Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מהי התליית רישיון נהיגה?

מהי התליית רישיון נהיגה?

מהי התליית רישיון נהיגה?

התליית רישיון נהיגה, משמעה פסילת הרישיון עם כל המשמעויות הן מבחינה חוקית והן מבחינת ההלכה שנקבעה בבתי המשפט. התליה מהווה כלי בידי רשות הרישוי לאכוף או לכפות על נהגים לבצע הנחיות והחלטות של משרד הרישוי.

מה אנחנו אמורים לעשות כאשר מקבלים הודעה מרשות הרישוי על התליית רישיון הנהיגה שלנו?

לפי החוק: 

אם עברו שישה חודשים מיום שהנהג קיבל הודעה מרשות הרישוי על דרישה לביצוע אמצעי תיקון והנהג לא ביצע, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלו. נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, חייב להפקיד את רישיון הנהיגה תוך שבעה ימים מיום שקיבל את ההודעה- רשות הרישוי תחדש את רישיונו רק לאחר שיבצע את אמצעי התיקון שנדרש לבצע.

מה עושים בפועל? 

עלינו לבדוק בהודעה מה נדרש לעשות. אם נדרשים לבצע אמצעי תיקון מסוג קורסים בנהיגה נכונה, עליך להירשם לקורס, ומיד לאחר מכן להגיע למשרד הרישוי עם מסמך המאשר הרשמה לקורס ע"מ לבטל את ההתליה. אם ישנה דרישה אחרת כגון פניה למכון הרפואי או פסילת רישיון עקב צבירת נקודות מומלץ מאד לפנות לעורך דין תעבורה כדי לקבל ייעוץ מתאים.

חשוב לזכור כי אסור לנהוג בזמן התלייה של הרישיון הנהיגה שלכם על ידי רשות הרישוי, זאת משום שמשמעה נהיגה בזמן פסילה עם כל החומרה המשתמעת מכך.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המאמר נכתב ע"י עורכי הדין גל מוטאי ושות' בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד תעבורה גל מוטאי ושות'

משרדנו כמשרד עו"ד תעבורה מורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 050-2266882