Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תעבורה אומצה בישראל על ידי משרד התחבורה, לפני שנים רבות במטרה לנהל מעקב אחר נהגים שמבצעים עבירות רבות ובכך מסכנים את עצמם ואת הציבור. נהג שמגיע לצבירה של 12 נקודות מוזמן לקורס נהיגה מונעת . נהג שמגיע לצבירה של 24 נקודות מוזמן לקורס נוסף. נהג שמגיע לצבירה של 36 נקודות, רישיונו נפסל למשך 3 חודשים. כמוכן נהג שתוך 6 שנים מיום העבירה האחרונה שבגינה נפסל בפעם הראשונה 3 חודשים צובר עוד 36 נקודות הפעם רישיונו ייפסל למשך 9 חודשים (מחויב בשני קורסים נוספים) וכדי לחדש רישיון נהיגה הוא צריך לעבור את בדיקות המכון הרפואי, טסט ותיאוריה מחדש.

לכן חשוב מאד לפני שמשלמים דוח או מודים בביצוע עבירה בבית המשפט להיוועץ בעורכי דין מומחים כדי לצמצם נזקים אפשריים ברישיון הנהיגה.

שיטת הניקוד

מהי שיטת הניקוד?

רוצים לדעת מהי שיטת הניקוד? איך היא משפיעה על רישיון הנהיגה שלכם? כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה? מתי "ייעלמו" לכם הנקודות שצברתם

המשך קריאה »