Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עבירת זכות קדימה – חוקים, קנס, פסילה ונקודות

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

זכות קדימה

במאמר קצר זה נבהיר מהי עבירת זכות קדימה, מהם כללי מתן זכות קדימה, מהם התנאים שחייבים להתקיים כדי שהדוחות של משטרת ישראל יהיו חוקיים ומהי הענישה בכל מקרה. מאמר זה אינו מקיף את כל המקרים שהם חובה לתת זכת קדימה, במידה והמקרה שאתם מחפשים אינו נמנה עם המקרים שבתוך המאמר, הנכם מוזמנים להתקשר להתייעצות לטלפון 050-2266882 עו"ד גל מוטאי.

זכות קדימה קנס – הזמנה לדין – פסילה ונקודות (ענישה)

 1. אי ציות לתמרור 301 – תן זכות קדימה => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה 30 ימים – הזמנה למשפט – 10 נקודות.
 2. אי ציות לתמרור 303 – זכות קדימה בכיכר => 250 ₪ קנס – 4 נקודות.
 3. דוח אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על מדרכה => 250 ₪ קנס – 0 נקודות.
 4. קנס על אי מתן זכות קדימה במעבר חציה (ללא סיכון) => 500 ₪ קנס.
 5. אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה (תוך סיכון) => פסילה מנהלית של רישיון נהיגה 30 ימים – הזמנה למשפט.
 6. כמה נקודות זה אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ? במקרה (4) זה 8 נקודות ובמקרה (5) זה 10 נקודות.

זכות קדימה

מהי המשמעות של המונח זכות קדימה?

במילים אחרות השאלה היא מתי ניתן להאשים נהג באי מתן זכות קדימה?

על מנת לתת תשובה לשאלה זו אנחנו צריכים להבין כיצד המחוקק מגדיר "זכות קדימה".

תקנה 1 לתקנות התעבורה מגדירה את המונח זכות קדימה כך:

"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."

הסבר: רבים סבורים כי משמעות המונח זכות קדימה היא לאפשר לרכב שבעל הזכות, לעבור קודם. ברור כי מדובר בטעות, אם שמים לב להגדרה בתקנה מבינים שעל מנת שנהג יעבור עבירה של אי מתן זכות קדימה הוא צריך להפריע בדרך כלשהי לרכב שמגיעה לו זכות קדימה.

 

מתן זכות קדימה

במילים אחרות אם אתם צריכים לתת זכות קדימה על פי חוק, אל תפריעו לעובר דרך שצריך לקבל את הזכות קדימה. (אל תגרמו לו לבלום, לסטות, לעצור או להאיץ או לשנות את התנהגותו)

עבירת זכות קדימה היא עבירה מורכבת ואם אתם מעוניינים ללמוד לעומק את הסוגייה, אתם מוזמנים להיכנס למאמר אקדמי ולקרוא פרק "זכות קדימה" : פרשנות המונחים סיכון וזכות קדימה בתעבורה

תמרור תן זכות קדימה – 301 

תמרור תן זכות קדימה
תמרור תן זכות קדימה

משמעות התמרור: בעבר משמעות התמרור היה -> האט ותן זכות בשינויי החקיקה בשנים האחרונות הורידו את המילה "האט" . כיום המשמעות היא => תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

הסבר: נהג רכב שמתקרב לצומת או התמזגות כבישים ומוצב לפניו תמרור זה הוא מחויב לתת זכות קדימה

מיקום התמרור זכות קדימה – 301:

תמרור 301 – תן זכות קדימה, לא משנה אם הוא מוצב בצד ימין או שמאל הדרך (בניגוד לתמרור עצור) הוא מחייב את כל הנתיבים באותו כיוון נסיעה.

תמרור 301
תמרור 301


למשל: במקרה כזה התמרור שמוצב בצד שמאל הדרך הוא מחייב גם את אלה שנוסעים ישר. (חשוב להבהיר שהחוקים במקרה זה שונים מתמרור עצור)

חריג :

אם קיים שטח הפרדה בנוי או מסומן על פני הכביש שמפריד בין ימין לשמאלה הדרך, התמרור שמוצב באותו צד חל רק על אותו צד.

אי מתן זכות קדימה:

כאשר רכב מתקרב לצומת שבו מוצב תמרור זה ומפריע לרכב שמתקרב לצומת

זכות קדימה דוח

להלן חלק מתנאים שחייבים להתקיים כדי שהדוח יהיה חוקי:

 1. השוטר חייב להיות במקום שממנו רואה בבירור את התנהגות הרכב שלא נותן זכות קדימה.
 2. השוטר חייב להיות במקום שממנו רואה בבירור התנהגות של רכב שלא נתן את הזכות קדימה.
 3. השוטר חייב לתעד בבירור את התנהגות הרכב שלא קיבל את הזכות קדימה.
 4. השוטר חייב לתעד את המרחק בין שני כלי הרכב.
 5. השוטר חייב לוודא ולתעד את הקשר הסיבתי שבין התנהגות הרכב שלא נתן זכות קדימה לבין התנהגות הרכב שלא קיבל את הזכות קדימה.
 6. חובה לוודא שהתמרור מוצב כדין ונראה לעין היטב.
 7. חובה לוודא קשר עין רצוף עם הרכב שעבר את העבירה.
 8. ישנם פרטים נוספים שיכולים להיות חשובים בהתאם לנסיבות המקרה => כל מקרה לגופו.

 

זכות קדימה בצומת – אי מתן זכות קדימה בצומת:

על פי חוק רכב שמגיע לצומת ואין בו תמרור המחייב לתת זכות קדימה, הוא חייב לתת זכות קידמה לרב הבא מימין. (כלומר אסור להפריע לרכב שבא מימין)

 

זכות קדימה בכיכר (מעגל תנועה)– תמרור 303

בכל צומת שמוצב בו תמרור זה כלומר מעגל תנועה, זכות קדימה היא לרכב שנמצא בתוך מעגל התנועה.

 • כאשר מגיעם לצומת שנראה כמו כיכר ואין תמרור כזה חוב לציית לתמרורים אחרים ואם אין תמרור כלל אזי הרכב שנמצא בתוך הכיכר ייתן זכות קדימה לרכב הבא מימין. במילים אחרות זכות קדימה בכיכר ללא תמרור 301 כאילו הגעתם לצומת ללא תמרור וחובה לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ואם יש תמרורים אז לציית לתמרורים האחרים שמוצבים.

 

זכות קדימה במעבר חציה – אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה

זכות קדימה במעבר חצייה
זכות קדימה במעבר חצייה

על פי חוק נהג רכב המתקרב למעבר חציה חובה עליו להאט את מהירות נסיעתו למהירות שמאפשרת לו לעצור בבטחה במידה והולך רגל מתחיל בחציה.

תקנה 67(א1) לתקנות התעבורה:

במידה הולך רגל עמוד על מדרכה ומתכוון לחצות במעבר חציה חובה על הנהג לעצור לפני המעבר ולאפשר לו להשלים את החציה בבטחה.

 • חובה על הרכב לעמוד עד שהולך הרגל משלים את החצי.

זכות קדימה להולכי רגל

תקנה 67(א) לתקנות התעבורה:

קובעת כי נהג רכב שמתקרב למעבר חציה והלכי רגל חוצים במעבר יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך אף יעצור את רכבו לשם כך.

הסבר:

התקנה קובעת כי כאשר הולך רגל חוצה במעבר חציה לחלוף על פניו בשום דרך וצורה – כאשר נהג רכב חולף על פני הולך רגל בעת חציה הוא עובר עבירה של אי מתן זכות קדימה להולך רגל.

זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה:  (מקרה של סיכון)

במידה ורכב חולף על פני הולך רגל במעבר חציה כאשר יש ביניהם קרבה מסוכנת, הנהג במקרה זה עובר עבירה חמורה של אי מתן זכות קדימה להולך רגל תוך סיכון.

 

להלן חלק מתנאים שחייבים להתקיים כדי שדוח בגין אי מתן זכות קדימה להולך רגל יהיה חוקי?

 1. מעבר החציה חייב להיות מסומן היטב.
 2. אם קיימים תמרורים המסמנים מעבר חציה, הם חייבים להיות מוצבים כדין ונאים לעין היטב.
 3. השוטר חייב לעמוד במקום שממנו הוא רואה את כל ההתרחשות – כלומר חציית הולך הרגל והגעה ומעבר הרכב על המעבר חציה.
 4. שוטר חייב לתעד היכן היה הולך הרגל על מעבר החציה ביחס לרכב, בעת שהרכב חלף על פניו.
 5. תנאי מזג האוויר, הכביש ולבוש הולך הרגל חייבים להיות במצב שמאפשרים הבחנה בהולך הרגל ובמעבר חציה על ידי הנהג באופן אובייקטיבי.
 6. אם היה שינוי בהתנהגות הולך הרגל עקב העבירה, השוטר חייב לתעד את השינוי.
 7. קשר עין רצוף עם הנהג והרכב עד לעצירתו ליד השוטר.
 8. ישנם פרטים נוספים שיכולים להיות חשובים בהתאם לנסיבות המקרה => כל מקרה לגופו.

למשל: מקרה של אי מתן זכות קדימה במעבר חציה שדוח בגינו לא חוקי

אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה
אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה

במקרה כזה שמעבר החציה לא נראה לעין היטב ואין תמרורים שמציינים מעבר חציה => דוח שיירשם בגין אי מתן זכות קדימה במעבר חציה, דינו בטל.

לסיכום:

כללי מתן זכות קדימה וחוקי מתן זכות קדימה הם רבים ומאמר זה כאמור אינו מקיף את כל הכללים והמקרים.

עבירת זכות קדימה היא עבירה בעל השלכות חמורות על רישיון הנהיגה שלכם. עבירה זו מורכבת מאד ושוטר שרושם דוח בגינה חייב להקפיד על פרטי רבים שהם בעלי משמעות לגבי קיום העבירה. אי דיוקים או אי רישום פרטים חשובים כגון אלה שחלקם צוינו במאמר יכול להביא להסדר מקל או ביטול כתב האישום כולו.

משרד עורכי דין – גל מוטאי ושות' מורכב מעורכי דין שוטרים, תובעים, בוחני תאונות בעברם. במשך עשרות שנים. בשנים האחרונות משמשים כסניגורים בתחום התעבורה ועוסקים בתחום התעבורה בלבד. המשרד עוסק בתחום זה בלבד ובעל הישגים מדהימים בתחום זה בשנים האחרונות ברמה הארצית. (ניתן לראות הצלחות המשרד באתר זה)

טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 050-2266882

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע”י עורכי הדין גל מוטאי ושות' בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות למשרד עו”ד תעבורה גל מוטאי ושות'

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין