Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מהירות מופרזת

עבירות מהירות מופרזת הן העבירות הנפוצות ביותר והקלות ביותר לאכיפה על ידי משטרה. משטרת ישראל נעזרת במכשירי אכיפה כגון מצלמות מהירות, ממל"ז, הדבורה בכדי לבצע אכיפת עבירות אלו. למכשירים אלה מגבלות רבות אשר אי עמידה בהן או טעות בהפעלת המכשירים יכולים להביא להרשעת חפים מפשע.
מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה מכשיר הדבורה הינו מכשיר אכיפה הנמצא בשירות משטרת ישראל- למכשיר מגבלות רבות שקשה מאד לשוטר המפעיל לעמוד בהן. לאור זאת הסיכוי לטעות

המשך קריאה »
מצלמות מהירות

מצלמות מהירות

מצלמות מהירות בידי משטרת ישראל קיימות 2 סוגי מצלמות לאכיפת מהירות – מצלמות ניידות ומצלמות נייחות. מצלמות מסוג א-3: אנחנו מידי יום נשאלים על

המשך קריאה »
משרדנו מתמחה בתחום התעבורה ומורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות ניסיון בהפעלת מכשירי האכיפה של משטרת ישראל כשוטרים,  ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 0502266882 –

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

שאלות ותשובות

מהי המהירות המותרת בכביש עירוני ובכביש בין עירוני?
בדרך עירונית המהירות המותרת היא 50 קמ"ש, אלא אם קיים תמרור אחר הקובע מהירות אחרת שהיא יותר גבוהה או יותר נמוכה מ – 50 קמ"ש. בדרך בינעירונית כאשר קיים שטח הפרדה המהירות המותרת היא 90 קמ"ש, אלא אם קיים תמרור אחר הקובע מהירות אחרת שהיא יותר גבוהה או יותר נמוכה מ – 90 קמ"ש. בדרך בינעירונית כאשר אין שטח הפרדה המהירות המותרת היא 80 קמ"ש, אלא אם קיים תמרור אחר הקובע מהירות אחרת שהיא יותר גבוהה או יותר נמוכה מ – 80 קמ"ש.
מהו הקנס הצפוי למי שנתפס נוהג במהירות מופרזת?
הקנס הצפוי תלוי במהירות החריגה מהמהירות המותרת. בדרך עירונית, במהירות מופרזת עד 20 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 250 ₪. במהירות מופרזת בין 21-30 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 750₪ ובנוסף 8 נקודות. במהירות מופרזת בין 31-40 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 1500 ₪ ובנוסף 10 נקודות. בדרך בינעירונית, במהירות מופרזת עד 25 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 250 ₪. במהירות מופרזת בין 26-40 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 750₪ ובנוסף 8 נקודות. במהירות מופרזת בין 41-50 קמ"ש מעל המותר הקנס הוא 1500 ₪ ובנוסף 10 נקודות. במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה כדי לבדוק אפשרות של ביטול הנקודות ולהגן על רישיון הנהיגה שלכם.
באילו מקרים אני צפוי לעמוד בפני שלילת רישיון?
גם כאן התשובה תלויה במהירות החריגה מהמותרת. בדרך עירונית במהירות מופרזת 41 קמ"ש ויותר מעל המותר הנהג צפוי לסכנה של פסילת רישיון נהיגה מנהלית על ידי המשטרה וגם בבית המשפט – בנוסף 10 נקודות. בדרך עירונית במהירות מופרזת 51 קמ"ש ויותר מעל המותר הנהג צפוי לסכנה של פסילת רישיון נהיגה מנהלית על ידי המשטרה וגם בבית המשפט – בנוסף 10 נקודות. במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה כדי לבדוק אפשרות של צמצום או ביטול הנקודות ולהגן על רישיון הנהיגה שלכם.
מהו הענישה במידה ונהג חדש נתפס במהירות מופרזת?

הענישה של נהג חדש מול משטרה ובית המשפט זהה לנהג ותיק אולם חשוב לדעת שמרד הרישוי דורש מבחנים מנהג חדש בעת חידוש הרישיון. אם הנהג החדש נפסל עד 3 חודשים משרד הרישוי ידרוש מנהג החדש תיאוריה כדי לחדש רישיון נהיגה ותחילת תקופת נהג חדש לעוד שנתיים נוספות.
אם הנהג החדש נפסל מעל 3 חודשים משרד הרישוי ידרוש מנהג החדש טסט ותיאוריה כדי לחדש רישיון נהיגה ותחילת תקופת נהג חדש לעוד שנתיים נוספות.
במקרים אלה חשוב מאד ייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה כדי לבחון היטב את חומר הראיות באם ניתן להסב את התקנה לתקנה 51 (מהירות בלתי סבירה) כך לבטל את דרישות משרד הרישוי וגם לבטל את הנקודות שקיימות לעבירת המהירות בסעיף המקורי.
משרדנו עורכי דין תעבורה גל מוטאי ושות' המורכב מעורכי דין שוטרים בעברם מתמחה בתחום זה ומצליח במרבית המקרים לשמור על רישיון הנהיגה של לקוחותינו. טל לייעוץ וייצוג: 050226682 –

כמה נקודות אקבל במידה ונתפסתי נוהג במהירות מופרזת?
מספר הנקודות תלוי במהירות החריגה מהמהירות המותרת. בדרך עירונית, במהירות מופרזת עד 20 קמ"ש מעל המותר אין נקודות. במהירות מופרזת בין 21-30 קמ"ש מעל המותר, 8 נקודות. במהירות מופרזת בין 31-40 קמ"ש מעל המותר , 10 נקודות. במהירות מעל 40 קמ"ש מעל המותר, 10 נקודות. בדרך בינעירונית, במהירות מופרזת עד 25 קמ"ש מעל המותר, אין נקודות. במהירות מופרזת בין 26-40 קמ"ש מעל המותר, 8 נקודות. במהירות מופרזת בין 41-50 קמ"ש מעל המותר, 10 נקודות. במהירות מופרזת מעל 50 קמ"ש מעל המהירות המותרת, 10 נקודות. במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה מומחה כדי לבדוק אפשרות של ביטול הנקודות ולהגן על רישיון הנהיגה שלכם.
באילו אמצעים משתמשת המשטרה לתפוס נהגים העוברים על המהירות המותרת?

משטרת ישראל משתמשת במגוון מכשירי אכיפת מהירות בין היתר, מצלמות נייחות וניידות, ממל"ז (מד מהירות לייזר), ומכשיר הדבורה. לכל אחד ממכשירים אלה מגבלות רבות אשר השוטר שמפעיל חייב להיות בקיא בהם והוא חייב להיות בעל הסמכה ספציפית על המכשיר. ניתו לקבל מידע מורחב על כל אחד מהמכשירים במדריך השלם לעבירות מהירות.
משרדנו עורכי דין תעבורה גל מוטאי ושות' המורכב מעורכי דין שוטרים בעברם מתמחה בתחום זה, מומחים בהפעלת מכשירי אכיפה אלו ומצליחים במרבית המקרים לשמור על רישיון הנהיגה של לקוחותינו. טל לייעוץ וייצוג: 050226682 –

אם נתפסתי נוהג במהירות מופרזת בפעם הראשונה האם יש הקלות בחוק?
הענישה הקבועה בחקיקה בגין עבירה מהירות אינה תלויה במספר הפעמים שנהג נתפס בגין עבירה זו. אם העבירה היא מסוג קנס אין שום הקלה. אם העבירה היא מסוג הזמנה לדין בהחלט בית המשפט אמור להתחשב בנתון זה כסיבה להקלה בעונש.
צולמתי ע"י מצלמת מהירות, מה הסיכוי לקבל זיכוי במשפט?

בעקבות דיון שהתנהל בבית המשפט תעבורה בעכו על אמינות ותקינות מצלמות המשטרה, כבוד השופט יעקב בכר קבע כי מצלמות המשטרה לאכיפת מהירות אינן עומדות בתקן הישראלי וזיכה מספר נאשמים. קביעה זו היא של בית משפט שלום, ואינה מחייבת ערכאות משפטיות אחרות בארץ ועל כן כל שופט מכריע בתיקים אלה לפי ראות עיניו.
קשה מאד בתיקים אלה להעריך סיכוי לזיכוי משום שהדבר תלוי בעיקר בשופט הדן במקרה. עד כמה שזה נשמע הזוי ולא הגיוני, כך נראים פני הדברים נכון להיום לכן מאד מומלץ במקרים אלה לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין תעברה מומחה בכדי לצמצם אפשרות פגיעה ברישיון הנהיגה שלך.
משרדנו עורכי דין תעבורה של מוטאי ושות' המורכב מעורכי דין שהיו שוטרים בעברם מתמחים בתחום זה, מומחים בהפעלת מכשירי אכיפה אלו ומצליחים במרבית המקרים לשמור על רישיון הנהיגה של לקוחותינו. טל לייעוץ וייצוג: 050226682 –

במידה וקיבלתי דוח מהירות בדואר, האם אוכל לבקש צילומים / הוכחות מהמשטרה?
אם הדוח הוא מסוג קנס ניתן להגיש בקשה להישפט ולאחר קבלת מועד המשפט ניתן לפנות לתביעות משטרת ישראל ולקבל מהם את צילום חומר הראיות. אם הדוח הוא מסוג הזמנה למשפט ניתן לפנות לתביעות משטרת ישראל ולקבל מהם את צילום חומר הראיות.

משרדנו מתמחה בתחום התעבורה ומורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות ניסיון בהפעלת מכשירי האכיפה של משטרת ישראל כשוטרים,  ובנוסף עוסקים כעורכי דין המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 050-2266882


אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.