Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המדריך השלם לחגורות בטיחות

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

המדריך השלם לחגורות בטיחות

רוצים לדעת מהי חובת חגורת בטיחות? באילו מקרים אין חובה לחגור? האם מותר להושיב ילדים במושב הקדמי? אם כן מהם התנאים לכך? מהו מושב בטיחות? מהו מושב מגביה? מהי הענישה?

שנת ייצור

סוג הרכב

מיקום החגורה

1969 ואחריה

פרטי/דו שימושי/מונית/רכב סיור/מסחרי אחוד עד 4 טון/אוטובוס זעיר

במושבים הקדמיים בלבד

1976 ואחריה

מסחרי בלתי אחוד

במושבים הקדמיים בלבד

1983 ואחריה

בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי

נקודות עיגון למושב האחורי

1987 ואחריה

פרטי/דו שימושי/מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב פרטי

בכל מושבי הרכב

1994 ואחריה

מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב מסחרי אחוד

בכל מושבים ברכב

1995 ואחריה

מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ומסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול

בכל מושבים ברכב

1998 ואחריה

אוטובוס זעיר

בכל מושבים ברכב

2003 ואחריה

אוטובוס למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רישיון קו ע"פ תקנה 386

בכל מושבים ברכב

כל השנים

רכב להסעת תלמידים

בכל המושבים ברכב

באילו דרכים ניתן לנהוג ללא חגורת בטיחות?

התשובה היא, שאין דרכים כאלו. חובה לחגור בכל דרך חגורת בטיחות.

להלן תקנה 83ב. חובת חגירה של חגורת בטיחות:

(א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי העניין.

האם מותר להניח חגורה מתחת ליד? 

החקיקה אינה משיבה לשאלה זו, אולם בתי המשפט קבעו במפורש כי חיגרת חגורה מתחת ליד אינה נחשבת לחגירת חגורת בטיחות ונהג במקרה זה יכול לקבל דו"ח.

מי חייב להניח חגורת בטיחות?

נהג + נוסעים ברכב ע"פ כמות החגורות שהותקנו ברכב.

מי האנשים שיכולים לקבל דו"ח בגין אי חגירת חגורת בטיחות?

הנהג יכול לקבל דו" על כך שהיה ללא חגורת בטיחות + על כך שנוסעים ברכב היו ללא חגורות בטיחות.

הנוסע יכול לקבל דוח על כך שהיה ללא חגורת בטיחות.

כמה נוסעים יהיו חגורים בחגורות בטיחות? 

על פי התיקון החדש החל משנת 2015 לא ניתן להסיע ברכב נוסעים ללא חגורת בטיחות כלל.

כמה נוסעים מותר לי להסיע ברכב פרטי? 

התשובה היא תלויה בסוג הרישיון הנהיגה שלך ומספר חגורות הבטיחות.

למשל: אם יש לך רישיון נהיגה מסוג B, אזי מותר לך להסיע נוסעים ברכב הפרטי עד 8 נוסעים במידה ויש חגורות לכולם- לא כולל נהג והנוסעים יושבים בביטחה.

למי מותר לנסוע ללא חגורות בטיחות ומתי? (פטורים מחגורות בטיחות)

83ג. פטור מחגורת בטיחות.

א. עובד בשירות הביטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו.

ב. חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה.

"נסיעה מבצעית" – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

ג. הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברישיון הרכב.

ד. אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(1) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(2) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(3) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ;

ה. הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי.

ו. הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור.

ז. מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

האם מותר להושיב תינוק במושב הקדמי?

ע"פ התקנה "לא ינהג אדם ברכב שמותקנות בו חגורות בטיחות, אלא אם כן הנהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או במושב בטיחות או במושב מגביה". –>( ע"פ תקנה זו ילד הוא עד גיל 8).

הסבר: ניתן להושיב תינוק החל מיום היוולדו במושב הקדמי של הרכב ובלבד שיהיה רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

חשוב לשים לב – ילד עד גיל שנה במושב הבטיחות חובה שגבו של מושב הבטיחות יהיה מופנה כלפי חזית הרכב.

נשאלת השאלה מדוע?

התשובה לכך היא נעוצה בעובדה כי מבנה הפיזיולוגי של התינוק אינו מספיק חזק על מנת להחזיק את ראשו של התינוק והוא עלול לשבור את המפרקת בעת בלימת חירום.

בגילאים 2-3 ניתן להפוך את מושב הבטיחות עם הפנים כלפי חזית הרכב – חובה לוודא עד מגיל 0-8 כי כרית האוויר לצידו של הנהג או מול הילד מנותקת ע"מ שלא יגרום נזק לילד בעת התאונה. (עדכון חדש 2015)

• המושב הבטיחות יכול להיות במושב הקדמי כאמור, וגם במושב האחורי.

האם מותר להושיב ילד מגיל 3 במושב הקדמי?

התשובה לכך היא כן. ניתן להושיב ילד במושב הקדמי מגיל 3 עד גיל 8 בתנאי שהוא רתום במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

האם מותר להושיב ילד מגיל 8 ואילך במושב הקדמי?

התשובה לכך היא חיובית. רק מומלץ לשים לב כי החגורה אינה יושבת על צווארו של הילד.

הסכנות באי חגירת ילדים:

מתוך ניסיוני במשטרת ישראל שנים רבות בתחום התעבורה, אומר כי מאד מסוכן להסיע ילדים ללא חגורות בטיחות ומושבים מתאימים כפי שקבוע בחוק. בעת תאונה ילד הופך ל"כדור" שנזרק בתוך הרכב, מקבל מכות חזקות וקשות, גם בתאונות עם עוצמה נמוכה, ולעיתים אף הוא שובר את חלונות הרכב ונזרק החוצה מהרכב ונהרג כתוצאה מחבטות אלו. אני בטוח שאף אדם לא היה רוצה שילדו ייפגע ולכן מאד מומלץ לשים לב ולהקפיד על חגירת ילדים.

ענישה ע"פ חוק במקרה של אי חגירת חגורת בטיחות: 

– נהיגה ללא חגורת בטיחות- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

– נוסע לא חגור- קנס 250 ₪ + 4 נקודות.

– נהג המסיע נוסע לא חגור (מעיל גיל 14)- קנס 250 ₪ + 2 נקודות.

– נהג המסיע נוסע לא חגור (בין הגילאים 8-14) – קנס 500 ₪ + 2 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל שנה במושב הקדמי שגבו אינו מופנה לחזית הרכב- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל שנה ברכב משנת 1983 ואילך במושב האחורי שגבו אינו מופנה לחזית הרכב- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

קנסות בגין הסעת ילדים ללא חגורות (גילאי 3-8): 

– הסעת ילד עד גיל 3 במושב הקדמי ללא מושב בטיחות – קנס חדש 1,000 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד עד גיל 3 במושב האחורי ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב בטיחות – קנס חדש 1,000 ₪ + 6 נקודות.

– הסעת ילד במושב הקדמי מגיל 3 עד 8 ללא מושב מגביה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע)– קנס חדש 750 ₪+ 6 נקודות .

– הסעת ילד במושב האחורי מגיל 3 עד 8 ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב מגביה – קנס חדש 750 ₪+ 6 נקודות.

– הסעת ילד במושב בטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר שלא נותק מנגנון הפעלתה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע)- קנס 250 ₪ + 6 נקודות.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע"י עורכי הדין גל מוטאי ושות' בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום התעבורה.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד תעבורה גל מוטאי ושות'

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין