Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נהיגה בשכרות המדריך המעודכן לשנת 2024

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

אין לכם זמן לקרוא את כל המאמר?
צפו במדריך המקוצר:

תוכן עניינים

 1. מבוא
 2. מיהו נהג שיכור? הקשר בין אלכוהול ונהיגה
 3. עונשים על נהיגה בשכרות לנהגים ותיקים ונהגים חדשים
 4. נהיגה בשכרות – סירוב להיבדק
 5. נהיגה תחת השפעת סמים או/ו אלכוהול
 6. בדיקת נשיפון / בדיקת ינשוף / בדיקת דם / בדיקת שתן
 7. שאלות ותשובות

מבוא

נהיגה בשכרות היא העבירה בין החמורות ביותר בפקודת התעבורה, בגין עבירה זו נקבעה בחקיקה עונש מינימום של שנתיים פסילת רישיון נהיגה.

במידה ונהג מורשע בעבירה זו, לפי הנחיית בית המשפט העליון ברוב המכריע של המקרים אין לשופט שיקול דעת אלא לפסול אותו למשך שנתיים לפחות.

חשוב להבהיר שרוב המכריע של מקרים אלה מסתיימים בנהיגה תחת השפעה וכך מתאפשר לבית המשפט לגזור עונש פחות משנתיים.

על ההבחנה בין נהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים נעמוד בהמשך המאמר.

בשנים האחרונות עקב ריבוי תאונות דרכים קשות וקטלניות שמקורן בנהיגה בשכרות, משטרת ישראל עושה מאמצים רבים כדי למגר את התופעה .

המשטרה באכיפת עבירה זו פועלת במישור הגלוי באמצעות ניידות במקומות הבילוי ובסמוך לאולמי חתונות וביצוע בדיקות אקראיות. בנוסף המשטרה פעולת גם במישורים סמויים באמצעות ניידות סמויות באותם המקומות על מנת לאתר נהגים שנוהגים תחת השפעת אלכוהול וסמים.

נהגים שנעצרים ומתעורר לחשד לנהיגה בשכרות לגביהם עוברים סדרת בדיקות מעשיות ומדעיות שנפרט במהלך המאמר הזה ונעמוד על נחיצות הבדיקות וחשיבותן הן מבחינת המשטרה (התביעה) והן מבחינת הנהג שחשוד בעבירה זו.

חשוב: נהג שיכור הוא נהג אשר נמצא בגופו בעת נהיגה סם אסור או אלכוהול מעבר למידה הקבועה בחוק.


מיהו נהג שיכור? הקשר בין אלכוהול ונהיגה

חשוב מאד להבהיר כאן שהמונח נהג שיכור לא מתייחס למשמעות המילולית של השפה העברית, אלא על פי החוק.

המחוקק קבע את הכמויות המותרות של אלכוהול בדם בעת נהיגה וכאשר נהג חורג מכמויות אילו, הוא מוגדר כנהג שיכור וזאת ללא שום קשר כיצד הוא מרגיש.

במילים אחרות אפילו אם הוא מרגיש ערני לחלוטין, הוא יכול להיות מוגדר כנהג שיכור על פי חוק.

לפי סעיף 64ב לפקודת התעבורה "נהג שיכור" הוא אחד מאלה:

 1. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא מלמד נהיגה או משמש כמלווה לנהג חדש.
 2. מי שבגופו מצוי סם מסוכן. (כל כמות)

  האוכלוסייה המיוחדת החמרה בשנים האחרונות:
 1. אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:
  (א) נהג חדש;
  (ב) נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;
  (ג) נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;
  (ד) נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;

הגדרות:
"משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;
"סם מסוכן" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע;

4. בנוסף תקנה 169א לתקנות התעבורה קובעת שנהג שלא נמנה על האוכלוסייה המיוחדת שיימצא בגופו כמויות אלה ייחשב כנהג שיכור:
"ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:
(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;
(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.
כאמור כל אדם שייכנס להגדרות אלו הקבועות בחוק ייחשב לנהג שיכור ללא שום קשר לאופן שהוא מרגיש גם אם הוא ערני לחלוטין.

חשוב להבהיר: על אף הכמויות הרשומות בחוק, משטרת ישראל בהנחיית בתי המשפט במקרה של נהג ותיק מבצעת אכיפה החל מ – 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר 1 אוויר נשוף.

במקרה של האוכלוסייה המיוחדת האכיפה מבוצעת החל מכמות של 100 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף.

האם ניתן לבדוק (בדיקת אלכוהול) נהג החשוד בנהיגה בשכרות גם ללא שום חשד שהוא עבר כל עבירה?
התשובה לכך היא חיובית , לפי סעיף 64ב(א1) לפקודת התעבורה, לשוטר קיימת סמכות לעצור אדם לבדיקת אלכוהול גם ללא כל חשד לביצוע עבירה.


נהיגה בשכרות עונש – נהגים ותיקים ונהגים חדשים

כאמור נהיגה בשכרות היא העבירה מהחמורות ביותר בפקודת התעבורה והענישה היא חמורה בהתאמה.

סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע עונש מינימום של שנתיים פסילת רישיון נהיגה לאדם שמורשע בנהיגה בשכרות (בנוסף לכל עונש אחר) ואם תוך שנה הוא עבר עבירה נוספת של נהיגה בשכרות, פסילת מינימום של רישיון נהיגה למשך 4 שנים .

סעיף 62 לפקודת התעבורה קובע כי ניתן לקבוע עונש מאסר של עד שנתיים בגין נהיגה בשכרות.

פסילה מנהלית של קצין משטרה:
לפי סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה קצין מדרגת מפקח ומעלה רשאי לפסול רישיון נהיגה לנהג שחשוד שביצע אחת מעבירות שבתוספת הרביעית ויש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום. (עבירת נהיגה בשכרות היא אחת מהעבירות שבתוספת הרביעית)
הסעיף קובע כך:

 • בעבירות שבתוספת הרביעית קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים.
 • במקרה של עבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נזק או נפגעים קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 60 ימים.
 • במצבים שעבירות שגרמו לתאונה קטלנית קצין משטרה חייב לפסול את רישיון הנהיגה למשך 90 ימים.


השבתה מנהלית של קצין משטרה:
סעיף 57א לפקודת התעבורה קובע כי במקרה של עבירת נהיגה בשכרות קצין רשאי להשבית רכב למשך 30 ימים.

ביטול הפסילה המנהלית:
סעיף 48 לפקודת התעבורה מאפשר לבית המשפט לבטל או לקצר את הפסילה המנהלית שניתנה על ידי קצין המשטרה.

חשוב להבהיר:
במקרה של עבירת נהיגה בשכרות בתי המשפט ברוב המכריע של המקרים אינם מבטלים את החלטת קצין המשטרה על פסילת רישיון הנהיגה.

במקרה של השבתת הרכב ישנם מקרים שקיים סיכוי גבוה להחזרת הרכב, מומלץ במקרה הזה לפנות לעורך דין תעבורה מומחה.

נהיגה בשכרות ענישה – שאלות ותשובות:

האם בית המשפט רשאי לחרוג מעונש המינימום הקבוע בחוק?
על פי חוק בית המשפט רשאי, אולם חשוב להבהיר כי בהנחיית בית המשפט העליון בתי המשפט נמנעים מקביעת ענישה פחות מעונש המינימום הקבוע בחוק.

אם כן כיצד כמעט כל הנהגים שמורשעים מקבלים עונש פחות משנתיים פסילת רישיון נהיגה?
התשובה היא שתמיד סעיף האישום הראשוני הוא נהיגה בשכרות, אולם נהגים שפונים לייצוג עורכי דין מומחים הם מסבים את סעיף האישום לנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול וכך מתאפשר לקבל ענישה פחותה משנתיים פסילת רישיון נהיגה.
• על נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול נפרט בהמשך המאמר.

האם בעבירה זו יש הבדל בענישה בין נהגים חדשים לנהגים ותיקים?
בעבירה זו אין שום הבחנה בין נהגים שונים ואין החמרה כלשהי לגבי נהגים חדשים. פרט לעובדה שבמקרה של נהג חדש מעבר למבחנים שכולם עושים (מכון הרפואי – טסט ותיאוריה), נהג חדש חייב לעבור תקופת נהג חדש למשך שנתיים נוספות.

אחרי שנהג הורשע בעבירה זו מהו צריך לעשות כדי לקבל רישיון נהיגה מחדש?
לאחר ריצוי תקופת הפסילה (שנתיים מינימום) חובה לעבור בחינות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, טסט ותיאוריה כדי לקבל רישיון נהיגה מחדש. (זה נכון לגבי כל הנהגים מכל האוכלוסיות)

האם אני יכול לקבל עונש מאסר בגין נהיגה בשכרות בפעם הראשונה?
כאמור על פי החוק קיימת אפשרות של עונש מאסר בפועל עד שנתיים אולם על פי מדיניות המשטרה, התביעה אינה דורשת עונש מאסר בפועל בפעם הראשונה.

חשוב מאד להבהיר אם עבירה זו גרמה לתאונת דרכים (גם נזק בלבד) מדיניות המשטרה היא לדרוש עונש מאסר בפועל גם אם זה פעם ראשונה.

מתי אפשר לקבל עונש מאסר בגין עבירה זו? (נהיגה בשכרות פעם שניה ואילך)
משטרת ישראל דורשת עונש של מאסר בפועל בגין עבירת נהיגה בשכרות החל מהפעם השניה ואילך, גם אם הפעם הראשונה הייתה לפני שנים רבות. בנוסף כאמור בכל פעם שעבירה זו משולבת עם תאונת דרכים קיימת לנהג סכנת עונש המאסר.

נהיגה בשכרות - הזמנה לדין

הראיה העיקרית שמשמשת להרשעה בעבירת נהיגה בשכרות היא פלט הינשוף שבו מוצגת כמות האלכוהול בגופו של הנהג החשוד או תוצאת בדיקת מעבדה של בדיקת דם או שתן לגילוי אלכוהול או סם מסוכן.

פלט של בדיקת הינשוף


נהיגה בשכרות – סירוב להיבדק (בדיקת נשיפה, בדיקת דם , בדיקת שתן)

כאמור קיימת סמכות לשוטר במשטרת ישראל לדרוש מנהג לתת בדיקת נשיפה גם ללא חשד לביצוע עבירה ובכל מקרה אחר שקיים חשד לנהיגה בשכרות (אלכוהול או סמים) לדרוש גם מתן דגימת דם או שתן.

כאשר נהג נדרש למסור דגימת נשיפה, דם או שתן לפי חוק והוא מסרב למסור באופן מפורש או מכשיל את הבדיקה בכל דרך אחרת ייחשב כאחד שעבר עבירת נהיגה בשכרות.

סעיף 64ד לפקודת התעבורה:
(א) סירב נוהג ברכב, או מורה נהיגה או מלווה לנהג חדש לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62(3) (נהיגה בשכרות).
הסבר:
ישנם נהגים רבים שכדי להתחמק מענישה המחמירה שקיימת בגין נהיגה בשכרות, מסרבים למסור דגימה לפי דרישת השוטר או מכשילים את מתן הדגימה בכל מיני דרכים.

המחוקק כדי למגר את התופעה קבע כי עצם הסירוב או הכשלת הבדיקה מקימה חזקת שכרות לגבי הנהג החשוד, כלומר רואים אותו כמי שנהג בשכרות והוא צפוי לכל אותם העונשים שנהג שיכור צפוי להם.

סירוב לבדיקת שכרות – שאלות ותשובות:

מהם התנאים להרשעת נהג שהורשע בסירוב להיבדק?

 1. הנהג סירב להיבדק במפורש או הכשיל את בדיקה בכל דרך אחרת.
 2. סעיף 64ב(ב2) לפקודת התעבורה קובע כי:
  א. חובה על השוטר להודיע לנהג את מטרת הבדיקה.
  ב. חובה על השוטר לבקש את הסכמתו של הנהג לתת דגימה.
  ג. השוטר יסביר לנהג את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה.


ההסבר חייב לכלול: הסירוב מקים חזקה כאילו הנך נוהג בשכרות, אם תסרב אתה תחשב לנהג שיכור וצפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה למשך שנתיים מינימום.

 1. השוטר חייב לפי הפסיקה לציין בחומר הראיות באופן מפורש כיצד הנהג סירב או הכשיל את הבדיקה.
 2. במקרה של סירוב להיבדק בדיקת נשיפה חובה על המשטרה להציג ראיות בדבר תקינות מכשיר הינשוף.
  תנאים אלה הם תנאים מצטברים שחובה יתקיימו כולם כדי שתהיה הרשעה בעבירה זו.


האם הנהג יכול לבקש בדיקת דם במקום בדיקת ינשוף?
המחוקק לא מתייחס לשאלה זו אולם בתי המשפט באופן עקבי בפסיקה קובעים כי אין לנהג זכות לבחור את סוג הבדיקה. במילים אחרות נהג שיתעקש על בדיקה מסוימת ויסרב לבדיקה ששוטר מציע, הוא ייחשב לנהג שסירב לתת בדיקה.

אם יש לי בעיה רפואית ואני לא יכול לתת דגימת נשיפה מה אני עושה?
במקרה כזה חובה להביא לידיעת השוטר ואם ניתן להציג בפניו את המסמכים הרפואיים המתאימים. אם השוטר ישתכנע כי ישנה בעיה שמונעת מנהג לתת נשיפה כנדרש עליו להסכים לקחת את הנהג לבדיקת דם.

חשוב להבהיר: סעיף 64ד(ג) לפקודת התעבורה קובע כי לא ניתן להאשים נהג בסירוב להיבדק אם הבדיקה נמנעה ממנו בשל בעיה רפואית.

מה הענישה במקרה של סירוב להיבדק?
הענישה לפי פקודת התעבורה:
הנהג ייחשב לשיכור והוא צפוי לפסילת רישיון נהיגה מינימום שנתיים ועונש מאסר עד שנתיים.

הענישה לפי התקנה:
הנהג ייחשב לשיכור והוא צפוי לפסילת רישיון נהיגה מקסימום שנתיים ועונש מאסר עד שנה אחת.

ניתן לראות כי קיימת סתירה בין הפקודה לתקנות התעבורה. מכיוון שהפקודה מהווה חקיקה ראשית והיא גוברת על התקנות, בתי המשפט פועלים לפי פקודת התעבורה.


נהיגה תחת השפעת סמים או/ו אלכוהול

חשוב מאד להבהיר כי ישנה הבחנה בין עבירת נהיגה בשכרות לבין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. (על הבחנה זו נעמוד בהמשך)

בכל מקרה שבו נהג נעצר ונבדק שכרות ונמצא כי הנהג עבר את הכמות המותרת בחוק (כאמור בפרק "מיהו נהג שיכור?") מוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות. מדובר כאמור בסעיף האישום בין החמורות ביותר בפקודת התעבורה והענישה בגינה היא מינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה.

בהמשך לכך נהגים שפונים לייצוג של עורכי דין מומחים בתחום התעבורה ובבדיקת חומר הראיות מתגלים כשלים ראייתיים אשר פוסלים את תוצאת בדיקת הינשוף, במקרה כזה סעיף האישום מוסב לתקנה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

תקנה 26 לתקנות התעבורה
אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:
(1) הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך;
(2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;
(3) הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בביטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;
(4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.

חשוב: המחוקק קובע כדי שניתן יהיה להרשיע בעבירה זו חובה שבגופו של נהג יימצא כמות גובה של אלכוהול מהכמות המינימום שקבועה בחוק כלומר אם נמצאה כמות פחות מהקבוע בחוק בשום מקרה לא ניתן להאשים גם בנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

במקרים אלה הראיה שמשמשת את התביעה היא טופס בדיקת המאפיינים שבו השוטר במהלך הטיפול בנהג החשוד, כותב את התרשמותו מהנהג ועל אופן התנהגותו.

להלן הטופס:

הטופס כולל:

 1. התרשמות הראשונית של השוטר מהנהג כגון שאלות ראשוניות , עוצמת הריח (במקרה של אלכוהול), הופעתו ועוד…..
 2. מבחן ביצוע שבו השוטר בוחן את הקורדינציה של הנהג באמצעות מבחני עמידה, הלכי על קו ישר, הבאת אצבע לאף, עוד…
 3. תחקור וחקירת החשוד.

  חשוב להבהיר:
 • על פי הפסיקה של בית המשפט, כאשר נהג נכשל בבדיקה זו, חלה חובה על השוטר להודיע לנהג על כך ולתת לו זכות להיוועץ בעורך דין לפני שהוא ממשיך לבדיקת ינשוף.
 • הטופס הוא מובנה ומנחה שוטרים ומותאם למצבים שונים ומצריך מיומנות רבה ברישומו. במילוי הטופס שוטרים עושים טעויות רבות שמביאות לכשלים ראייתיים שמשפיעים על התיק כולו.


נהיגה תחת השפעת סמים / אלכוהול שאלות ותשובות:

מדוע השוטרים ממלאים את טופס בדיקת מאפיינים?
על פי נהלי משטרת ישראל שוטר המטפל בנהג החשוד בנהיגה בשכרות חייב למלא טופס בדיקת מאפיינים לשתי מטרות עיקריות.
א. מתן התרשמות נוספת לבית המשפט בדבר השפעת האלכוהול על הנהג.
ב. ישמש כראיה נוספת את בית המשפט לצורך הרשעה במקרה שבדיקת הינשוף תיכשל או תיפסל.

האם ניתן להרשיע נהג בגין נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול רק על סמך טופס זה?
טופס זה אמנם מהווה ראיה עיקרית, אולם לבדו אינו מספיק ונדרשות ראיות נוספות כגון דוח פעולה של השוטר שעצר את הנהג ועוד ראיות נוספות בהתאם לתיק.

מה ההבדל בין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול לעבירת נהיגה בשכרות ?

 1. עבירת נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול אינה נדרשת הצגת כמות מסוימת של אלכוהול כדי להרשיע נהג לעומת נהיגה בשכרות שבה נדרשת כמות מינימום שקבועה בחוק (ראה פרק מיהו נהג שיכור)
 2. בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הראיה העיקרית להרשעה היא טופס בדיקת המאפיינים ששוטר מילא בעת הטיפול בנהג. לעומת זאת בעבירת נהיגה בשכרות הראיה העיקרית להרשעה היא פלט הינשוף שבו מוצגת כמות האלכוהול בגוף האדם או תוצאת בדיקת מעבדה של שתן או דם.
 3. בעבירת נהיגה בשכרות העונש המינימום הוא שנתיים פסילת רישיון נהיגה לעומת זאת בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול ענישת מינימום היא שלושה חודשי פסילת רישיון נהיגה.


מה העונש המינימום בגין נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול?
על פי חוק נהג שמורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה. לנהגים שהם לא נהגים חדשים, לא נדרש שום מבחן של משרד הרישיון כדי לקבל רישיון נהיגה חזרה.

אני נהג חדש והורשעתי בבית המשפט בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול, מה אני צריך לעשות כדי לקבל רישיון נהיגה חזרה?
על פי חוק נהג חדש המורשע בעבירה לאחר שהוא מסיים את תקופת הפסילה שנקבעה לו על ידי בית המשפט, הוא נדרש לעבור טסט ותיאוריה ובחינת מכון הרפואי לבטיחות בדרכים כדי לקבל רישיון נהיגה מחדש.

אין שום קשר לתקופת הפסילה, מבחנים אלה נדרשים גם אם הנהג נפסל לתקופה הקצרה ביותר .כמו כן הנהג ייחשב שנתיים נוספות כנהג חדש.

אני נהג צעיר והורשעתי בבית המשפט בגין נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, מה אני אמור לעשות כדי לקבל רישיון נהיגה חזרה?
לאחר תקופת הפסילה ניתן לגשת למשרד הרישוי ולקבל רישיון נהיגה חזרה ללא שום דרישה למבחן כלשהו.

האם אני חייב לשתף פעולה עם דרישת השוטר לבדיקת מאפיינים?
אין חובה חוקית לשתף פעולה עם דרישת השוטר וסירוב זה אינו מקים חזקה של נהיגה בשכרות.


בדיקת נשיפון | בדיקת ינשוף | בדיקת דם | בדיקת שתן

בדיקת נשיפון:
מדובר בבדיקה ראשונית – כאשר שוטר עוצר נהג ומתכוון לבדוק אותו הוא מבקש ממנו לנשוף לתוך מכשיר קטן אשר אמור לתת לו אינדיקציה האם נמצא בגופו של הנהג כמות של אלכוהול מעבר לכמות המותרת.

חשוב לשים לב:

 1. השוטר חייב על פי חוק לבקש את הסכמתו של נהג לתת דגימת נשיפה.
 2. תוצאות הבדיקה של מכשיר הנשיפון אינן מדויקות ואינן משמשות כראיה בבית המשפט.
 3. המכשיר אינו מנפיק פלט עם תוצאה אלא רק מציג תוצאה משוערת.
 4. אין חובה חוקית לתת דגימת נשיפון וסירוב מתן דגימה אינו מקים חזקת נהיגה בשכרות ואינו נחשב לסירוב.
בדיקת נשיפון

בדיקת ינשוף:
לאחר שנהג החשוד בנהיגה בשכרות נכשל בבדיקת נשיפון ונבדק בדיקת מאפיינים הוא מובא לבדיקת ינשוף. הנהג אמור לתת 2 מחזורי נשיפה של כל מחזור ליטר אחד של אוויר נשוף.

בתום מתן הנשיפה, המכשיר מפיק פלט ובו כמות האוויר שניתן וכמות האלכוהול בליטר 1 אוויר נשוף.

חשוב לשים לב:

 1. השוטר חייב לבקש את הסכמת החשוד למתן הבדיקה ולהסביר לנהג את משמעות המשפטית של סירוב להיבדק.
 2. תוצאות מכשיר הינשוף משמשות כראיה קבילה בבית המשפט והרשעה לפי תוצאות המכשיר משמעותה היא נהיגה בשכרות ומינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה.
 3. קיימת חובה חוקית למסור בדיקת נשיפה למכשיר הינשוף, והסירוב למתן דגימת הנשיפה מקים חזקת "נהיגה בשכרות" כנגד הנהג שמסרב והוא צפוי לענישה הקבועה בחוק.
 4. מרגע עצירת הנהג על ידי השוטר ועד לבדיקתו על ידי מכשיר הינשוף חייב שיהיה פער של 15 דקות לפחות כאשר בזמן הזה הנהג החשוד היה בהשגחתו המלאה של השוטר והשוטר הקפיד שהנהג לא אכל, לא שתה, לא עישן, לא הקיא, לא גיהק ולא הכניס שום דבר לפיו או לאפו

בדיקות נשיפון | ינשוף | דם | שתן – שאלות ותשובות:

האם ניתן לקחת ממני דגימת שתן שלא בתחנת משטרה?
שוטר יכול לדרוש מתן דגימת שתן בכל מקום, גם לא בתחנת משטרה רק בתנאי שהוא שומר על כבודו של הנבדק וזה חייב להיות במקום מוצנע.

האם ניתן לבדוק נהג בדיקת שתן גם ללא חשד לביצוע עבירה?
על פי הפסיקה לא ניתן לבדוק נהג בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים אם אין חשד קונקרטי לביצוע עבירה זו. חשד קונקרטי יכול להתבסס על מספר פרמטרים כגון עיניים אדומות, עייפות יתרה, הנהג נראה רדום, ריח של סם, התנהגות עליזה, או מידע קונקרטי שחשוד נהג תחת השפעת סם. ללא חלק מפרמטרים אלה לא ניתן לבקש מאדם בדיקת שתן כדי לבדוק האם הוא נוהג תחת השפעת סם וזאת בניגוד לבדיקת נשיפה לגילוי אלכוהול ששוטר יכול לדרוש מתן דגימה גם ללא כל חשד לביצוע העבירה.

האם אני חייב לתת דגימת שתן לפי החוק?
על פי חוק קיימת חובה למסור דגימת שתן לפי דרישת השוטר ומי שמסרב למתן דגימת שתן ייחשב כנהג שיכור והוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מה העונש במקרה של נהיגה תחת השפעת סמים?
קיימות 2 אפשרויות:

 1. אם הנהג יורשע בנהיגה בשכרות הוא צפוי למינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה.
 2. אם הנהג יורשע בנהיגה תחת השפעת סם הוא צפוי למינימום 3 חודשי פסילה.
  • השאלה היא מה יכול להשפיע על הסעיף ההרשעה? התשובה היא עוצמת הכשלים בחמור הראיות והמקצועיות והמומחיות של העורך דין המטפל.


כמה זמן שרידי הסם נשארים בגוף לאחר השימוש?
מרגע השימוש שרידי הסם יכולים להישאר בגופו של אדם עד 3 שבועות.
האם קיימת כמות מינימלית של סם שמותרת בגופו של נהג בעת נהיגה?
כל הסמים המסוכנים (המוגדרים בפקודת הסמים), אסור שיימצאו בגופו של נהג בעת נהיגה בשום כמות.
למידע נרחב בנושא זה ראה מאמר: נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול

מה הפעולות ששוטר עושה בטיפול בנהג החשוד בנהיגה בשכרות?
1) השוטר יעצור את הנהג ויבקש את הסכמתו לבדיקת נשיפון.
2) השוטר יבדוק את הנהג בדיקת נשיפון כדי לבחון האם קיימת אינדיקציה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול.
3) אם קיים חשד סביר לנהיגה תחת השפעת סם השוטר יבקש את הסכמתו של הנהג למתן דגימת שתן או דגימת דם.
4) אם קיימת אינדיקציה לנהיגה בשכרות השוטר יודיע לנהג על איסור אכילה, שתיה, עישון, הקאה, גיהוק, והכנסת דבר מה לפיו או לאפו ויוודא קיום האיסור עד סיום בדיקת הינשוף.
5) השוטר יביא את הנהג לבדיקת מאפיינים.
6) לאחר בדיקת המאפיינים חובה על השוטר להודיע לנהג על זכותו להיוועץ בעורך דין.
• המלצה היא להשתמש בזכות זו, היא זכות חשובה מאד לצורך הגנה עליכם בהמשך.
7) השוטר יביא את הנהג לבדיקת ינשוף כאשר חלפו לפחות 15 דקות מרגע עצירתו עד לבדיקה על ידי הינשוף.
השוטרים מחויבים לתעד את כל הפעולות שביצעו באופן ברור בדוחות הפעולה כולל זמנים מדויקים ואם הנהג הועבר בין שוטרים הם אמורים לתעד את זמני ההעברה ולמי הועבר.

הליך הטיפול בנהג החשוד בנהיגה בשכרות הוא הליך מאד מורכב ומצריך דיוק ברישומים ברמה מאד גבוהה.
עורכי דין במשרדנו מומחים בתחום זה, מכירים היטב את ההליך ויודעים מיד לזהות את הכשלים בטיפול, דבר שיכול להביא לתוצאות טובות ביותר עבור הלקוחות שלנו.


תפס אתכם שוטר מה עושים?

זמן נדרש לטיפול המשטרה לפחות 30 דקות

נהיגה בשכרות – החוק לשנת 2024 ומהי הענישה הצפויה לנהגים? המידע המעודכן ביותר לנהגים החשודים בנהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סמים

 1. בדיקת נשיפון

  זכותך שלא לשתף פעולה עם בדיקת נשיפון (המכשיר הקטן בתחילת הטיפול ולא מכשיר הינשוף)

 2. בדיקת מאפיינים

  זכותך שלא לשתף פעולה עם בדיקת המאפיינים.

 3. שאלות של המשטרה

  זכותך שלא להשיב על השאלות ששוטר שואל בעת הטיפול.

 4. בקשה למתן דגימת ינשוף | שתן | דם

  חובה עליך על פי חוק לשתף פעולה עם דרישת השוטר למתן דגימת נשיפה למכשיר הינשוף, מסירת דגימת שתן או דם.

 5. תיעוד האירוע

  זכותך לתעד (קולי או ויזואלי את כל מהלך הטיפול על ידי אדם אחר)

 6. זכות היוועצות בעורך דין

  זכותך להיוועץ בעורך דין בעת הטיפול. מומלץ מאד להשתמש בזכות זו.

 7. ייעוץ משפטי לאחר טיפול המשטרה

  מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה כדי לקבל הדרכה באלו מזכויות אלה להשתמש.


שאלות נפוצות

שלילת רישיון נהיגה בשכרות – מתי רישיון עלול להיפסל? מהי הכמות המותרת? ומאיזו רמה השוטרים אוכפים?

התשובה לכך מצויה בפרק 3 במאמר זה "נהיגה בשכרות עונש – נהגים ותיקים ונהגים חדשים"

נהיגה תחת השפעת אלכוהול – מה המשמעות של הסעיף והתיקון לסעיף זה מבחינת ענישה?

כאמור על פי חוק הענישה המינימלית בגין עבירה זו הוא מינימום שלושה חודשי פסילה אולם חשוב לזכור כי המשטרה לפי המדיניות שלה תמיד דורשת לפחות 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה.

מהו העונש על נהיגה בשכרות פעם ראשונה / שנייה והאם יש לכך משמעות מבחינת ענישה לכל סוגי הנהגים?

כאמור העונש הבסיסי בגין סעיף אישום נהיגה בשכרות הוא מינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה וזה ללא קשר למספר הפעמים שבהם אדם מורשע בעבירה זו כלומר גם בפעם הראשונה. במקרה של נהיגה בשכרות פעם שניה או יותר משטרת ישראל תמיד דורשת גם עונש מאסר בפועל.

השאלה מה הסיכוי שבפעם השנייה ואילך הוא יקבל עונש מאסר בפועל תלויה בעוצמת הכשלים בחומר הראיות ומומחיות ומקצועיות העורך דין שמטפל בתיק.

נהיגה בשכרות בשלילה – מה המשמעות של נהיגה בשכרות בזמן פסילה ומהי הענישה?

נהיגה בשלילה היא עבירה בין החמורות ביותר בפקודת התעבורה וניתן לקבל עליה עונשי פסילה ומאסר לתקופות ארוכת.

השבתה מנהלית של רכבים, מתי עלולה המשטרה להשבית את רכבם של נהגים?

נהיגה בשכרות היא אחת מהעבירות שבהן קיימת סמכות לקצין המשטרה להשבית רכב. בכל פעם שנהג נתפס בגין עבירה זו הוא מוזמן לשימוע לקצין משטרה על ידי השוטר כדי להחליט בדבר פסילת רישיון הנהיגה ולהשבית את רכבו.

על פי מדיניות משטרת ישראל בכל המקרים של נהגים חדשים וצעירים ומקרים אחרים אשר בהם כמות האלכוהול היא גבוהה קצין המשטרה משבית גם את הרכב.

פסילה מנהלית , מתי קצין המשטרה פוסל את רישיון הנהיגה?

עבירת נהיגה בשכרות היא אחת מהעבירות שבהן קיימת סמכות לקצין המשטרה לפסול רישיון נהיגה. לפי מדיניות המשטרה בכל מקרה של עבירת נהיגה בשכרות על קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים, במקרה של תאונת דרכים 60 ימים ובמקרה של תאונה קטלנית 90 ימים.

הקשר בין נהיגה בשכרות למשרד הרישוי, כיצד ומתי מתנהלים מול משרד הרישוי?

בכל מקרה שנהג חדש מורשע בעבירת נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, בתום תקופת הפסילה הוא מוזמן על ידי משרד הרישוי לבדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולאחר מכן אם יקבל אישור של המכון הרפואי הוא צריך לעבור טסט ותיאוריה מחדש כדי לקבל רישיון נהיגה והוא מתחיל תקופת נהג חדש לשנתיים נוספת וזאת ללא שום קשר לתקופה שבה הוא נפסל.

בכל מקרה שבו כל נהג אחר שהורשע בעבירת נהיגה בשכרות, בתום תקופת הפסילה הוא מוזמן על ידי משרד הרישוי לבדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולאחר מכן אם יקבל אישור של המכון הרפואי הוא צריך לעבור טסט ותיאוריה מחדש כדי לקבל רישיון נהיגה. בדרך כלל תקופת הפסילה היא מינימום שנתיים אולם גם אם היה מקרה חריג והוא קיבל פחות משנתיים פסילה, עדיין הוא חייב לעמוד במבחנים אלה כדי לקבל רישיון נהיגה מחדש.

במידה ואלך למשפט ללא עורך דין במקרה שקיבלתי כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, האם יש סיכון לרישיון הנהיגה שלי?

כאמור עבירה זו היא עבירה בין חמורות ביותר בעבירות התעבורה וענישה בגינה היא מחמירה. אין ספק שבמקרה זה הגעה למשפט ללא עורך דין מומחה מסכן באופן משמעותי את רישיון הנהיגה שלכם. מומלץ בכל מקרה של הזמנה לדין ולא רק נהיגה בשכרות לפנות לייצוג של עורך דין מומחה כדי לשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

סירבתי לבדיקת שכרות, מה קורה עכשיו?

כאמור בפרק הסירוב במאמר זה, סירוב למתן בדיקה מקים כנגד הנהג חזקה נהיגה בשכרות והוא צפוי למינימום שנתיים פסילה.


משרדנו – גל מוטאי ושות' מורכב מעורכי דין שהן שוטרים, בוחני משטרה, תובעי משטרה בדימוס בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה עם מומחיות ברמה מאד גבוהה בניתוח תיקי נהיגה בשכרות.
נשמח להעניק לכם את הייעוץ והייצוג הטוב ביותר.

טל לייעוץ 24/7 : 050-2266882 | 052-3397915

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין