Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המדריך השלם לעבירות סלולריות

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

שימוש בטלפון נייד

המדריך השלם לעבירות פלאפון

רוצים לדעת מהי עבירת שימוש בטלפון נייד? מהו אי החזקת הגה בשתי ידיים? מה ההבחנה ביניהן? מה הסיכון שבשימוש בטלפון נייד בנהיגה? האם מותר להביט על צג מכשיר ניווט בעת הנהיגה? מהי הענישה הקבועה בחוק בגין עבירות אלו? במדריך זה נשיב לכל השאלות הקשורות בסוגיות אלו.

בשנים האחרונות נוצר רושם בקרב הנהגים כי הסחת הדעת היחידה שמסכנת את משתמשי הדרך היא עיסוק בטלפון נייד בעת נהיגה. ברור שרושם זה אינו נכון וישנם עוד הסחות דעת אחרות כגון שיחה עם נוסע והפניית מבט לכיוונים אחרים, עיון במסמכים, קריאת מפות ועיתון, גילוח או איפור ועוד הסחות אחרות שמסכנות חיי אדם לא פחות מאשר עיסוק בטלפון נייד בעת נהיגה. לאחרונה משטרת ישראל יצאה בפרסומים בהקשר לעבירות הסחות הדעת האחרות פרט לטלפון נייד שמסכנות את משתמשי הדרך.

בהקשר לפרסומים אלה חשוב להבהיר:

כי התקנה שמשטרת ישראל אוכפת היא לא תקנה חדשה, אלא קיימת שנים רבות בתקנות התעבורה. והיא תקנה של נהיגה בחוסר זהירות. במקרה של רישום דוח על השוטר להבחין בנהג שלאורך פרק זמן כלשהו שעסוק בפעולות אחרות כגון אלו שצוינו לעיל שמסיחות מנהיגה וממה שמתרחש בכביש. השוטר חייב לציין בדו"ח היכן היה ביחס לנהג שלכאורה ביצע את העבירה וכיצד בבירור הבחין בעבירה.

מכיוון שמדובר בתקנה של נהיגה בחוסר זהירות. תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה שעונש בגינה היא 500 ש"ח קנס + 6 נקודות. חשוב מאד להתייעץ עם עו"ד תעבורה מומחה שיבחן היטב את הדו"ח במטרה לבחון אפשרות לבטל את הדו"ח או את הנקודות.

חובת החזקת הגה או כידון בשתי ידיים

על פי התקנות, נוהג רכב בעת שהרכב בתנועה חייב להחזיק הגה (או כידון) בשתי ידיים אלא אם כן נדרשת פעולה כלשהי לצורך נהיגה.

להלן תקנה 28(א) לתקנות התעבורה:

נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

האם מותר לי לאכול, לשתות, לעשן בעת נהיגה?

פעולות אכילה, שתיה, עישון וכו.. בעת שהרכב בתנועה, הן לא לצורכי נהיגה, ולכן הן אסורות ע"פ התקנות.

מהו שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה?

על פי תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה חל איסור לאחוז,להשתמש בטלפון קבוע או נייד ע"י נהג, בעת שהרכב בתנועה אלא באמצעות דיבורית.

כמוכן חל איסור גם על קריאה או שליחת מסרון.

להלן תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה:

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון ( s.m.s )

כעת השאלות הן:

מהו שימוש בטלפון?

התקנה קובעת כי אסור להשתמש בטלפון קבוע או נייד בעת שהרכב בתנועה במטרה לגרום לנהג להיות מרוכז בנעשה בכביש בעת שרכבו בתנועה.

לאור זאת רוב בתי המשפט לתעבורה קבעו בפסיקות רבות כי שימוש בטלפון כולל כל שימוש כגון: אחיזת הטלפון, דיבור , צפייה בצג המכשיר לכל מטרה ועוד….

כאן המקום להבהיר כי ישנם מקרים מעטים ששופטים עושים פרשנות מקלה של התקנה ומגדירים שימוש רק כדיבור באמצעות הטלפון.

השורה התחתונה היא שאין הלכה פסוקה של בית המשפט העליון וכל שופט יכול לבצע פרשנות של התקנה לפי ראות עיניו.

מהו טלפון?

על פי התקנה – "טלפון" – הוא מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

האם מירס נחשב לטלפון?

על פי ההגדרה הקבועה בתקנה – כן.

מדוע מותר לשוטרים לדבר במכשיר קשר בעת נהיגה?

תקנה 32 לתקנות התעבורה קובעת כי מותר לשוטר בעת נהיגה לעבור על כל תקנות התעבורה, לצורך מילוי תפקידו, ואלמלא כך לא היה מצליח לבצע תפקידו. כחלק מתפקידו של שוטר הוא חייב לקבל ולהעביר דיווחים באופן שוטף. לא ייתכן בכל פעם שהוא מנסה להעביר דיווח, הוא יעצור את רכבו בצד הדרך.

מהי דיבורית?

על פי התקנה – "דיבורית" – היא התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

האם אני יכול לאחוז בטלפון, או להניח אותו על מושב הרכב לשוחח בדיבורית קבועה?

ניתן לראות כי התקנה אוסרת אחיזה של טלפון ביד בעת נהיגה, ואם השימוש הוא בטלפון נייד, הטלפון חייב להיות מונח במקום יציב שמונע את נפילתו בעת נהיגה.

מתי נחשב רכב, בתנועה? 

רכב בתנועה , זה רכב שבמצב נסיעה, ולא עמידה. בית המשפט המחוזי הגדיר רכב בתנועה גם רכב שעומד ברמזור באור אדום וממתין לאור ירוק.

פסיקה זו של בית המשפט המחוזי הינה פסיקה מנחה ואינה מחייבת בתי משפט שלום.

במילים אחרות ייתכן כי בית משפט אחד יקבע כי אם נהג השתמש בטלפון בעת שרכבו עמד ברמזור הוא נהג שביצע עבירה בהתאם לפרשנות זו של בית המשפט המחוזי, ובית משפט אחר יקבע כי הוא לא עבר עבירה כי רכבו עמד בעת שהשתמש בטלפון.

מתי ניתן להאשים נהג בשימוש בטלפון בעת נהיגה?

ע"מ להאשים נהג בשימוש בטלפון נייד בעת נהיגה, חובה נהג ישתמש בטלפון (כפי שהוגדר) בעת רכבו בתנועה (כפי שהוגדר).

בהלכה האחרונה שנקבעה ע"י בית המשפט העליון (רע"פ 6487/12, השופט אורי שוהם) שוטר שרושם את הדו"ח חייב לרשום את מספר הטלפון ותיאורו של המכשיר שבו השתמש הנהג.

במידה וחסרים פרטים אלה, וישנם כשלים נוספים ניתן יהיה באמצעות ייצוג נכון להביא לביטול הדו”ח או ביטול הנקודות.

האם מותר לי בעת נהיגה להביט על מסך של מכשיר ניווט?

התשובה היא שאין איסור בחוק להביט במשך של מכשיר ניווט, אולם חשוב לציין כי מדובר בהסחת דעת שטומנת בחובה סכנה למשתמשים בדרך.

האם מותר לי לצפות במסך טלוויזיה בעת נהיגה?

על פי תקנה 28א לתקנות התעבורה, אסור לנהג לצפות בכל מסך שהוא מציג תמונות נעות ברצף .

להלן תקנה 28א. תצוגה הנראית לנהג

(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

האם מותר למורה נהיגה להשתמש בטלפון בעת לימוד נהיגה?

אותם הכללים שחילם על נהג בעת נהיגה, חלים על מורה לנהיגה בהקשר שח שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה.

להלן סעיף 16 (ב) לפקודת התעבורה- מורים לנהיגה

(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה –

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג.

האם מותר לי לנהוג עם אוזניות? 

על פי התקנות קיים איסור להשתמש באוזניות בעת נהיגה ובעת חציית כביש על ידי הולך רגל שלאוזנו של הנהג או הולך הרגל אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת קולות אלא אם כן מדובר במכשיר שמיעה רפואי.

להלן תקנה 169 לתקנות התעבורה- איסור שימוש באזניות בדרך

לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.


האם מותר לי להשתמש באוזניה אחת?

ובכן לפני מספר שנים סוגיה זו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון אשר נאלץ לבצע פרשנות של התקנה. בית המשפט במקרה זה ביצע פרשנות תכליתית של תקנה וקבע כי מטרת התקנה היא למנוע מצב שבו אדם מנותק מנעשה סביבו בכביש. נהיגה או הליכה עם אוזניה אחת מונעת מצב כזה ולכן בית המשפט התיר נהיגה עם אוזניה אחת.


האם מותר לי להשתמש באוזניה אחת שהיא מחוברת לטלפון בעת נהיגה?

התשובה היא לא ברורה וחד משמעית, משום ש- מחד תקנה 28 (ב) לת"ת קובעת כי אין להשתמש בטלפון בעת נהיגה אלא באמצעות דיבורית שמותקנת ברכב, ומאידך פרשנות של תקנה 169 קובעת כי ניתן להשתמש באוזניה אחת המחוברת למכשיר להשמעת צלילים או קולות . הבעיה היא שאין הגדרה של מכשיר להשמעת צלילים וקולות . וכאן בית המשפט יצטרך להגדיר ע"פ ראות עיניו.

אם שופט יבצע פרשנות דווקנית של תקנה ישנו איסור מוחלט.

אם השופט יבצע פרשנות תכליתית ישנה סבירות שיתיר שימוש באפן זה.

ענישה- נכון למועד 01/2018

אי החזקת הגה בשתי ידיים:

בשנים האחרונות משטרת ישראל הוציאה את התקנה הזו מחוברת נוסחי האישום שבשימוש השוטרים. משמעות הדבר היא שלשוטר אין יכולת לאכוף תקנה זו . (כעניין של מדיניות)

שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה שלא באמצעות דיבורית: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות

שליחה או קריאת הודעת טקסט: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות

מורה לנהיגה שימוש בטלפון: הזמנה לדין + 8 נקודות

תצוגה הנראית לנהג: הזמנה לדין + 4 נקודות

נהיגה בחוסר זהירות : 500 ש"ח קנס + 6 נקודות

נהיגה עם אוזניות: 250 ₪ קנס + 0 נקודות

הליכה בכביש עם אוזניות: 100 ₪ קנס + 0 נקודות

עצה לנהגים

– נהג רכב שנוסע בדרך עירונית במהירות 50 קמ"ש, רכבו עובר מרחק של כ-14 מטרים בשניה.

– זמן ממוצע של חיוג ברצף הוא כ-8 שניות.

• יוצא כי נהג שמחייג מספר טלפון בעת נהיגה במהירות 50 קמ"ש בדרך עירונית הוא מנותק מהכביש לחלוטין, מרחק של יותר מ-110 מטרים .

– נהג רכב שנוסע בדרך בין עירונית במהירות 90 קמ"ש, רכבו עובר מרחק של כ-25 מטרים בשניה.

– זמן ממוצע של חיוג ברצף הוא כ-8 שניות.

• יוצא כי נהג שמחייג מספר טלפון בעת נהיגה בדרך בין עירונית במהירות 90 קמ"ש הוא מנותק מהכביש לחלוטין, מרחק של יותר מ-200 מטרים.

במרחקים אלה שנהג מנותק לחלוטין מהנעשה בכביש סביבו יכולות להיות הפתעות רבות בייחוד בדרך עירונית שהיא טומנת בחובה סכנות רבות. נהג שנוהג ברכב ולא מודע לנעשה לפניו מסכן את עצמו ואת המשתמשים האחרים בדרך.

יהיו נהגים שיאמרו כי הם לא מחייגים את כל הספרות ברצף אלא כל פעם ספרה אחת ובכך הם מקטינים את המרחק שבו הם לא מרוכזים בכביש. כאן המקום לציין כי אסור לנהג לא להיות מרוכז בכביש אף לא 1 מטר לפניו, זאת למען בטיחותו ובטיחות משתמשים אחרים בדרך.

השיחה עצמה גם היא מסוכנת אף באמצעות דיבורית, זאת משום שנהגים רבים מתמקדים בשיחה בטלפון ומאבדים ריכוז בכביש– לאור זאת מומלץ להמעיט ככל האפשר בשימוש בטלפון בעת נהיגה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע"י עורכי הדין גל מוטאי ושות' בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד תעבורה גל מוטאי ושות'

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין