Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עבירות נהג חדש

בשנים האחרונות קיימת החמרה יתרה בענישת נהגים חדשים. כמעט בגין כל עבירה נהג חדש נאלץ מקבל עונשי פסלה לתקופות ארוכות ונאלץ על ידי משרד הרישוי להוציא רישיון נהיגה מחדש ושוב להתחיל תקופה של נהג חדש לשנתיים נוספות. חשוב מאד שבתקופה זו לשים לב שלא לעבור שום עבירה. במידה והואשמתם בעבירה כלשהי בתקופה זו מומלץ מאד לפנות לעורך דין תעבורה מומחה כדי להגן על רישיון הנהיגה שלכם.
עבירות נהג חדש

עבירות נהג חדש

בגין אילו עבירות נאלץ נהג חדש להוציא רישיון נהיגה מחדש ? 1. נהיגה ללא רישיון נהיגה/ דרגה לא מתאימה/ הפרת תנאי רישיון נהיגה. 2.

המשך קריאה »
חובות נהג חדש

חובות נהג חדש

נהג חדש – חובות נהג חדש רצית לדעת מיהו נהג חדש? מהן החובות החלות עליו? מהן המגבלות החוקיות? בגין אילו עבירות יצטרך להוציא רישיון

המשך קריאה »