Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עבירת עקיפה – קנס ונקודות

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

עקיפה

עבירת עקיפה

חוקים וענישה – גל מוטאי ושות' עורכי דין תעבורה

עבירות עקיפה הן מהעבירות החמורות שגורמות לתאונות דרכים קשות וקטלניות. משטרת ישראל במטרה להרתיע נהגים מביצוע עבירות אלו, מבצעת אכיפה משמעותית ודורשת ענישה מחמירה בבתי המשפט בגינן. בנוסף הענישה הקבועה בחוק בגין חלק גדול מעבירות אלו היא ענישה מחמירה. במאמר זה אציין את כל המקרים שבהם אסורה העקיפה כולל הענישה והנקודות.

הגדרת עקיפה:

תקנה 1 לתקנות התעבורה עוסקת בהגדרות מונחים הקיימים בתקנות התעבורה . בחיפוש אחר הגדרת עקיפה נראה כי לא הוגדר המונח עקיפה. בית המשפט בניסיון להגדיר את המונח השתמש במילון העברי שבו עקיפה הוגדרה כך: "כל חליפה או מעבר על פני רכב אחר"

הגדרה זו אין פירושה שכל חליפה או מעבר על פני רכב אחר היא אסורה, אלא המקרים שבהם אסורה העקיפה נכתבו במפורש בתקנה 47 לתקנות התעבורה.

עקיפה חוק:

תקנה 47 לתקנות התעבורה מפרטת את כל המקרים שבהם אסורה העקיפה. בפרק זה נסביר בקצרה את כל המקרים בליווי הסבר מה מותר ומה אסור.

עקיפה מימין:

לפי התקנה אסור לעקוף רכב אחר אלא מצידו השמאלי. ישנם 5 חריגים לכלל זה אשר מאפשרים לעקוף רכב מימין.

למאמר מפורט בנושא זה כולל ענישה ונקודות >>

עקיפה בדרך לא פנויה:

תקנה 47(ד) לתקנות התעבורה אוסרת לעקוף רכב אלא אם כן הדרך מספיק פנויה המאפשרת לנהג להשלים את העקיפה ללא הפרעה או סיכון לרכב אחר. (אין קשר לקו הפרדה רצוף או שדה ראיה חסום או מוגבל)

על מנת להוכיח הפרעה וסיכון על המשטרה לעמוד במבחנים רבים שמפורטים במאמר "פרשנות המונחים סיכון וזכות קדימה בתעבורה".

הענישה:

הזמנה לדין + פסילה מנהלית של קצין משטרה 30 ימים + השבת רכב מנהלית של קצין משטרה 30 ימים + 10 נקודות.

הנהג בנוסף צפוי לענישה מחמירה בבית המשפט, כמכן אם הנהג יורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה 3 חודשים לפי החוק.

אם עבירה זו מבוצעת על ידי נהג רכב ציבור או נהג רכב משא מעל 12 טון, הנהג יעוכב לחקירה בתחנה המשטרה.

עבירה זו היא אחד מעבירות החמורות ביותר בתקנות התעבורה והיא מאד קשה להוכחה במקרה של קבלת הזמנה לדין בגין עבירה זו מומלץ מאד לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה.

לייעוץ 24/7 ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 050-2266882 

עקיפה כאשר שדה ראיה חסום או מוגבל:

תקנה 47(ה)(1) אוסרת עקיפה או ניסיון לעקיפה במקרים שבהם שדה ראיה חסום או מוגבל.

מדובר במקרים שבהם נהג נמצא לפני עקומה או במקומות של כפלי קרקע או כאשר קיים ערפל או גשם כבד או כל דבר איר שמפריע לנהג לראות את המתרחש בנתיב הנגדי כדי שיתאפשר לו להשלים את העקיפה בבטחה.

הענישה:

הזמנה לדין + 8 נקודות.

הנהג בנוסף צפוי לענישה מחמירה בבית המשפט. כדי להימנע מפסילת רישיון הנהיגה בבית המשפט מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה מומחה

אם עבירה זו מבוצעת על ידי נהג רכב ציבור או נהג רכב משא מעל 12 טון, הנהג יעוכב לחקירה בתחנה המשטרה.

לייעוץ 24/7 ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 050-2266882 

עקיפה לפני מפגש מסילת ברזל : (תמרור 132 בעבר => א-30)

תקנה 47(ה)(2) אוסרת עקיפה או ניסיון עקיפה כאשר מגיעים לתמרור 132 (100 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל) ועד שעוברים את המסילה.

הענישה:

250 ₪ קנס + 4 נקודות

עקיפה לפני מעבר חציה :

תקנה 47(ה)(3) אוסרת על רכב שמתקרב למעבר חציה המסומן על פני הכביש או מסומן בתמרור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר עד שעובר את מעבר החציה.

מתקרב למעבר חציה : מהרגע שבו ניתן להבחין במעבר חציה באופן אובייקטיבי.

הענישה:

500 ₪ קנס + 6 נקודות.

עקיפה בתוך צומת :

תקנה 47(ה)(4) אוסרת עקיפה בתוך צומת. (חובה להשלים עקיפה לפני הכניסה לתוך צומת)

חריגים על פי תקנה 47(ו):

1. מותר לעקוף בתוך צומת כאשר קיימים שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה.

2. מותר לעקוף בתוך צומת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר על ידי בהמה, ובתנאי שהעקיפה אינה נוגדת את התקנות האחרות.

הענישה:

עקיפה בתוך צומת => 500 ₪ קנס + 6 נקודות.

אי השלמת עקיפה לפני צומת => 250 ₪ קנס + 6 נקודות.

עקיפה על קו הפרדה רצוף – עקיפה על קו לבן :

תקנה 47(ה)(5) אוסרת עקיפה או ניסיון עקיפה במקום שבו קיים קו הפרדה רצוף אלא אם בצידו הימני מסומן קו קטעים. (אסור שהעקיפה תסתיים גם על קו הפרדה רצוף)

הענישה:

עקיפה על קו הפרדה רצוף => הזמנה לדין + 10 נקודות.

הנהג בנוסף צפוי לפסילת רישיון נהיגה בבית המשפט. על מנת להימנע מפסילת רישיון הנהיגה בבית המשפט מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה מומחה

עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף => הזמנה לדין + פסילה מנהלית של קצין משטרה 30 ימים + השבת רכב מנהלית של קצין משטרה 30 ימים + 10 נקודות.

הנהג בנוסף צפוי לענישה מחמירה בבית המשפט, כמכן אם הנהג יורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה 3 חודשים לפי החוק.

עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף => הזמנה לדין + פסילה מנהלית של קצין משטרה 30 ימים + 10 נקודות.

הנהג בנוסף צפוי לענישה מחמירה בבית המשפט, כמכן אם הנהג יורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה 3 חודשים לפי החוק.

אם עבירה זו מבוצעת על ידי נהג רכב ציבור או נהג רכב משא מעל 12 טון, הנהג יעוכב לחקירה בתחנה המשטרה.

עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה או צומת או מסילת ברזל כדי לציית להוראות החוק :

תקנה 47(ז) אוסרת לעקוף:

1. רכב שעצר לפני מעבר חציה בצומת כדי לתת זכות קדימה להלכי רגל.

2. רכב שעצר לפני צומת כדי לציית לתמרורים או לציית להוראות החוק האחרות.

3. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל כדי לאפשר לרכב לחלוף או לציית להוראות החוק האחרות.

הענישה:

עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה בצומת => 500 ₪ קנס + 6 נקודות.

עקיפת רכב שעצר לפני צומת => 500 ₪ קנס + 6 נקודות.

עקיפת רכב שעצר לפני מסילת ברזל => 250 ₪ קנס + 4 נקודות.

עקיפה בנתיב השלישי : (עקיפת רכב עוקף)

תקנה 47(ח) אוסרת עקיפת רכב עוקף אלא אם הכביש הוא חד סטרי ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה או אם יש תמרור המתיר עקיפה כזו.

חשוב להבהיר:

– לעניין יותר משני נתיבים לא יבוא במניין הנתיבים נתיב שמיועד לתחבורה ציבורית.

– בכל מקרה אסור לאוטובוס – אוטובוס זעיר – רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל עולה על 3500 ק"ג לעקוף רכב עוקף.

הענישה:

קנס 750 ₪ + 6 נקודות.

מתי דוח בגין עקיפה יהיה חוקי?

1. על השוטר לציין בדוח היכן היה ביחס לרכב שלכאורה ביצע את העבירה.

2. על השוטר לציין מצב מזג האוויר והראות.

3. על השוטר לתאר את מצב הכביש והתנועה בה.

4. על השוטר לרשום כיצד והיכן במדויק בוצעה העבירה.

5. על השוטר לציין כיצד שמר על קשר עין עם הרכב החשוד והיכן עצר אותו במדויק.

6. אם היה סיכון על השוטר לציין כלפי איזה רכב נגרם הסיכון, כיצד נגרם הסיכון.

7. על שוטר לרשום כיצד זיהה את הנהג .

8. ישנם פרטים רבים נוספים ששוטר חייב לציין בדוח ואלה תלויים בנסיבות ביצוע העבירה ועורך הדין שמומחה בתחום התעבורהאמור לדעת מהם וכיצד לדרוש את קיומם.

לסיכום

עבירות עקיפה הן עבירות חמורות ומשטרת ישראל בגינן לא רושמת דוחות אזהרה, אלא דורשת ענישה מחמירה בגין חלקן ופסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות . עבירות אלו הן עבירות מורכבות וברובן קשות מאד להוכחה ולנוכח הדרישה המחמירה של התביעה מומלץ לנהגים בעת קבלת הדוח לפנות לעורכי דין תעבורה מומחים בתחום בכדי לצמצם נזקים לרישיון הנהיגה.

משרדנו – עורכי דין תעבורה גל מוטאי ושות' שוטרים, בוחנים ותובעים בדימוס מתמחים בתחום התעבורה עם עשרות שנות ניסיון במשטרת ישראל וכסנגורים, בעלי הישגים מדהימים בתחום זה ונוכל לתת לכם את הייצוג הטוב ביותר בתחום זה.

לייעוץ 24/7 ניתן לחייג לעו"ד גל מוטאי – 050-2266882 

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין גל מוטאי ושות'.

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין