הצלחות המשרד

7791-10-12
נהיגה בשכרות 300 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה.
התיק הסתיים בחודשיים פסילה + קנס.
4581-12-12
נהיגה בשכרות + סירוב להיבדק.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים +מאסר בפועל+ קנס.
התיק הסתיים בסגירת כתב אישום + ביטול 10 נקודות.
מכון הרפואי לבטיחות בדרכים
 
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה לצמיתות
 למעלה מ-7 שנים המכון הרפואי שלל מלקוח של משרדנו את רישיון הנהיגה – בייצוג משרדנו הוחזר רישיונו ללא הגבלה. 

 
5310-12-12
נהיגה בשכרות 360 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים +מאסר על תנאי + קנס.
התיק הסתיים בסגירת כתב אישום + ביטול 10 נקודות.
5912-05-16
נהיגה בשכרות 300 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה.
התיק הסתיים בהמרת הסעיף לנהיגה בחוסר שליטה . חודשיים פסילת רישיון נהיגה . ביטול 10 נקודות.
8958-11-16
כניסה לצומת בניגוד לאור אדום תוך סיכון
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
המרת לתקנה לקיפוח זכות. ביטול 10 נקודות – 1000 ש”ח קנס
14662-11-16
סטיה מנתיב
התביעה דרשה: קנס 250 ש”ח
ביטל הדוח
13479-03-16
נהיגה בקלות ראש. אי מתן זכות קדימה להלכי רגל במעבר חציה.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילת רישיון נהיגה 4 חודשים + קנס + פסילה על תנאי.
התיק הסתיים בהמרת הסעיף לנהיגה בחוסר זהירות.  900 ש”ח קנס.
7301-05-16
מהירות מופרזת 113 קמ”ש במקום 70 קמ”ש
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בקנס 1000 ש”ח קנס. ביטול 10 נקודות.
8828-08-16
מהירות מופרזת 135 קמ”ש במקום 70 קמ”ש
התביעה דרשה: לנהג פסילה על תנאי 3 חודשים – התביעה ביקשה 4 חודשי פסילת רישיון.
התיק הסתיים ב – 750 ש”ח קנס.
9969-06-16
עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה 6 חודשים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס גבוה
המרת הסעיף לקיפוח זכות, קנס 500 ש”ח בלבד וביטול 10 נקודות.
8799-11-15
נהיגה במהירות מופרזת 185 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: הלקוחה: חברת קל אוטו. החברה נדרשה למסור פרטי נהג, או לשלם קנס 150,000 ש”ח.
כתב באישום בוטל 
8969-06-16
מהירות 144 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב האישום, קנס 900 ש”ח . 
5587-10-14
נהג חדש ללא מלווה
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס – הוצאת רישיון נהיגה מחדש.
התיק הסתיים בתיקון כתב האישום, קנס בלבד.
הנהג לא נאלץ להוציא רישיון נהיגה מחדש.
11038-03-16
נהג חדש – תאונת דרכים עם נפגעים.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 11 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס- הוצאת רישיון נהיגה מחדש.
קנס 1000 ש”ח ופסילה על תנאי – הנהג לא נדרש להוציא רישיון נהיגה מחדש.
8079-11-15
גרימת תאונה + אי ציות לאור אדום+ נהיגה בקלות ראש+ התנהגות הגורמת חבלה+ כניסה לצומת לא פנוי.
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה 11 חודשים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס גבוה
המרת סעיפה האישום לנהיגה בחוסר זהירות + 1500 ש”ח קנס .
4083-06-14
שלושה כתבי אישום שאוחדו- מקרה ראשון: נהיגה בשכרות – נהיגה בקלות ראש . מקרה שני : נהיגה רשלנית – התנהגות שגרמה נזק לרכוש – אי השארת פרטים ואי עצירת רכב במקום התאונה. מקרה השלישי: נהיגה רשלנית, אי ציות לאור אדום – גרימת תאונה – נזק לרכוש – חבלה לגוף – הזזת
התביעה דרשה: מאסר מעל שנתיים – פסילה מעל 10 שנים – קנס גבוה – מאסר על תנאי – פסילה על תנאי.
התיק הסתיים בפסילה 3 שנים + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי&nbsp;<br />ללא קנס.
4109-08-16
מהירות מופרזת 141 קמ”ש במקום 80 קמ”ש
התביעה דרשה: פסילה 6 חודשים + פסילה על תנאי + קנס גבוה
קנס 750 ש”ח + פסילה על תנאי חודשיים למשך שנתיים.
270-06-16
נהיגה במהירות מופרזת 157 קמ”ש במקום 90 קמ”ש (לפני הפחת 162 קמ”ש)
התביעה דרשה: 8 חודשים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בחודש1 פסילת רישיון נהיגה + קנס 1000 ש”ח
7511-11-16
נהיגה במהירות מופרזת 119 קמ”ש במקום 60 קמ”ש.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב האישום – 15 ימי פסילה בלבד + קנס 1200 ש”ח
4667-08-16
נהיגה ללא רישיון נהיגה , נהיגה ללא ביטוח
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 12 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס- 3 חודשי מאסר בעבודות שירות.
1000 ש”ח קנס בלבד  (ללא פסילה וללא מאסר)+ פסילה על תנאי חודשיים למשך שנתיים.
544-09-16
תאונת דרכים, נהיגה רשלנית, חבלה של ממש. (חבלה קשה)
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 11 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס
התיק הסתיים בחודשיים פסילה. קנס 2000 ש”ח.

3087-06-16
מהירות 144 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה
תיקון המהירות למהירות 115 קמ”ש- קנס 250 ש”ח –
ביטול 10 נקודות.
3718-05-16
נהיגה בקלות ראש
התביעה דרשה: 3 חודשי פסליה
הסבת לתקנה של נהיגה על מדרכה. – 1000 ש”ח קנס .
ביטול 10 נקודות.
3193-01-16
נהיגה ללא רישיון נהיגה – נהיגה ללא תעודת ביטוח
התביעה דרשה: פסילה מעל שנה + מאסר בעבודות שירות
קנס 750 ש”ח – ללא פסילה בפועל כלל – פסילה על תנאי 5 חודשים למשך 3 שנים.
7742-02-16
נהיגה בקלות ראש- אי ציות לרמזור אדם- התנהגות הגורמת חבלה של ממש.
התביעה דרשה: 8 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי.
המרת הסעיף נהיגה בקלות ראש לנהיגה בחוסר זהירות. קנס 1300 ש”ח . פסילה על תנאי 2/2
4968-11-15
נהיגה בקלות ראש- אי ציות לרמזור אדם- התנהגות הגורמת חבלה של ממש.
התביעה דרשה: 8 חודשים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
המרת הסעיף לנהיגה בחחוסר זהירות – קנס 1000 ש”ח – פסילה ע”ת 3/3
6123-06-16
נהיגה רשלנית – אי מתן ז.ק להולך רגל במעבר חציה- התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: 6 חודשי פסיל רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנס.
המרת הסעיף לתקנה של נהיגה בחוסר זהירות. קנס 1200 ש”ח . פסילה ע”ת 3/3
9717-12-16
מהירות מופרזת 135 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
המרת התקנה לנהיגה במהירות לא סבירה (תקנה 51 לת”ת). ביטול פסילה . קנס 1500 ש”ח.
9982-12-15
נהיגה בקלות ראש- אי ציות לתמרור עצור- התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס.
המרת הסעיף ךתקנה של חוסר זהירות. קנס 1200 ש”ח . פסילה על תנאי חודשיים למשך שנתיים.
4734-07-16
נהיגה במהירות מופרזת 114 קמ”ש במקום 80 קמ”ש.
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
הסבת סעיף האישום למהירות בלתי סבירה – ביטול 10 נקודות
6428-11-16
מהירות 166 קמ”ש במקום 100 קמ”ש
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
1500 ש”ח קנס בלבד
6134-11-15
מהירות 85 קמ”ש במקום 50 קמ”ש
התביעה דרשה: פסילה חודש אחד + קנס + פסילה על תנאי.
תיקון המהירות ל – 70 קמ”ש -ביטול פסילה מנהלית- ביטול 10 נקודות – קנס 500 ש”ח.
2174-01-16
נהיגה תחת השפעת סם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + 3 חודשי מאסר בפועל.
4 חודשי פסילת רישיון נהיגה + קנס .
8860-04-16
נהיגה בשכרות 440 מיקרוגרם
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה שנתיים + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי + קנס
תיקון סעיף האישום לנהיגה בחוסר שליטה (תקנה 26(4) לת”ת) – 15 ימי פסילה בניכוי 15 ימי פסילה מנהלית – קנס 1000 ש”ח.
7048-10-15
אי ציות לתמרור עצור ותן זכות קדימה תוך סיכון.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בהסבת הסעיף לקיפוח זכות המשתמש בדרך- 300 קנס בלבד.
ביטול 10 נקודות – ביטול פסילה מנהלית – רישיונו הוחזר לאלתר.
11378-11-16
נהיגה ברכב העלול לסכן עוברי דרך בשל מצבו המכני.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים ב -750 ש”ח קנס בלבד.
רישיונו ורכבו הוחזרו.
תיק פל: 497901/16
נהיגה בשכרות + תאונת דרכים
התביעה דרשה: ייעוץ לפני הגשת כתב אישום
התיק נסגר מחוסר ראיות.
8978-07-14 תיק מהירות
מהירות 134 קמ”ש במקום 70 קמ”ש בדרך עירונית
התביעה דרשה: 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס- פסילה על תנאי
תיקון המהירות ל 90 קמ”ש – קנס 250 ש”ח – ביטול 10 נקודות.
7986-01-16
מהירות 171 קמ”ש במקום 90
התביעה דרשה: 10 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי.
תיקון המהירות ל 150 ק”ש – פסילה חודש בניכוי חודש פסילה מנהלית – קנס 900 ש”ח&nbsp;
5226-05-16
נהיגה בשכרות
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה.
פסילת רישיון נהיגה 3 חודשים בניכוי חודש פסילה מנהלית – קנס 1500 ש”ח – פסילה על תנאי.
2049-12-16
נהיגה בשכרות
התביעה דרשה: פסילה שנתיים – קנס – פסילה על תנאי – מאסר על תנאי.
פסילת רישיון נהיגה 4 חודשים בניכוי חודש פסילה מנלית – קנס 1500 ש”ח.
13418-12-16
מעבר באור אדום תוך סיכון
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
הסבת הדוח לקיפוח זכות המשתמש בדרך – קנס 700 ש”ח ביטול 10 נקודות 
6337-03-17
מהירות 94 קמ”ש במקום 50 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
ביטול הפסילה- ביטול 10 נקודות- רישיונו הוחזר מיד- קנס 250 ש”ח

10478-11-16
עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה
התביעה דרשה: 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס- פסילה על תנאי
הסבת העבירה לעבירה של סטיה מנתיב – 250 ש”ח קנס בלבד
1293-11-15
נהיגה בשכרות 470 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
חודשיים פסילת רישיון נהיגה = קנס 1000 ש”ח.
תיק פל: 288640/17
נהיגה תחת השפעת סמים
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
התיק נסגר ללא פסילה וללא הרשעה.
תיק משטרה 14-2-1022771-7
נהיגה במהירות מופרזת בדרך עירונית 120 קמ”ש במקום 70 קמ”ש.
התביעה דרשה: נהג חדש – 6 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי.
ביטול כתב האישום – ביטול הפסילה – ביטול 10 נקודות.
7429-12-15
נהיגה במהירות מופרזת 151 קמ”ש במקום 90 קמ”ש (לפני הפחתה 156 קמ”ש)
התביעה דרשה: 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס- פסילה על תנאי

הסבת התקנה לתקנה מהירות בלתי סבירה לתנאי הדרך – קנס 900 ש”ח- ביטול הפסילה – ביטול 10 נקודות

1172-08-17
נהיגה במהירות מופרזת 154 קמ”ש במקום 90 קמ”ש.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
6 ימי פסילה בניכוי 6 ימי פסילה מנהלית – החזרת הרישיון – קנס 1500 ש”ח – 
12029-08-16
נהיגה רשלנית – נהיגה אחורנית ללא צורך – התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון – קנס – פסילה על תנאי.
תיקון סעיפי האישום לנהיגה בחוסר זהירות – 1200 ש”ח קנס פסילה על תנאי חודשיים למשך שנתיים.
1511-08-17
נהיגה במהירות מופרזת 91 קמ”ש במקום 70 קמ”ש.
התביעה דרשה: 750 ש”ח
750 ש”ח קנס + ביטול 8 נקודות 
8911-11-14
נהיגה בשכרות – פס”ד בהעדר
התביעה דרשה: 30 חודשי פסילה
הלקוח נשפט בהעדר וקיבל 30 חודשי פסילת רישיון נהיגה. פס”ד שניתן בהעדר בוטל – התיק הסתיים 3 חודשי פסילה וקנס 1000 ש”ח.
1862-10-16
נהיגה רשלנית – אי מתן ז.ק בפניה שמאלה- התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס – 10 נקודות
המרת הסעיף לנהיגה בחוסר זהירות – 1500 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
2289-06-17
משקל יתר מעל 25% מהמותר בחוק
התביעה דרשה: 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס- פסילה על תנאי
חודש פסילת רישיון נהיגה בניכוי חודש פסילה מנהלית – 2000 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
3315-06-17
נהיגה במהירות מופרזת 119 קמ”ש במקום 90 קמ”ש.
התביעה דרשה: 750 ש”ח + 8 נקודות
750 ש”ח קנס – ביטול 8 נקודות.
5209-09-17
נהיגה במהירות מופרזת 163 קמ”ש במקום 90 קמ”ש.
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס .
20 ימי פסילת רישיון נהיגה – קנס 1500 ש”ח.
4129-01-16
שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה
התביעה דרשה: 1000 ש”ח קנס – 4 נקודות
זיכוי מאשמה.
2284-08-17
מטען יתר מעל 32%
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס.
התיק הסתיים ב –  10 ימי פסילה – 1600 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
10435-06-17
מהירות 116 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: 750 ש”ח + 8 נקודות
750 ש”ח קנס – ביטול 8 נקודות
46435-10-13
תאונה קטלנית – הפקרה
התביעה דרשה: 7 שנות מאסר – פסילת רישיון נהיגה לצמיתות
6 חודשי עבודות שירות – 4 שנות פסילת רישיון נהיגה – ללא קנס – מאסר על תנאי 
6770-08-17
מהירות 158 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: 6 חודשי פסיל רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנס.
תיקון המהירות ל140 קמ”ש – קנס 1500 ש”ח בלבד.
11470-06-17
מעבר באור אדום תוך סיכון
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
500 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
מצב בריאותי לא כשיר לנהיגה
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה לצמיתות
בייצוג משרדנו רשיון הנהיגה הוחזר 
1172-09-14
נהיגה בשכרות פעם שלישית (490 מיקרוגרם)
התביעה דרשה: 4 שנות פסילת רישיון נהיגה – שנה מאסר בפועל – קנס – פסילה ומאסר על תנאי
11 חודשי פסילה – 1500 ש”ח קנס – 6 חודשי עבודות שירות .
545-10-16
נהיגה בשכרות 365 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
3 חודשי פסילה – 1200 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
3486-04-17
מהירות 138 קמ”ש במקום 80 קמ”ש
התביעה דרשה: 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס- פסילה על תנאי
ללקוח היה 4 חודשי פסילה על תנאי.
500 ש”ח קנס – ביטול הפסילה – ביטול 10  נקודות
7230-08-17
מהירות 141 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
קנס 1000 ש”ח – הסבה לתקנה מהירות בלתי סבירה – ביטול 10 נקודות 
26399-04-17
נהיגה תחת השפעת סמים
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
חודש 1 פסילת רישיון נהיגה – 1000 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
5710-11-16
נהיגה בשכרות 320 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
ביטול כתב האישום לחלוטין – ביטול 10 נקודות.
7737-06-15
תאונת דרכים, נהיגה רשלנית, חבלה של ממש. (חבלה קשה)
התביעה דרשה: 24 חודשי פסילת רישיון נהיגה – מאסר בפועל – מאסר ופסילה על תנאי
ביטול כתב האישום לחלוטין.
3001-05-17
מהירות 165 קמ”ש במקום 110 קמ”ש
התביעה דרשה: 2 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
הסבה לתקנה מהירות בלתי סבירה – קנס 1500 ש”ח – ביטול 10 נקודות.
10710-02-17
נהיגה ללא רישיון נהיגה – נהיגה ללא תעודת ביטוח
התביעה דרשה: 12 חודשי פסילת רישיון נהיגה – מאסר ופסילה על תנאי
2000 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
7910-08-16
נהיגה בשכרות 305 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – 1000 ש”ח קנס
8568-08-16
נהיגה בשכרות 645 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
חודשיים פסילה – 1000 ש”ח קנס – חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
9132-12-16
נהיגה בשכרות 305 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
חודשיים פסילת רישיון – 1200 ש”ח קנס – פסילה על תנאי
7032-10-17
אי מתן זכות קדימה לניידת משטרה תוך סיכון.
התביעה דרשה: 3 חודשים פסילה – קנס – פסילה על תנאי.
ביטול הפסילה לחלוטין – קנס 750 ש”ח – פסילה על תנאי.
2756-08-17
אי ציות לתמרור עצור ו אי מתן זכות קדימה תוך סיכון.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי – 10 נקודות.
הסבת הסעיף ללא הפרעה וסיכון – ביטל הפסילה – ביטול 6 נקודות – 500 ש”ח קנס.
12479-06-17
מהירות 133 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
ביטול פסילה – ביטול 10 נקודות – קנס 1000 ש”ח.
3360-08-16
אי מתן זכות קדימה במעבר חציה תוך סיכון.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי – 10 נקודות.
500 ש”ח קנס בלבד.
7561-02-17
נהיגה בקלות ראש – גרימת נזק לגוף ולרכוש – אור אדום
התביעה דרשה: 6 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי
המרת הסעיף לנהיגה בחוסר זהירות – 1300 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
4005-02-17
נהיגה בקלות ראש – אי האטה לפני מעבר חציה – עקיפה לפני מעבר חציה – אי מתן ז.ק להולך רגל
התביעה דרשה: 6 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי
המרת הסעיף לנהיגה בחוסר זהירות – 1000 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
4487-04-13
נהיגה בשכרות 305 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
כתב האישום נסגר – ביטול פסילה – ביטול 10 נקודות.
2563-11-17
נהיגה בשכרות – נהג צעיר פי 4 מה מותר
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה +קנס + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
חודשיים פסילת רישיון – 1200 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
9746-07-16
מהירות 131 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ע”ת
500 ש”ח קנס – תיקון המהירות ל 115 קמ”ש – ביטול 10 נקודות.
5006-08-17
מהירות 152 קמ”ש במקום 100 קמ”ש
התביעה דרשה: 2 חודשי פסילה – קנס – פסילה על תנאי
1500 ש”ח קנס – ביטול 10 נקודות – תיקון סעיף האישום למהירות בלתי סבירה.
6409-12-17
נהיגה בשכרות – נהגת צעירה פי 10 מהמותר (539 מיקרוגרם)
התביעה דרשה: 3 שנים פסילה – קנס – פסילה על תנאי – מאסר על תנאי.
1500 ש”ח קנס – 30 ימי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.
5515-08-17
נהיגה ללא רישיון נהיגה
התביעה דרשה: שנה פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ומאסר על תנאי.
750 ש”ח קנס – פסילה על תנאי.
8101-04-17
נהיגה בשכרות – 310 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ומאסר על תנאי
3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – קנס 500 ש”ח – פסילה על תנאי.
4052-11-16
נהיגה בשכרות – 420 מיקרוגרם
התביעה דרשה: שנה פסילת רישיון נהיגה – קנס – פסילה ומאסר על תנאי.
חודשיים וחצי פסילת רישיון נהיגה – קנס 1500 ש”ח – פסילה על תנאי
11108-02-17
נהיגה בקלות ראש – אי מתן ז.ק במעבר חציה – חבלה של ממש
התביעה דרשה: 12 חודשי פסילה – פסילה על תנאי – מאסר על תנאי – קנס גבוה
750 ש” קנס – פסילה על תנאי.
3789-05-18
נהיגה בשכרות 122 מיקרוגרם (נהג חדש וצעיר)
התביעה דרשה: 24 חודשי פסילה – פסילה על תנאי – מאסר על תנאי – קנס גבוה
הסבת הסעיף לתקנה 26(4)- נהיגה בחוסר שליטה.
חודשיים פסילה – 1000 ש”ח קנס. ביטול 10 נקודות- ביטול דרישה להוצאת ר.נ מחדש.
4339-05-12
גרימת תאונה + אי ציות לתמרור תן זכות קדימה+ נהיגה בקלות ראש+ התנהגות הגורמת נזק+ כניסה לצומת לא פנוי.
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס.
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, קנס בלבד.
434-08-12
גרימת תאונה + סטיה מנתיב נסיעה+ נהיגה רשלנית+ גרימת נזק לרכוש ולאדם.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, קנס בלבד.
8292-07-12
גרימת תאונה + נהיגה לא זהירה+ אי שמירת מרחק+ התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, קנס בלבד.
3127-03-16
נהיגה ללא רישיון נהיגה – נהיגה ללא תעודת ביטוח
התביעה דרשה: התביעה ביקשה מעל שנה פסילה – מאסר על תנאי – פסילה על תנאי – קנס גבוה
התיק הסתיים ב – 900 ש”ח קנס + חודשיים פסילה על תנאי.
2661-03-13
נהיגה במהירות מופרזת 141 קמ”ש במקום 90 קמ”ש (לפני הפחת 146 קמ”ש)
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים ב-9 ימי פסילה מנהלית + קנס.
1380-08-13
נהיגה במהירות מופרזת של 94 קמ”ש במקום 50 קמ”ש (לפני ההפחתה 99 קמ”ש).
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בקנס בלבד. (שינוי סמל סעיף בוטלו 10 נקודות)
9832-08-13
נהיגה במהירות מופרזת 97 קמ”ש במקום 50 קמ”ש (102 קמ”ש לפני ההפחתה)
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בהחזרת רישיון הנהיגה שלו במקום (פסילה המנהלית בוטלה) + בקנס.
337-08-13
נהיגה במהירות מופרזת של 109 קמ”ש במקום 70 קמ”ש (114 קמ”ש לפני ההפחתה).
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בקנס.
3186-05-13
נהיגה במהירות מופרזת של 146 קמ”ש במקום 90 קמ”ש (151 קמ”ש לפני ההפחתה).
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בקנס.
823-10-11
נהיגה בשכרות 295 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה שנתיים + קנס.
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, שלושה חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית + קנס.
1049-07-12
נהיגה במהירות מופרזת של 154 קמ”ש במקום 90 קמ”ש (159 קמ”ש לפני ההפחתה) נהג חדש.
התביעה דרשה: 8 חודשים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים ב חודשיים פסילה + קנס- רישיונו לא נפסל ע”י משרד הרישוי.
8237-01-13
נהיגה תוך שימוש בטלפון נייד.
התביעה דרשה: 1000 ש”ח קנס – 4 נקודות
התיק הסתיים בקנס ללא נקודות.
5542-11-12
נהיגה במהירות מופרזת של 82 קמ”ש במקום 50 קמ”ש (87 קמ”ש לפני ההפחתה)
התביעה דרשה: חודש פסילת רישיון נהיגה
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום + קנס – בוטלו 10 נקודות.
4838-05-13
נהיגה בפסילה + נהיגה ללא תעודת ביטוח+ נהיגה במהירות מופרזת + אי ציות להוראת שוטרים.
התביעה דרשה: מאסר בפועל + פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר ופסילה על תנאי.
התיק הסתיים במאסר על תנאי + 5 חודשי פסילה מסויגת לכלי רכב בשטח נמל חיפה.
1174-08-11
גרימת תאונת דרכים, אי ציות לאור אדום, נהיגה רשלנית.
התביעה דרשה: מעל חצי שנה פסילה.
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, קנס + פסילה על תנאי.
4160-08-12
גרימת תאונה , חבלה של ממש , פגיעה בהולך רגל, נהיגה רשלנית
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 11 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס
התיק הסתיים בחודשיים פסילה + קנס
6822-11-12
גרימת תאונה , חבלה של ממש , נהיגה באור אדום, נהיגה רשלנית .
התביעה דרשה: 6 חודשי פסיל רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנס.
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום + קנס + פסילה על תנאי.
5386-03-13
אי ציות לתמרור תן זכות קדימה תוך סיכון.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס – רישיונו נפסל מנהלית 30 ימים.
התיק הסתיים בביטול פסילה מנהלית + קנס
186-06-12
גרימת תאונה+ אי מתן זכות קדימה במעבר חציה+ פגיעה בהלכי רגל+ נהיגה רשלנית+ גרימת חבלה.
התביעה דרשה: 8 חודשים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום+ 30 ימי פסילה בלבד + קנס.
562-11-12
נהיגה במהירות מופרזת של 111 קמ”ש במקום 60 קמ”ש (116 קמ”ש לפני ההפחתה) בדרך עירונית.
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
התיק הסתיים בקנס.
10421-10-13
הסעת נוסעים מעל המותר + נהג חדש ללא מלווה.
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים -קנס גבוה – פסילה על תנאי
כתב האישום בוטל .
בוטלו 10 נקודות.
3848-08-11
נהיגה ללא חגורת בטיחות
התביעה דרשה: קנס 250 ש”ח – 6 נקודות
המרת סעיף האישום.
בוטלו 6 נקודות.
2227-08-13
גרימת תאונה, נהיגה רשלנית ,פניית פרסה תוך סיכון , גרימת נזק לרכוש ולאדם
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילה – פסילה על תנאי – קנס
סעיף האישום הומר בחוסר זהירות.
התיק הסתיים בקנס 750 ₪, ללא פסילה.

8057-10-13
נהיגה ללא חגורת בטיחות
התביעה דרשה: קנס 250 ש”ח – 6 נקודות
הומר סעיף האישום.
בוטלו 6 נקודות.
14-03-14
הובלת מטען יתר מעל 25%
התביעה דרשה: רישיונו נפסל, רכבו הושבת, התביעה דרשה בנוסף 3 חודשי פסילה.
התיק הסתיים ב- 14 ימי פסילה + 1000 ₪ קנס. רכבו ורישיונו הוחזרו.
6215-04-11
שימוש בטלפון נייד
התביעה דרשה: 1000 ש”ח קנס – 4 נקודות
הסעיף האישום הומר, הנקודות בוטלו, קנס 500 ₪.
4277-10-12
נהיגה ללא רישיון נהיגה
התביעה דרשה: התביעה דרשה מאסר בפועל + קנס גבוה+ פסילה לתקופה ארוכה.
התיק הסתיים בפסילה על תנאי + קנס 500 ₪.
1465-03-14
נהיגה באור אדום תוך סיכון
התביעה דרשה: התביעה דרשה 3 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס = 10 נקודות
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום- קנס 500 ₪. (בוטלו נקודות)
4468-10-13
נהיגה בשכרות 840 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי.
ביטול כתב אישום לחלוטין- ביטול 10 נקודות.
1026-02-14
נהיגה במהירות מופרזת של 118 קמ”ש במקום 60 קמ”ש (123 קמ”ש לפני ההפחתה)
התביעה דרשה: התביעה דרשה מאסר בפועל, פסילה מעל שנה, פסילה על תנאי, קנס גבוה.
התיק הסתיים במהירות בלתי סבירה + קנס בלבד- בוטלו 10 נקודות.
2107-08-13
תאונת דרכים קשה במעבר חציה , נהג חדש.
התביעה דרשה: מאסר בפועל + פסילה לתקופה ארוכה מאד + מאסר על תנאי + קנס + פיצויים לקורבן העבירה
התיק הסתיים בחודש פסילה + קנס 1500 ₪ .
3483-01-14
נהגת חדשה, הואשמה בעקיפה על קו הפרדה רצוף.
התביעה דרשה: קיבלה הזמנה לדין + 10 נקודות והתביעה דרשה חצי שנה פסילה + קנס + פסילה על תנאי לתקופה ארוכה.
התיק הסתיים בסטיה מנתיב נסיעה + 400 ₪ קנס + 0 נקודות.
5290-07-13
תאונת דרכים עם נפגעים, נהיגה רשלנית, גרימת נזק
התביעה דרשה: התביעה דרשה 3 חודשי פסילה, קנס, פסילה על תנאי.
התיק הסתיים ב- 500 ₪ קנס בלבד.
7152-02-14
אי ציות לחצי נתיבים
התביעה דרשה: 500 ש”ח קנס – 6 נקודות
התיק הסתיים ב- 250 ₪ קנס + 0 נקודות.
6153-12-13
נהיגה בשכרות 380 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי.
תוצאה- שלושה חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית + קנס 1200 ₪ .
6304-12-13
נהיגה בשכרות 375 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה שנתיים + קנס+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי
ארבעה חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית + קנס 1200 ₪.
9588-01-14
נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל וללא תעודת ביטוח
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנה, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי
התיק הסתיים ב -0- ימי פסילה + -0- שקלים קנס + פסילה על תנאי.
7707-05-14
נהיגה בשכרות 515 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
כתב האישום בוטל לחלוטין. בוטלו 10 נקודות.
8841-01-13
נהיגה בשכרות 415 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
לאחר ניהול הוכחות – חודשיים פסילה עם סיוג לרכב עבודה + קנס 1300 ₪.
תיק משטרה 10-2-0127207-6
נהיגה בשכרות 715 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר בפועל + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי.
כתב האישום בוטל לחלוטין – בוטלו 10 נקודות.
6937-06-14
אי ציות להוראת שוטר, מעבר ברמזור אדום, נהיגה במהירות 95 במקום 60 קמ”ש
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנה, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי.
התיק הסתיים ב -45- ימי פסילה + -2000- שקלים קנס + פסילה על תנאי.
2921-02-14
אי ציות להוראת שוטר, ואי ציות לתמרור
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנה, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי.
התיק הסתיים ב: -700 שקלים קנס + פסילה על תנאי.
4932-07-14
נהיגה בפסילה, נהיגה ללא ר.נ תקף משנת 2006
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנה, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי
התיק הסתיים ב 7 חודשי פסילה + -800- שקלים קנס + פסילה על תנאי.
257-10-14
נהיגה בשכרות 570 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
שיניו סעיף אישום לנהיגה בחוסר שליטה – 500 ₪ קנס.
388-12-14
אי ציות לתמרור עצור ואי מתן ז.ק
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה 3 חודשים+ קנס + פסילה על תנאי.
כתב האישום בוטל.
8581-05-14
הסעת נוסעים מעל המותר ברכב ציבורי
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילת מינימום 3 חודשים+ קנס + פסילה על תנאי.
כתב האישום בוטל.
1141-04-14
סירוב להיבדק שכרות (פעם שניה)
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + 3 חודשי מאסר בפועל + פסילה על תנאי.
התיק הסתיים ב- 4 חודשי פסילה + קנס + פסילה על תנאי.
4058-08-13
נהיגה בשכרות 495 מיקרוגרם שכרות פעם שניה
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר בפועל 3 חודשים + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
התיק הסתיים ב – 4 חודשי פסילה + קנס + פסילה על תנאי.
7049-06-14
אי ציות להוראת שוטר, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ואי ציות לתמרור.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי.
התיק הסתיים ב: -250 שקלים קנס + חודש פסילה + פסילה על תנאי.
2994-05-14
נהיגה במהירות מופרזת 165 קמ”ש במקום 90 קמ”ש – דוח מצלמה
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
התיק הסתיים ב-30 ימי פסילה בלבד + קנס.
2846-03-14
אי ציות לאור אדום תוך סיכון
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
התיק הסתיים כך שסעיף האישום תוקן להפרעה לתנועה, ללא נקודות + 750 ₪ קנס.
509-06-14
נהיגה בשכרות 355 מיקרוגרם .
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה שנתיים + קנס + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
כתב באישום בוטל.
2678-04-14
נהיגה תחת השפעת סם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר בפועל 3 חודשים + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
התיק הסתיים בהמרה לסעיף חוסר שליטה ברכב – 2 חודשי פסילה + קנס + פסילה על תנאי.
123-06-14
נהיגה במהירות מופרזת 123 קמ”ש במקום 70 קמ”ש בדרך עירונית
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה חצי שנה + קנס + פסילה על תנאי.
התיק נסגר בתיקון כתב אישום למהירות 100 קמ”ש – 750 ₪ קנס.
8678-12-14
נהיגה בשכרות 740 מיקרוגרם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר בפועל 3 חודשים + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
כתב האישום בוטל לחלוטין – בוטלו 10 נקודות.
14-2-10207396
נהיגה במהירות מופרזת 115 קמ”ש במקום 50 קמ”ש בדרך עירונית.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
כתב האישום בוטל לחלוטין – בוטלו 10 נקודות.
8761-05-14
נהיגה במהירות מופרזת 126 קמ”ש במקום 70 קמ”ש בדרך עירונית.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
התיק הסתיים ב-30 ימי פסילה בלבד + קנס.
8761-05-14
נהיגה במהירות מופרזת 126 קמ”ש במקום 70 קמ”ש בדרך עירונית.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
התיק הסתיים ב-30 ימי פסילה בלבד + קנס.
3872-04-13
נהיגה במהירות מופרזת 219 קמ”ש במקום 100 קמ”ש
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 5 שנות פסילה + 4 חודש מאסר בפועל + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי + קנס משמעותי.
התיק הסתיים ב – 6 חודשי פסילה בניכוי 6 חודשי פסילה עד תום הליכים שכבר ריצה+ קנס.
388-12-14
נהיגה אי ציות לתמרור עצור וזכות קדימה
התביעה דרשה: התביעה ביקשה פסילה + פסילה על תנאי + קנס.
כתב האישום בוטל לחלוטין – בוטלו 10 נקודות.
תיק פ.ל 246626/14
נהיגה תחת השפעת סם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנתיים + קנס + מאסר בפועל 3 חודשים + מאסר על תנאי + פסילה על תנאי.
ביטול כתב האישום לחלוטין – בוטלו 10 נקודות.
162-04-15
מהירות 170 קמ”ש במקום 70 קמ”ש.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה בתיק עונש מאסר בפועל + פסילה מעל שנה.
התיק הסתיים – ב- 3 חודשי פסילה בניכוי + קנס בלבד.
תיק משרד הרישוי חדרה
צבירה של 36 נקודות.
התביעה דרשה: לקוח פנה אל משרדנו עקב הודעת פסילה 3 חודשים ממשרד הרישוי בגין נקודות שצבר .
התיק הסתיים בביטול הפסילה.
5793-07-15
נהיגה במהירות מופרזת 131 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: לנהג היה עונש פסילה על תנאי 3 חודשים – התביעה ביקשה 3 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס .
התיק הסתיים ב- הסבת התקנה לתקנה 51 לת”ת, ביטול 10 נקודות, 15 ימי פסילה מנהלית שכבר ריצה + 1000 ₪ קנס 

 
7138-0615
נהיגה במהירות מופרזת 131 קמ”ש במקום 90 קמ”ש.
התביעה דרשה: לנהג היה עונש פסילה על תנאי 3 חודשים – התביעה ביקשה 3 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס .
התיק הסתיים ב- תיקון המהירות, ביטול 10 נקודות, קנס 250 ₪.
3042-04-15
נהגת חדשה הואשמה בגרימת תאונה, נהיגה רשלנית, התנהגות הגורמת נזק, אי ציות לתמרור 301 (עצור).
התביעה דרשה: התביעה דרשה 6 חודשי פסילה.
התיק הסתיים ב- חודש פסילה, ללא קנס.
3698-03-15
נהיגה במהירות מופרזת של 117 קמ”ש במקום 70 קמ”ש בדרך עירונית.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה 4 חודשי פסילה + פסילה על תנאי + קנס.
התיק הסתיים בקנס.
2150-12-13
נהיגה בשכרות 905 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: התביעה דרשה מאסר בעבודות שירות + פסילת ר.נ 3 שנים + פסילה על תנאי + מאסר על תנאי + קנס.
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, 8 חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית + קנס.
8394-01-15
נהיגה ללא ר.נ כלל וללא תעודת ביטוח.
התביעה דרשה:
 
8394-01-15
נהיגה ללא ר.נ כלל וללא תעודת ביטוח.
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה מעל שנה, מאסר בפועל, קנס גבוה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי.
התיק הסתיים בפסילה על תנאי+ -2000- שקלים קנס + פסילה על תנאי.
6230-05-15
נהגת חדשה הואשמה בגרימת תאונה, נהיגה רשלנית, התנהגות הגורמת נזק.
התביעה דרשה: התביעה דרשה 6 חודשי פסילה.
התיק הסתיים ב- פסילה על תנאי + קנס.
לקוח נהג אגד
פסילה של משרד הרישוי למשך 3 חודשים, צבירת 36 נקודות.
התביעה דרשה: פסילת רישיון נהיגה 3 חודשים.
במו”מ מול משרד הרישוי הוחלט לבטל לו לחלוטין את תקופת הפסילה .
12653-11-15
נהיגה בשכרות 400 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: התביעה ביקשה שנתיים פסילה + קנס + מאסר ע”ת + פסילה ע”ת.
חודש 1 פסילת רישיון נהיגה + קנס 1200 ש”ח.
3774-05-16
נהיגה במהירות 153 במקום 90 קמ”ש על ידי מכשיר הדבורה.
התביעה דרשה: רישיונו נפסל מנהלית על ידי קצין משטרה. התביעה ביקשה 6 חודשי פסילה + פסילה על תנאי+ קנס גבוה.
רישיונו הוחזר מיד, התיק הסתיים ב 800 ש”ח קנס.
563-09-15
מהירות 131 במקום 90 קמ”ש על ידי הממל”ז.
התביעה דרשה: רישיונו נפסל מנהלית על ידי קצין משטרה.
10 נקודות בוטלו – רישיונו הוחזר מיד, התיק הסתיים ב 1000 ש”ח קנס.
1223-01-15
לקוח משרדנו הואשם בתאונת דרכים עם נפגעים, נהיגה רשלנית, אי מתן זכות קדימה לפי תמרור 301 , גרימת חבלה.
התביעה דרשה: 6 חודשי פסיל רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנס.
התיק הסתיים ב – 1500 ש”ח קנס בלבד
7858-02-16
נהיגה במהירות מופרזת 146 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: חודשיים פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
850 ש”ח קנס
4406-04-16
שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה
התביעה דרשה: 1000 ש”ח קנס – 4 נקודות
500 ש”ח קנס – ביטול הנקודות
3394-05-16
עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף
התביעה דרשה: 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס
קנס 600 ש”ח – פסילה על תנאי.
5411-06-15
תאונת דרכים – פגיעה בהולך רגל במעבר חציה- נהיגה רשלנית – גרימת חבלה של ממש.
התביעה דרשה: 6 חודשי פסיל רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנס.
1500 ש”ח קנס + 45 ימי פסילת רישיון נהיגה.
8687-03-16
מהירות מופרזת 148 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס – 10 נקודות
קנס 750 ש”ח – 8 נקודות.
8710-12-15
עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף
התביעה דרשה: 4 חודשי פסילת רישיון נהיגה – פסילה על תנאי – קנס – 10 נקודות
קנס 1200 ש”ח – ביטול 10 נקודות
תת”ע 1790-04-13
לקוח ממשרדנו הואשם בנהיגה במהירות מופרזת של 158 קמ”ש במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה:
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום וקנס בלבד!
תת”ע 7501-04-13
לקוח ממשרדנו נהג חדש הואשם בעקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף
התביעה דרשה: 6 חודשי פסילה והוצאת רשיון נהיגה מחדש
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום כך שלא יצטרך להוציא רישיון נהיגה מחדש וקנס בלבד!
תת”ע 3568-08-13
לקוח במשרדנו הואשם הנהיגה בשכרות, 640 מיקרוגרם
התביעה דרשה: פסילה מעל שלוש שנים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, 4 חודשי פסילה, פסילה על תנאי, קנס.
תת”ע 4038-08-13
לקוח במשרדנו הואשם בנהיגה בשכרות, 360 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: שנתיים פסילת רשיון, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס
חודשיים פסילת רשיון בלבד!
תת”ע 3921-03-12
לקוח ממשרדנו הואשם בגרימת תאונה קשה עם רוכב אופניים, נהיגה בפסילה, נהיגה ללא תעודת ביטוח תקף.
התביעה דרשה: מאסר ממושך
חודש פסילה וקנס בלבד!
תת”ע 1846-03-12
לקוח במשרדנו הואשם בסירוב להיבדק בבדיקת שכרות
התביעה דרשה: שלוש שנות פסילת רשיון, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס
חודשיים פסילת רשיון בלבד!
דו”ח תנועה 14-1-1021449-2
שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה
התביעה דרשה:
ביטול הדו”ח!!!
תת”ע 11084-08-13
לקוח משרדנו נתפס בגין מהירות 115 במקום 90 קמ”ש בדרך עירונית .ללקוח היה תנאי בר הפעלה של 3 חודשי פסילה
התביעה דרשה: התביעה דרשה 5 חודשי פסילה
קנס של 250 ש”ח ללא נקודות
תת”ע 7258-11-13
לקוח ממשרדנו הואשם בסירוב להיבדק בבדיקת שכרות
התביעה דרשה: פסילה מעל שנתיים + קנס+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי.
כתב האישום בוטל!!!
תת”ע 10421-10-13
לקוח משרדנו הואשם בהסעת נוסעים מעל המותר + נהג חדש ללא מלווה.
התביעה דרשה:
כתב האישום בוטל!!!
תת”ע 2227-08-13
לקוחה ממשרדנו הואשם בגרימת תאונה, נהיגה רשלנית ,פניית פרסה תוך סיכון , גרימת נזק לרכוש ולאדם
התביעה דרשה: התביעה דרשה פסילה 3 חודשים, קנס ומאסר על תנאי
התיק הסתיים בקנס 750 ₪ .
מכון רפואי
לקוח משרדנו זומן למרב”ד עקב בעיות שינה ורישיונו נשלל לכל הדרגות .
התביעה דרשה:
עקב טיפול משרדנו בוטלה החלטת המרב”ד ורישיונו הוחזר לכל הדרגות.
תת”ע 6215-04-11
לקוחו משרדנו הואשם בנהיגה תוך שימוש בטלפון נייד
התביעה דרשה: קנס 1000 ₪ + 4 נקודות.
500 ש”ח קנס ללא נקודות
תת”ע 4277-10-12
לקוח משרדנו הואשם בנהיגה ללא רשיון נהיגה
התביעה דרשה: התביעה דרשה מאסר בפועל + קנס גבוה+ פסילה לתקופה ארוכה.
התיק הסתיים בפסילה על תנאי + קנס 500 ₪.
תת”ע 823-10-11
לקוח ממשרדנו הואשם בנהיגה בשכרות 295 מיקרוגרם
התביעה דרשה: פסילה מעל שנתיים + קנס
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום, שלושה חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית + קנס.
תת”ע 442-11-12
לקוח ממשרדנו הואשם בסירוב להיבדק ושכרות
התביעה דרשה: מאסר בפועל ופסילה מעל שנתיים.
התיק הסתיים ב תיקון כתב אישום +8 חודשי פסילה + קנס
תת”ע 7487-11-12
לקוח ממשרדנו הואשם בנהיגה בשכרות (פעם שניה ) 330 מיקרוגרם
התביעה דרשה: מאסר בפועל +פסילה מעל שנתיים+ קנס+ פסילה ומאסר על תנאי
התיק הסתיים בתיקון כתב אישום + 4 חודשי פסילה + קנס
פ”ל 5451-11-10
לקוח ממשרדנו הואשם בנהיגה ללא רישיון נהיגה (נהג לא מורשה), נהיגה בשכרות, נהיגה ללא פוליסת ביטוח
התביעה דרשה: התביעה דרשה מאסר בפועל + מעל שנתיים פסילה+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי + קנס
התיק הסתיים ב- 10 חודשי פסילה+ קנס.
תת”ע 8311-03-12
לקוח ממשרדנו נתפס בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה, אי ציות להוראת שוטרים, נהיגה באור אדום, אי ציות לחצי נתיבים, נהיגה נגד הכיוון
התביעה דרשה: התביעה דרשה מעל 3 שנות פסילה + מעל חצי שנה מאסר בפועל+ מאסר על תנאי+ פסילה על תנאי.
התיק הסתיים ב-12 חודשי פסילה + קנס.
תת”ע 4117-06-12
לקוחה ממשרדנו הואשם בגרימת תאונה, נהיגה רשלנית, אי ציות לתמרור תן זכות קדימה, גרימת נזק לרכוש ולאדם.
התביעה דרשה: פסילה 3 חודשים, קנס ומאסר על תנאי.
התיק הסתיים ב-3 חודשים פסילה על תנאי למשך שלוש שנים, קנס, 2000 ₪.
תת”ע 5310-12-12-12-12.
לקוח ממשרדנו הואשם בנהיגה בשכרות 360 מיקרוגרם.
התביעה דרשה: פסילה מעל שנתיים + מאסר על תנאי + קנס.
התיק בביטול כתב אישום!!!
תת”ע 5181-03-13.
לקוח ממשרדנו הואשם בגרימת תאונה, נהיגה רשלנית, אי ציות לתמרור תן זכות קדימה, גרימת נזק לרכוש ולאדם.
התביעה דרשה: פסילה 8 חודשים, קנס ומאסר על תנאי.
התיק הסתיים ב-6 חודשים פסילה על תנאי למשך שנתיים, קנס ₪1200.
תת”ע 1478-07-13.
לקוח ממשרדנו הואשם בעבירת מהירות 137 קמ”ש במקום 90 קמ”ש עם פסילה על תנאי מתיק קודם.
התביעה דרשה: פסילה בפועל של חודשיים + קנס.
800 ש”ח קנס
תת”ע 2659-08-13.
לקוח ממשרדנו הואשם בעבירת מהירות 140 במקום 90 קמ”ש
התביעה דרשה: פסילה בפועל של חודש + קנס.
התיק הסתיים ב- 900 ₪ קנס.

חדש באתר

צרו איתנו קשר