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

ג. הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברישיון הרכב.

ד. אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(1) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(2) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(3) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק”ג וגובהו אינו עולה על 150 ס”מ;

ה. הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי.

ו. הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור.

ז. מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק”ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

האם מותר להושיב תינוק במושב הקדמי?

ע”פ התקנה “לא ינהג אדם ברכב שמותקנות בו חגורות בטיחות, אלא אם כן הנהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או במושב בטיחות או במושב מגביה”. –>( ע”פ תקנה זו ילד הוא עד גיל 8).

הסבר: ניתן להושיב תינוק החל מיום היוולדו במושב הקדמי של הרכב ובלבד שיהיה רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

חשוב לשים לב – ילד עד גיל שנה במושב הבטיחות חובה שגבו של מושב הבטיחות יהיה מופנה כלפי חזית הרכב.

נשאלת השאלה מדוע?

התשובה לכך היא נעוצה בעובדה כי מבנה הפיזיולוגי של התינוק אינו מספיק חזק על מנת להחזיק את ראשו של התינוק והוא עלול לשבור את המפרקת בעת בלימת חירום.

בגילאים 2-3 ניתן להפוך את מושב הבטיחות עם הפנים כלפי חזית הרכב – חובה לוודא עד מגיל 0-8 כי כרית האוויר לצידו של הנהג או מול הילד מנותקת ע”מ שלא יגרום נזק לילד בעת התאונה. (עדכון חדש 2015)

• המושב הבטיחות יכול להיות במושב הקדמי כאמור, וגם במושב האחורי.

האם מותר להושיב ילד מגיל 3 במושב הקדמי?

התשובה לכך היא כן. ניתן להושיב ילד במושב הקדמי מגיל 3 עד גיל 8 בתנאי שהוא רתום במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

האם מותר להושיב ילד מגיל 8 ואילך במושב הקדמי?

התשובה לכך היא חיובית. רק מומלץ לשים לב כי החגורה אינה יושבת על צווארו של הילד.

הסכנות באי חגירת ילדים:

מתוך ניסיוני במשטרת ישראל שנים רבות בתחום התעבורה, אומר כי מאד מסוכן להסיע ילדים ללא חגורות בטיחות ומושבים מתאימים כפי שקבוע בחוק. בעת תאונה ילד הופך ל”כדור” שנזרק בתוך הרכב, מקבל מכות חזקות וקשות, גם בתאונות עם עוצמה נמוכה, ולעיתים אף הוא שובר את חלונות הרכב ונזרק החוצה מהרכב ונהרג כתוצאה מחבטות אלו. אני בטוח שאף אדם לא היה רוצה שילדו ייפגע ולכן מאד מומלץ לשים לב ולהקפיד על חגירת ילדים.

ענישה ע”פ חוק במקרה של אי חגירת חגורת בטיחות: 

– נהיגה ללא חגורת בטיחות- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

– נוסע לא חגור- קנס 250 ₪ + 4 נקודות.

– נהג המסיע נוסע לא חגור (מעיל גיל 14)- קנס 250 ₪ + 2 נקודות.

– נהג המסיע נוסע לא חגור (בין הגילאים 8-14) – קנס 500 ₪ + 2 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל שנה במושב הקדמי שגבו אינו מופנה לחזית הרכב- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל שנה ברכב משנת 1983 ואילך במושב האחורי שגבו אינו מופנה לחזית הרכב- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

 

קנסות בגין הסעת ילדים ללא חגורות (גילאי 3-8): 

– הסעת ילד עד גיל 3 במושב הקדמי ללא מושב בטיחות – קנס חדש 1,000 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל 3 במושב האחורי ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב בטיחות – קנס חדש 1,000 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד במושב הקדמי מגיל 3 עד 8 ללא מושב מגביה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע)– קנס חדש 750 ₪+ 6 נקודות .

– הסעת ילד במושב האחורי מגיל 3 עד 8 ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב מגביה – קנס חדש 750 ₪+ 6 נקודות.

– הסעת ילד במושב בטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר שלא נותק מנגנון הפעלתה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע)- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

 

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

עבירות שבגינן ניתן לפסול מנהלית רישיון נהיגה

עצר אותך שוטר, מה תעשה?

המלצתנו הראשונה לציבור הנהגים:

לא להודות בביצוע העבירה בשום אופן !!!!!!! (פרט למקרה שבו השוטר מודיע כי הוא מתכוון לרשום לכם אזהרה)

1. חשוב שתדעו שמי שלא עומד בתנאים אלה, לא לקבל אזהרה (אם אתם לא עומדים בתנאים אלה, אין טעם בהודאה):

א) לפחות 7 שנות ותק ברישיון הנהיגה.

ב) לפחות 5 שנים עבר נקי מכל עבירה.

ג) הודאה בביצוע העבירה.

ד) העבירה היא לא מסוג הזמנה לדין – רמזור אדום או טלפון נייד.

* למאמר מפורט בנושא – המרת דוח באזהרה

2. מה ההיגיון באי הודאה?

נהגים רבים נעצרים בגין עבירת תנועה לכאורה, ומייד מודים בביצוע עבירה. כאן המקום להבהיר כי קיים חוסר ידע בקרב נהגים, וגם בקרב שוטרים רבים בכל הקשור בדיני תעבורה, באופן הצבת התמרורים, ואופן הפעלת מכשירי האכיפה ועוד. במרבית המקרים נופלת טעות בעבודת השוטר ובהבנתו את החקיקה וכך גם בהבנתו של הנהג. כך יוצא כי הנהג והשוטר טועים, הנהג מקבל קנס, פסילת רישיון נהיגה, נקודות ברישיון מבלי שביצע כל עבירה.

הודאת נהג בביצוע עבירה מוצגת בפני בית המשפט ומקשה מאד על הייצוג של העו”ד בהמשך . כאשר הנהג לא מודה בביצוע העבירה, הוא מאפשר לעו”ד שמייצג אותו בהמשך לבחון את כל ההיבטים החוקיים של העבירה שבה הוא מואשם, ואם השוטר טעה יהיה ניתן בקלות לבטל את כתב האישום או לזכותו במשפט.

כללי התנהגות בעת עצירה ע”י שוטר

1. לעולם לא להודות בביצוע עבירה. (אלא אם השוטר מודיע כי הוא מתכוון לרשום לך דו”ח אזהרה).

2. לדבר באופן מנומס לשוטר בכל מקרה. (כל מילה שתאמר יירשם בדו”ח).

3. דע כי אין קשר בין כובע של השוטר לחוקיות הדו”ח.

4. במהלך רישום הדו”ח תבצע כל הנחיה הניתנת על ידי השוטר.

5. אם יש באפשרותך להקליט את כל מהלך האירוע, עשה זאת!

 

נהיגה בחוסר זהירות

המדריך השלם לעבירות מהירות

המדריך השלם לנהגים החשודים בנהיגה במהירות מופרזת

עו”ד גל מוטאי, ישראל גרבאוי – משרד עו”ד מוטאי-מצגר-גרבאוי

נהגים רבים בישראל נתפסים על נהיגה במהירות מופרזת, ומוגשים נגדם כתבי אישום. כתוצאה מכתבי אישום אלה נפסלים רישיונותיהם של נהגים, הם מקבלים קנסות ואף לעיתים מקבלים עונשי מאסר בפועל. במדריך זה באמצעות עורכי דין גל מוטאי וישראל גרבאוי נשיב לכל שאלות הקשורות בעבירות מהירות, תוך התייחסות למכשירי האכיפה של משטרת ישראל על כל מגבלותיהם.

מהי מהירות?

מהירות היא פונקציה של מרחק וזמן. ככל שגוף מסוים עובר מרחק מסוים בזמן קצר יותר, כך מהירותו גבוהה יותר, וההיפך.

המדינה סבורה כי למהירות ישנה השפעה על מעורבות הנהגים בתאונות דרכים ועל עוצמת התאונה כשלעצמה. לאור זאת היא מגבילה את המהירות באמצעות תקנות שיפורטו בהמשך. הגורמים שיכולים להשפיע קביעת המהירות הם:

א. סוג הדרך.

ב. סוג הרכב.

ג. תמרורים.

ד. הגבלה הקיימת הרישיון הרכב. (אם בכלל)

סוגי מהירויות:

1. מהירות סבירה:

תקנה 51 לתקנות התעבורה קובעת כי לא ינהג אדם רכב, אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.

הסבר: 

מתקין התקנה באמצעות תקנה זו קובע כי, נהג חייב בנהיגתו לשים לב לתנאי הדרך ולהתאים את מהירותו לתנאים אלה, כך שתהיה בידו שליטה מוחלטת על הרכב בכל מקרה וזאת ללא קשר למהירות המרבית המותרת הקבועה בתקנות (או בתמרור ע”פ התקנות).

כך למשל- נהג יכול לנסוע בדרך מסוימת שמהירות המרבית המותרת בה היא 110 קמ”ש, אולם בשל תנאי הדרך כמו ערפל, גשם כבד וחושך הנהג ייאלץ לנסוע במהירות של 50 קמ”ש ואף פחותה מכך.

לסיכומו של דבר שאלת השליטה מוחלטת ברכב נמדד בסופו של דבר במבחן התוצאה. אם הנהג מעורב בתאונה כלשהי, הדבר מצביע על כך כי לא הייתה לו שליטה מוחלטת ברכב.

2. מהירות מיוחדת:

מהירויות אלו נקבעות בד”כ על ידי תמרור 426. תמרור זה קובע כי אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ”ש הרשום בתמרור.

תמרורים אלה מוצבים בד”כ בדרכים עירוניות ובינעירונית במקומות שבהם סבור רשות התמרור כי ישנה אפשרות נסיעה במהירות אחרת מזו המותרת באותה הדרך.

למשל:

ידוע לכל כי המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית הנה 50 קמ”ש, אולם ישנם מקומות כי ניתן בכל זאת לנסוע במהירות גבוהה יותר וזאת במטרה להזרים את התנועה ולא לעכבה. במקומות אלה ניתן לקבוע מהירות גבוהה יותר למשל: 60 קמ”ש או 70 קמ”ש.

3. המהירות המותרת:

באמצעות הטבלה אציג בפניכם את המהירויות המותרות אשר מושפעות מסוג הרכב וסוג הדרך. כאן המקום להבהיר כי מהירויות אלו הן מהירויות מקסימאליות ובמרבית המקרים הנהג נדרש לנסוע במהירות פחותה מאילו המצוינות בטבלה.

 

טבלת מהירות

 

הערות:

• תמרור 426- תמרור המציין מהירות מיוחדת.

• מהירות מותרת ברחוב משולב, איזור מיתון => 30 קמ”ש.

• לרכב מסוג טרקטורון אסור לנסוע בדרכים האמורות לעיל, למעט כביש פנימי בתחום מושב או קיבוץ. מהירות מותרת לטרקטורון => 40 קמ”ש.

• רשות הרישוי רשאית להגביל את מהירותו של רכב ברישיון הרכב, אף באופן שונה מהטבלה שלעיל. נהיגה במהירות מעל הקבוע ברישיון הרכב אסורה.

מכשירי אכיפה של משטרת ישראל לאכיפת מהירות:

בפרק זה אציין את סוגי המכשירים שמשטרת ישראל משתמשת בהם ע”מ לאכוף את עבירת המהירות. כמו כן בקצרה אציין את מגבלות המכשירים אולם להבהיר כי אין מטרת הפרק להוות ייעוץ משפטי כלשהו. כאן המקום להמליץ להיוועץ בעורכי דין המומחים בתחום במהירויות הגבוהות משום שהענישה היא מחמירה במיוחד בשנים האחרונות .

משרדנו מומחה בתחום התעבורה בעל ניסיון של עשרות שנים של הפעלת מכשירי האכיפה במשטרת ישראל.

 

מצלמות מהירות:

ישנן 2 סוגי מצלמות לאכיפת מהירות – מצלמות ניידות מצלמות נייחות.

מצלמות ניידות מסוג F-6:

מדובר במצלמות שמותקנות בתוך כלי רכב משטרתיים (בד”כ לא כחול לבן). מצלמות אילו מופעלות כל פעם במקום אחר ובד”כ קשה להבחין בהן. מצלמות אלו יכולות להבחין במהירויות בכיוון נסיעת הניידת וגם בכיוון הנגדי. ברוב המקרים הן מופעלות בכיוון נסיעת הניידת בעת שהמצלמה עובדת כשהניידת היא סטאטית בלבד.

למכשיר מגבלות רבות ולא ניתן להפעילה בכל מקום, אלא רק במקומות שהוגדרו ואושרו מראש באמצעות אגף התנועה. למשל: לא ניתן להפעיל את המכשיר מתחת לקו מתח גבוהה.

ערכה הראייתי של התמונה: במידה והמצלמה עברה בדיקות כנדרש, הופעלה כראוי ע”י אדם מוסמך ומיומן, לתמונה המוצגת בבית המשפט ערך ראייתי מכריע לחובתו של הנאשם.

מצלמות נייחות:

לאחרונה רוב כבישי הארץ רושתו במצלמות מהירות נייחות אשר מיקומן ידוע לכל ואין סיבה כלשהי להיתפס בהן.

מצלמות רמזור:

במסגרת הפרויקט גם מצלמות הרמזור שהיו בעבר רק מצלמות רמזור, הפכו למצלמות מהירות. כך שנהג שמגביר מהירות ע”מ לעבור את הצומת שלא באור אדום, הוא נקלט באמצעות אותה המצלמה שהוא עבר את המהירות המותרת ומקבל דו”ח בהתאם אליו לביתו בכתובת הרשומה במשרד הרישוי.

להבהיר: ניתן לעבור את הצומת במהירות המותרת הקבועה באותה הדרך בה נוסע הנהג. בתקופה האחרונה יצא מייל בתפוצה המונית שהמהירות המותרת בצומת היא 70 קמ”ש . אין שום בסיס חוקי לטענה זו והיא פשוט אינה נכונה.

תוך כמה זמן חובה לשלוח לנהג את דוח המצלמה?

ע”פ חוק דוח מצלמה חייב להישלח לנהג תוך 4 חודשים מיום ביצוע העבירה. דוח שלא יישלח בפרק הקבוע מתיישן ודינו ביטול.

מכשיר הדבורה:

מכשיר הדבורה הינו מכשיר אכיפה הנמצא בשירות משטרת ישראל- למכשיר מגבלות רבות שקשה מאד לשוטר המפעיל לעמוד בהן. לקריאה נוספת –  מכשיר הדבורה >>

מכשיר הממל”ז : (מד מהירות לייזר)

הממל”ז הינו מכשיר הנמצא בשירות משטר ישראל לצורך אכיפה מהירות. המכשיר אמור להיות מופעל ע”י שוטר מוסמך ומיומן. לקריאה נוספת – מכשיר הממל”ז >>

להלן חלק ממגבלות המכשיר וההפעלה:

• את מכשיר ניתן להפעיל רק כשהשוטר הוא סטאטי עם הפנים כלפי רכב המטרה.

• המכשיר אינו מצלם את רכב המטרה.

• השוטר בעת עצירת הרכב חייב להציג בפני הנהג את נתוני המדידה (מהירות ומרחק הרכב בעת מדידתו ממקום עמידת השוטר).

• המרחק המקסימאלי שמותר למפעיל להפעיל את המכשיר הינו 300 מטר ממקום עמידתו.

• לא ניתן להפעיל את המכשיר, בעת שהכביש רטוב, גשם, שלג או ערפל.

• לפני הפעלת המכשיר ואחרי, חייב המפעיל לבצע בדיקות כיול.

• המפעיל חייב להפעיל את המכשיר בקטע דרך שהינו ישר ולא עקומה.

• בהפעלת לילה כל קטע האכיפה (300 מטר) חייב להיות מואר.

כיצד המפעיל עומד בכל המגבלות ההפעלה של המכשיר?

כפי שצוין בהקשר למכשיר הדבורה לנוכח המגבלות הרבות הקיימות שהמפעיל אמור להקפיד עליהן (חלקם צוינו לעיל), והעובדה כי מאד קשה להקפיד על מגבלות אלו, משטרת ישראל הכינה טפסים מוכנים מראש עם ציון המגבלות, שהמפעיל רק אמור לסמן “וי” ובכך הוא מקים חזקה שמקובלת על בתי המשפט שהוא עמד במגבלות אלו. בטפסים מוכנים אלה יש בהם סכנה של ממש להרשעת חפים מפשע.

מתי ישנה חובת האטה ע”פ התקנות? (תקנה 52 לת”ת)

בכפוף לאמור בתקנה 51 (מהירות סבירה) חייב נוהג רכב להאט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:

(1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם.

(2) בדרך שאיננה פנויה.

(3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא.

(4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן.

(5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות.

(6) בהתקרבו למעבר חציה.

(7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל.

(8) בירידה תלולה או ארוכה.

(9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו.

(10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך.

(11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים.

(12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו.

(13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו.

(14) ברחוב משולב.

(15) באזור מיתון תנועה.

(16) במנהרה.

ענישה בגין מהירות מופרזת:

בדרך עירונית:

א. במהירות של עד 20 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 250 + 0 נקודות.

ב. במהירות בין 21-30 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 750 + 8 נקודות.

ג. במהירות בין 31-40 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 1500 ₪ + 10 נקודות.

ד. במהירות מעל 40 קמ”ש => פסילה מנהלית של 30 ימים ע”י קצין משטרה (שיקול דעת של קצין משטרה) +הזמנה לדין + 10 נקודות.

בדרך בינעירונית:

א. במהירות של עד 25 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 250 + 0 נקודות.

ב. במהירות של בין 26-40 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 750 + 8 נקודות.

ג. במהירות בין 50 – 41 קמ”ש מעל המהירות המותרת=> קנס 1500 ₪ + 10 נקודות.

ד. במהירות מעל 50 קמ”ש => הזמנה לדין + פסילה מנהלית של 30 ימים ע”י קצין משטרה (שיקול דעת של קצין משטרה) + 10 נקודות.

מדיניות משטרת ישראל:

החל מתחילת שנת 2012 קיימת מדיניות של דרישת ענישה מחמירה של משטרת ישראל. במהירויות הגבוהות של כפול מהמותר בחוק, ישנה דרישה של חודשי פסילה ארוכים, ובמהירויות של 195 קמ”ש ומעלה ישנה דרישת מאסר בפועל. מדוע חשוב להיות מיוצג?

טיפול בתיק מהירות חייב להיות יסודי מעמיק ומקיף שכן הבנה ומומחיות בתחום יכולה במקרים להוביל לענישה מקלה ובמקרים אחרים אף לזיכוי מלא. משרד עורכי דין תעבורה מוטאי, מצגר, גרבאוי- מומחה בתעבורה עם ניסיון של עשרות שנים בתחום במשטרת ישראל.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

 

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

טלפון לייעוץ וייצוג: 0526400111 – 0502266882

שימוש בטלפון נייד

המדריך השלם לעבירות סלולריות

המדריך השלם לעבירות פלאפון

רוצים לדעת מהי עבירת שימוש בטלפון נייד? מהו אי החזקת הגה בשתי ידיים? מה ההבחנה ביניהן? מה הסיכון שבשימוש בטלפון נייד בנהיגה? האם מותר להביט על צג מכשיר ניווט בעת הנהיגה? מהי הענישה הקבועה בחוק בגין עבירות אלו? במדריך זה נשיב לכל השאלות הקשורות בסוגיות אלו. עורכי דין גל מוטאי, בלהה מצגר.

בשנים האחרונות נוצר רושם בקרב הנהגים כי הסחת הדעת היחידה שמסכנת את משתמשי הדרך היא עיסוק בטלפון נייד בעת נהיגה. ברור שרושם זה אינו נכון וישנם עוד הסחות דעת אחרות כגון שיחה עם נוסע והפניית מבט לכיוונים אחרים, עיון במסמכים, קריאת מפות ועיתון, גילוח או איפור ועוד הסחות אחרות שמסכנות חיי אדם לא פחות מאשר עיסוק בטלפון נייד בעת נהיגה. לאחרונה משטרת ישראל יצאה בפרסומים בהקשר לעבירות הסחות הדעת האחרות פרט לטלפון נייד שמסכנות את משתמשי הדרך.

בהקשר לפרסומים אלה חשוב להבהיר:

כי התקנה שמשטרת ישראל אוכפת היא לא תקנה חדשה, אלא קיימת שנים רבות בתקנות התעבורה. והיא תקנה של נהיגה בחוסר זהירות. במקרה של רישום דוח על השוטר להבחין בנהג שלאורך פרק זמן כלשהו שעסוק בפעולות אחרות כגון אלו שצוינו לעיל שמסיחות מנהיגה וממה שמתרחש בכביש. השוטר חייב לציין בדו”ח היכן היה ביחס לנהג שלכאורה ביצע את העבירה וכיצד בבירור הבחין בעבירה.

מכיוון שמדובר בתקנה של נהיגה בחוסר זהירות. תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה שעונש בגינה היא 500 ש”ח קנס + 6 נקודות. חשוב מאד להתייעץ עם עו”ד תעבורה מומחה שיבחן היטב את הדו”ח במטרה לבחון אפשרות לבטל את הדו”ח או את הנקודות.

חובת החזקת הגה או כידון בשתי ידיים

על פי התקנות, נוהג רכב בעת שהרכב בתנועה חייב להחזיק הגה (או כידון) בשתי ידיים אלא אם כן נדרשת פעולה כלשהי לצורך נהיגה.

להלן תקנה 28(א) לתקנות התעבורה:

נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

האם מותר לי לאכול, לשתות, לעשן בעת נהיגה?

פעולות אכילה, שתיה, עישון וכו.. בעת שהרכב בתנועה, הן לא לצורכי נהיגה, ולכן הן אסורות ע”פ התקנות.

מהו שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה?

על פי תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה חל איסור לאחוז,להשתמש בטלפון קבוע או נייד ע”י נהג, בעת שהרכב בתנועה אלא באמצעות דיבורית.

כמוכן חל איסור גם על קריאה או שליחת מסרון.

להלן תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה:

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון ( s.m.s )

כעת השאלות הן:

מהו שימוש בטלפון?

התקנה קובעת כי אסור להשתמש בטלפון קבוע או נייד בעת שהרכב בתנועה במטרה לגרום לנהג להיות מרוכז בנעשה בכביש בעת שרכבו בתנועה.

לאור זאת רוב בתי המשפט לתעבורה קבעו בפסיקות רבות כי שימוש בטלפון כולל כל שימוש כגון: אחיזת הטלפון, דיבור , צפייה בצג המכשיר לכל מטרה ועוד….

כאן המקום להבהיר כי ישנם מקרים מעטים ששופטים עושים פרשנות מקלה של התקנה ומגדירים שימוש רק כדיבור באמצעות הטלפון.

השורה התחתונה היא שאין הלכה פסוקה של בית המשפט העליון וכל שופט יכול לבצע פרשנות של התקנה לפי ראות עיניו.

מהו טלפון?

על פי התקנה – “טלפון” – הוא מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

האם מירס נחשב לטלפון?

על פי ההגדרה הקבועה בתקנה – כן.

מדוע מותר לשוטרים לדבר במכשיר קשר בעת נהיגה?

תקנה 32 לתקנות התעבורה קובעת כי מותר לשוטר בעת נהיגה לעבור על כל תקנות התעבורה, לצורך מילוי תפקידו, ואלמלא כך לא היה מצליח לבצע תפקידו. כחלק מתפקידו של שוטר הוא חייב לקבל ולהעביר דיווחים באופן שוטף. לא ייתכן בכל פעם שהוא מנסה להעביר דיווח, הוא יעצור את רכבו בצד הדרך.

מהי דיבורית?

על פי התקנה – “דיבורית” – היא התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

האם אני יכול לאחוז בטלפון, או להניח אותו על מושב הרכב לשוחח בדיבורית קבועה?

ניתן לראות כי התקנה אוסרת אחיזה של טלפון ביד בעת נהיגה, ואם השימוש הוא בטלפון נייד, הטלפון חייב להיות מונח במקום יציב שמונע את נפילתו בעת נהיגה.

מתי נחשב רכב, בתנועה? 

רכב בתנועה , זה רכב שבמצב נסיעה, ולא עמידה. בית המשפט המחוזי הגדיר רכב בתנועה גם רכב שעומד ברמזור באור אדום וממתין לאור ירוק.

פסיקה זו של בית המשפט המחוזי הינה פסיקה מנחה ואינה מחייבת בתי משפט שלום.

במילים אחרות ייתכן כי בית משפט אחד יקבע כי אם נהג השתמש בטלפון בעת שרכבו עמד ברמזור הוא נהג שביצע עבירה בהתאם לפרשנות זו של בית המשפט המחוזי, ובית משפט אחר יקבע כי הוא לא עבר עבירה כי רכבו עמד בעת שהשתמש בטלפון.

מתי ניתן להאשים נהג בשימוש בטלפון בעת נהיגה?

ע”מ להאשים נהג בשימוש בטלפון נייד בעת נהיגה, חובה נהג ישתמש בטלפון (כפי שהוגדר) בעת רכבו בתנועה (כפי שהוגדר).

בהלכה האחרונה שנקבעה ע”י בית המשפט העליון (רע”פ 6487/12, השופט אורי שוהם) שוטר שרושם את הדו”ח חייב לרשום את מספר הטלפון ותיאורו של המכשיר שבו השתמש הנהג.

במידה וחסרים פרטים אלה, וישנם כשלים נוספים ניתן יהיה באמצעות ייצוג נכון להביא לביטול הדו”ח או ביטול הנקודות.

האם מותר לי בעת נהיגה להביט על מסך של מכשיר ניווט?

התשובה היא שאין איסור בחוק להביט במשך של מכשיר ניווט, אולם חשוב לציין כי מדובר בהסחת דעת שטומנת בחובה סכנה למשתמשים בדרך.

האם מותר לי לצפות במסך טלוויזיה בעת נהיגה?

על פי תקנה 28א לתקנות התעבורה, אסור לנהג לצפות בכל מסך שהוא מציג תמונות נעות ברצף .

להלן תקנה 28א. תצוגה הנראית לנהג

(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

האם מותר למורה נהיגה להשתמש בטלפון בעת לימוד נהיגה?

אותם הכללים שחילם על נהג בעת נהיגה, חלים על מורה לנהיגה בהקשר שח שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה.

להלן סעיף 16 (ב) לפקודת התעבורה- מורים לנהיגה

(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה –

“דיבורית” – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

“טלפון” – מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג.

האם מותר לי לנהוג עם אוזניות? 

על פי התקנות קיים איסור להשתמש באוזניות בעת נהיגה ובעת חציית כביש על ידי הולך רגל שלאוזנו של הנהג או הולך הרגל אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת קולות אלא אם כן מדובר במכשיר שמיעה רפואי.

להלן תקנה 169 לתקנות התעבורה- איסור שימוש באזניות בדרך

לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.


האם מותר לי להשתמש באוזניה אחת?

ובכן לפני מספר שנים סוגיה זו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון אשר נאלץ לבצע פרשנות של התקנה. בית המשפט במקרה זה ביצע פרשנות תכליתית של תקנה וקבע כי מטרת התקנה היא למנוע מצב שבו אדם מנותק מנעשה סביבו בכביש. נהיגה או הליכה עם אוזניה אחת מונעת מצב כזה ולכן בית המשפט התיר נהיגה עם אוזניה אחת.


האם מותר לי להשתמש באוזניה אחת שהיא מחוברת לטלפון בעת נהיגה?

התשובה היא לא ברורה וחד משמעית, משום ש- מחד תקנה 28 (ב) לת”ת קובעת כי אין להשתמש בטלפון בעת נהיגה אלא באמצעות דיבורית שמותקנת ברכב, ומאידך פרשנות של תקנה 169 קובעת כי ניתן להשתמש באוזניה אחת המחוברת למכשיר להשמעת צלילים או קולות . הבעיה היא שאין הגדרה של מכשיר להשמעת צלילים וקולות . וכאן בית המשפט יצטרך להגדיר ע”פ ראות עיניו.

אם שופט יבצע פרשנות דווקנית של תקנה ישנו איסור מוחלט.

אם השופט יבצע פרשנות תכליתית ישנה סבירות שיתיר שימוש באפן זה.

ענישה- נכון למועד 01/2018

אי החזקת הגה בשתי ידיים:

בשנים האחרונות משטרת ישראל הוציאה את התקנה הזו מחוברת נוסחי האישום שבשימוש השוטרים. משמעות הדבר היא שלשוטר אין יכולת לאכוף תקנה זו . (כעניין של מדיניות)

שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה שלא באמצעות דיבורית: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות

שליחה או קריאת הודעת טקסט: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות

מורה לנהיגה שימוש בטלפון: הזמנה לדין + 8 נקודות

תצוגה הנראית לנהג: הזמנה לדין + 4 נקודות

נהיגה בחוסר זהירות : 500 ש”ח קנס + 6 נקודות

נהיגה עם אוזניות: 250 ₪ קנס + 0 נקודות

הליכה בכביש עם אוזניות: 100 ₪ קנס + 0 נקודות

עצה לנהגים

– נהג רכב שנוסע בדרך עירונית במהירות 50 קמ”ש, רכבו עובר מרחק של כ-14 מטרים בשניה.

– זמן ממוצע של חיוג ברצף הוא כ-8 שניות.

• יוצא כי נהג שמחייג מספר טלפון בעת נהיגה במהירות 50 קמ”ש בדרך עירונית הוא מנותק מהכביש לחלוטין, מרחק של יותר מ-110 מטרים .

– נהג רכב שנוסע בדרך בין עירונית במהירות 90 קמ”ש, רכבו עובר מרחק של כ-25 מטרים בשניה.

– זמן ממוצע של חיוג ברצף הוא כ-8 שניות.

• יוצא כי נהג שמחייג מספר טלפון בעת נהיגה בדרך בין עירונית במהירות 90 קמ”ש הוא מנותק מהכביש לחלוטין, מרחק של יותר מ-200 מטרים.

במרחקים אלה שנהג מנותק לחלוטין מהנעשה בכביש סביבו יכולות להיות הפתעות רבות בייחוד בדרך עירונית שהיא טומנת בחובה סכנות רבות. נהג שנוהג ברכב ולא מודע לנעשה לפניו מסכן את עצמו ואת המשתמשים האחרים בדרך.

יהיו נהגים שיאמרו כי הם לא מחייגים את כל הספרות ברצף אלא כל פעם ספרה אחת ובכך הם מקטינים את המרחק שבו הם לא מרוכזים בכביש. כאן המקום לציין כי אסור לנהג לא להיות מרוכז בכביש אף לא 1 מטר לפניו, זאת למען בטיחותו ובטיחות משתמשים אחרים בדרך.

השיחה עצמה גם היא מסוכנת אף באמצעות דיבורית, זאת משום שנהגים רבים מתמקדים בשיחה בטלפון ומאבדים ריכוז בכביש– לאור זאת מומלץ להמעיט ככל האפשר בשימוש בטלפון בעת נהיגה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

פסילת של משרד הרישוי בגין נקודות

המדריך השלם להתמודדות עם פסילה מנהלית

המדריך השלם להתמודדות עם פסילה מנהלית של משטרת ישראל ומשרד הרישוי

פסילה מנהלית הינה פסילה שמבוצעת על ידי גופים מנהליים (משטרת ישראל ורשות הרישוי) . במדריך זה נסביר מהם סוגי הפסילה המנהלית? מתי נהג ייפסל פסילה מנהלית? מהם השיקולים שמנחים בפסילה מנהלית? מהם דרכי ההתמודדות עם פסילות אלו. המדריך נכתב על ידי עורכי דין גל מוטאי, בלהה מצגר.

1. פסילה ע”י קצין משטרה:

הבסיס החוקי:

סעיף 47 לפקודת התעבורה- פסילה בידי קצין משטרה

מי רשאי לפסול את רישיונכם?

(א) בסעיף זה, “קצין משטרה” – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

ע”פ נוהלי משטרת ישראל, רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה ממערך התנועה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג.

כיצד מבוצע ההליך של פסילה מנהלית? 

(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

הסבר: שוטר שמבחין בנהג שעובר עבירה שבתוספת הרביעית (עבירות אלו יפורטו בהמשך), או בנהג שמעורב בתאונת נזק או נפגעים, רשאי להזמין קצין משטרה למקום העבירה ע”מ שיחליט באם לפסול את הנהג או לאו, או ליטול את רישיון הנהיגה שלו ולהזמין אותו לקצין משטרה תוך 72 שעות מרגע ביצוע העבירה ע”מ שיחליט בתחנת המשטרה בעניינו.

מה דינו של נהג שזומן לשימוע בפני קצין משטרה ולא התייצב?

סעיף 47 לפקודת התעבורה:

(ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

(ז) פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.

(ח) בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

הסבר: 

קצין משטרה רשאי לפסול אותו (בד”כ הוא פוסל), והפסילה נחשבת כאילו ידועה לנהג. באם הנהג ייתפס נוהג הוא יחשב כאחד שנהג בפסילה.

כמוכן חשוב להדגיש כי תקופת הפסילה לא תיספר כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיון הנהיגה שלו.

מהם פרקי הזמן שרשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה? 

קצין משטרה יפסול רק אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג!

1. בעבירות התוספת הרביעית – רשאי לפסול למשך 30 יום.

2. בתאונות דרכים מסוג נזק או נפגעים – רשאי לפסול למשך 60 יום.

3. בתאונות קטלניות – חייב לפסול למשך 90 יום.

בגין אילו עבירות ניתן לפסול רישיון נהיגה למשך 30 ימים? (עבירות שבתוספת הרביעית)

1. א. אי ציות לתמרור עצור (לא עצר ולא נתן זכות קדימה).

ב. אי ציות לתמרור עצור (עצר אך לא נתן זכות קדימה).

ג. אי ציות לתמרור עצור (אי מתן זכות כשלא ידוע אם עצר).

2. אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה.

3. נהג או ממונה על הרכב, שיכור.

4. אי תקינות רכב במצב העלול לסכן עוברי דרך (איסור שימוש).

5. עקיפה בדרך לא פנויה.

6. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.

7. סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

8. נהיגה במהירות של יותר מ – 30 קמ”ש בדרך עירונית ויותר

מ – 40 קמ”ש בדרך שאינה עירונית.

9. הובלת מטען החורג מהמשקל הכולל המותר ב- 25% ויותר.

10. נהג חדש המסיע מעל 2 נוסעים ללא מלווה.

11. הסעת נוסעים בשכר בכמות העולה על המותר ע”פ התקנות.

12. חציית מפגש רכבת כשדולק אור אדום או שהמחסום נע, או כשהרכבת מתקרבת / נראית או נשמעת.

13. הסעת נוסעים במונית מעל המותר.

14. רמזור אדום (אחד מהשלושה):

א. עבר ברמזור אדום והפריע לעוברי דרך (רכב/הולכי רגל…).

ב. עבר ברמזור אדום והגיע רכב מכיוון אחר.

ג. בשלוש שנים אחרונות עבר עבירה של אור אדום.

מהי פסלה עד תום הליכים? 

סעיף 47(ט) לפקודת התעבורה- בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.

הסבר:

פסילה עד תום הליכים הינה פסילה שמחליט עליה בית המשפט בד”כ בשל עבירה חמורה שסיכנה את המשתמשים בדרך או גרמה לתאונת דרכים קשה. הנהג ייפסל באם מסתמנת כלפיו אשמה.

הפסילה היא עד גמר המשפט והכרעת דינו של הנהג. כבוד השופט חשין קבע כי משך תקופת פסילה עד תום ההליכים הוא 6 חודשים אם בית המשפט לא נקב בתאריך ספציפי בהחלטתו על פסילה עד תום ההליכים.

בדרך כלל הנהג מובא לדיון בהחלטה בבקשת פסילה עד תום ההליכים בתוך התקופה שבה הנהג פסול מנהלית ע”י קצין המשטרה.

האם צה”ל רשאי לאפשר לנהג שנפסל פסילה מנהלית כאמור, לנהוג ברכב צבאי?

סעיף 47(י) לפקודת התעבורה- על אף האמור בסעיף קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.

האם יש סמכות לקצין משטרה לבטל את החלטתו לפסול נהג?

סעיף 47(יא) לפקודת התעבורה- קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

שיקולים שאמורים להנחות קצין משטרה בבואו לפסול רישיון נהיגה:

א) חומרת העבירה.

ב) מסוכנותו של הנהג, שנמדדת ע”פ עברו התעבורתי.

ג) נסיבותיו האישיות של הנהג.

במקרים רבים קצין המשטרה פוסל את רישיונו של נהג מבלי לבצע איזון ראוי בין שיקולים האמורים לעיל. במקרים אלה קיימת בידי הנהג האפשרות לפנות לעו”ד מקצועי בתחום התעבורה ע”מ להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה המנהלית שהושתה עליו ע”י קצין המשטרה.

כיצד מגישים בקשה לביטול הפסילה המנהלית: 

סעיף 48 ביטול פסילה

מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

2. פסילה ע”י רשות הרישוי:

קיימות בידי רשות הרישוי סמכויות נרחבות לשלול את רישיונו של נהג מסיבות רבות ומגוונות. להלן חלק מעילות הפסילה:

א. פסילת רישיון נהיגה בגין צבירת נקודות:

נהג שמגיע לצבירה של 36 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 3 חודשים.

נהג שמגיע לצבירה של 72 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 9 חודשים.

דרכי התמודדות עם פסילה מסוג זה

במקרים אלה ע”פ תקנות התעבורה קיימת לנהג זכות שימוע בפני הרשות ע”מ לשכנע לבטל את הפסילה או לקצרה. מומלץ לפנות לעורכי דין מקצועיים בתחום התעבורה ע”מ לקבל ייצוג הולם. ניתן לערער על החלטת הרשות לפסול את רישיון הנהיגה בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

ב. פסילת רישיון הנהיגה והתנייתו בביצוע אמצעי תיקון של שיטת הניקוד : (התליה)

נהג שמחויב בביצוע קורסים לנהיגה מונעת, או בדיקות רפואיות או כל דבר אחר המתחייב ע”פ התקנות ולא מבצע, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו עד ביצוע אותם התנאים. במקרים אלה על הנהג להגיע למשרד הרישוי לבחון מהן הדרישות ממנו ולבצע אותן ע”מ לקבל את רישיונו בחזרה.

• אין צורך בייצוג עורכי דין

ג. פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

נהגים רבים העוברים אירועים טראומטיים כגון תאונה קשה, אירוע מוחי, או אחרי פסילת רישיון של 9 חודשים בגין צבירת 72 נקודות, מוזמנים למכון הרפואי לצורך בחינת יכולתם לקבל רישיון נהיגה.

• במקרים אלה מומלץ מאד להיעזר בעורכי דין שמקצועיים בתחום ע”מ לקבל ייצוג הולם והדרכה נכונה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

משרדנו מתמחה בתחום התעבורה ומורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעו”ד תעבורה המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 – 0526400111

מתי יימחקו לי הנקודות?

המדריך השלם לשיטת הניקוד

המדריך השלם לשיטת הניקוד

עו”ד גל מוטאי

משרד עו”ד מוטאי-מצגר-גרבאוי

מתמחים בדיני תעבורה

טל: 0526400111

 

איך הנקודות משפיעות על הרישיון שלכם? המדריך השלם לשיטת הניקוד

אתם רוצים לדעת מהי שיטת הניקוד? איך היא משפיעה על רישיון הנהיגה שלכם? כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה? מתי “ייעלמו” לכם הנקודות, מהם התנאים לכך? מתי ייפסל רישיון הנהיגה שלכם ולמשך כמה זמן? מהי זכות השימוע?

בכדי לענות על שאלות אלה ושאלות נוספות, הכנו עבורכם מדריך שלם לשיטת הניקוד

 

מהי שיטת הניקוד?

שיטת הניקוד היא אומצה בישראל בשנת 2003 לצורך הרתעה ופיקוח על נהגים סדרתיים שמבצעים עבירות רבות . באמצעות השיטה המדינה נוקטת באמצעים מנהליים (ולא משפטיים) לשלול לנהגים רישיונות נהיגה ולכפות עליהם לבצע אמצעי תיקון שיקטינו את כמות העבירות שמבוצעות על ידם, ואת מספר תאונות הדרכים שבהן הם מעורבים. כעת איני מביע דעה כלשהי על הצלחת השיטה וחוקיותה, אם כי עשיתי כן בעבר במאמר אחר שפורסם באתר מאקו.

 

קיבלתי דו”ח, מתי יירשמו לחובתי הנקודות בגינן?

השאלה היא, איזה דו”ח קיבלת?

א. אם קיבלת אזהרה- אין בגין דוחות אזהרה נקודות כלל.

ב. אם קיבלת דוח קנס- ביום תשלום הקנס.

ג. אם קיבלת קנס וביקשת להישפט – ביום ההרשעה בבית המשפט, אם הורשעת.

ד. אם קיבלת קנס ולא שילמת את הקנס, ולא ביקשת להישפט – בתום 90 ימים מיום קבלת הקנס.

ה. אם קיבלת הזמנה לדין- ביום ההרשעה ע”י בית המשפט.

ו. אם הוגש נגדך כתב אישום על תאונת דרכים- ביום ההרשעה בבית המשפט. (יירשמו הנקודות רק בגין סעיף האישום החמור ביותר באותו כתב האישום)

חשוב להבהיר: תוקפן של הנקודות תיחשבנה מיום ביצוע העבירה.

כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה? 

את התשובה לכך ניתן למצוא בתוספת השישית לתקנות התעבורה, כמוכן אם תרצו לדעת כמה נקודות נזקפו לחובתכם ניתן לגשת למשרד הרישוי ולבקש לקבל תדפיס ניקוד.

מהם אמצעי התיקון הקבועים לצורך מחיקת נקודות?

– קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.

– מבחן עיוני בנהיגה .

– מבחן מעשי בנהיגה.

– פסילה של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד מילוי תנאים שקבע רשות הרישוי.

– בדיקות רפואיות במכון הרפואי.

 

איך מודיעים לי על ביצוע אמצעי התיקון? 

– ההודעה נשלחת בדואר רשום לכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה או תימסר אישית לידי הנהג.

– מהיום שבו נשלחה ההודעה בדואר הרשום ישנה חזקה שקובעת כי יראו את ההודעה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה . אלא אם הנהג הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

– אם נמסרה הודעה אישית לנהג (לא באמצעות דואר רשום) על פסילת רישיון הנהיגה, יראו את הנהג כמי שיודע על הפסילה והפסילה תיכנס לתוקף 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

חשוב : הפסילה תחלה בתום 30 ימים מיום מסירת ההודעה אולם לא סופרים את ימי הפסילה כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיונו במשרד הרישוי.

 

מתי יימחקו לי הנקודות? (מתי יפוג תוקפן של הנקודות?)

– אם לא צברת יותר מ- 10 נקודות במשך שנתיים – קיים תנאי אחד למחיקת הנקודות: => הנקודות יימחקו תוך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

– אם צברת בין 12-20 נקודות במשך שנתיים- קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר מבחן סיום בהצלחה.

– אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים- קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר מבחן סיום בהצלחה.

– אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים- קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

ג. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ד. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

– אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים- קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

– אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים- קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.

ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

– אם צברת 36 נקודות ויותר – קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים.

– אם מיום ביצוע העבירה האחרונה שבגינה נפסל הנהג 3 חודשים, (בגין 36 נקודות ) תוך 6 שנים, הגיע הנהג לצבירה של עוד 36 נקודות נוספות (כלומר 72 נקודות) – קיימים 4 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים + ביצוע טסט ותיאוריה מחדש.

ד. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

מתי ניתן להחיות נקודות? 

חדלו הנקודות מלהיות תקפות , ולאחר מכן נרשמו לחובתו של הנהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך תקופות הצבירה כפי שצוין לעיל, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ע”פ הכללים כפי שצוינו לעיל.

למשל: הנהג הגיש בקשה להישפט והורשע מספר שנים לאחר מכן. במצב זה נקודות אלו יכולות להחיות מחדש את הנקודות שפקעו תוקפן, ויחולו עליהן הכללים כפי שצוינו בפרק “מתי יימחקו לי הנקודות”.

למי עלי לפנות ע”מ לבדוק את מצב הנקודות אשר צברתי?

ניתן להתקשר ל- 5678* ולבקש תדפיס ניקוד אשר נצברו לחובתך , ותקבל את הפירוט בדואר תוך מספר ימים.

ניתן גם לפנות באופן אישי לסניף של משרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך ולקבל תדפיס ניקוד במקום.

מומלץ ליזום התקשרות לטלפון : 0529998822 על מנת להירשם לקורסים.

כאן המקום לציין כי באם אתם נדרשים לקורסים או אמצעי תיקון אחרים, הנקודות שנצברו לחובתכם יישארו תקפות כל עוד לא ביצעתם את הקורסים הנדרשים או את אמצעי התיקון האחרים שנדרשתם לעשות .

מה קורה כשמגישים נגדי כתב אישום ובו קיימים כמה סעיפי אישום?

במקרה זה תרשם הנקודות בגין העבירה החמורה ביותר באותו כתב האישום.

 

מהי התליית רישיון נהיגה ? 

– ע”פ ההלכה התליית רישיון נהיגה, היא שווה לפסילת הרישיון עם כל המשמעויות . התליה היא כלי שמאפשרת לרשות הרישוי לאכוף/ לכפות על נהגים שמסרבים לבצע את הנדרש ע”פ החלטות משרד הרישוי.

מה אני עושה כשאני מקבל ממשרד הרישוי הודעה על התליית רישיון הנהיגה?

ע”פ התקנות:

– אם חלפו 6 חודשים מיום שהנהג קיבל הודעה על ביצוע אמצעי תיקון והנהג לא ביצע, רשאי משרד הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה שלו.

– נהג שקיבל הודעה כאמור יפקיד את רישיונו תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה- הרישיון יחודש לאחר שיבצע את אמצעי התיקון שהוטל עליו .

בפועל:

– עליך לבדוק בהודעה מה נדרש ממך לעשות.

– אם נדרש ממך לבצע אמצעי תיקון מסוג קורסים בנהיגה נכונה, עליך להירשם לקורס שהינך נדרש, ומייד לאחר מכן להגיע למשרד הרישוי עם מסמך המאשר הרשמה לקורס ע”מ לבטל את ההתליה.

האם אני יכול להשפיע על ההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה שלי?

– נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון מסוג פסילה , רשאי לפנות בכתב למשרד הרישוי תוך 30 יום מיום ההודעה בבקשה לקבוע מועד להשמעת טענותיו.

– פנה הנהג כאמור בד”כ דוחים את מועד תחילת הפסילה בחצי שנה.

– בתום 45 ימים או לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו , תיתן רשות הרישוי את ההחלטה לעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. החליט רשות הרישוי שאמצעי התיקון יהיה מסוג פסילה , תודיע לו על מועד שבו תחל הפסילה.

 

מה אני אמור לטעון בעת שימוע? 

חשוב להבהיר שזכות השימוע במקרה זה היא ריקה מכל תוכן, מהסיבות הבאות:

א. אין סמכות לפקיד ברשות הרישוי שלא לפסול את רישיון הנהיגה שלכם.

ב. רשום בתקנות כי רשות הרישוי רשאית מנימוקים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון שונה מפסילת רישיון הנהיגה .

ג. הנימוק היחידי נכון להיום שיכול להשפיע על ההחלטה, הוא האם יש נכה על כיסא גלגלים במשפחה הקרובה של הנהג שזקוק לסיוע מהנהג שרישיונו עומד להיפסל. (גם אז, תקופת הפסילה תקוצר ולא תתבטל לחלוטין).

– רישיונו של נהג מהווה אמצעי פרנסתו אינו מהווה נימוק מיוחד שלא לפסול את רישיון הנהיגה.

כיצד ניתן לערער על החלטות משרד הרישוי בעניין שיטת הניקוד?

ערעורים על החלטות משרד הרישוי יישמעו בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים. סיכויי הצלחה בערעורים אלה הם מאד נמוכים. (לדעתי זאת משום שבתי המשפט כעניין של מדיניות החליטו שלא לפתוח את ה”סכר” להגשת ערעורים ולא להציף את בתי המשפט.)

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין מוטאי, מצגר גרבואי, בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות לחברת עו”ד תעבורה מוטאי-מצגר-גרבאוי

בכל שאלה צוות משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם:

בטלפון 073-7276090

0526400111

בפקס 03-7254814

צרו איתנו קשר