Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ביטול דוח – הטעויות הנפוצות

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

ביטול דוח

קיבלתם דוח וגיליתם טעות של המשטרה?

חושבים שהטעות תביא לביטול הדוח? מומלץ לכל נהג לקרוא!

טעויות נפוצות שנהגים חושבים שיבטלו להם את דוח התנועה

עו"ד גל מוטאי

בלא מעט מקרים שוטרים עוצרים נהגים בגין עבירות תנועה ועקב חוסר תשומת לב או לחץ בעבודה עושים טעויות ברישום הדוח. חלק מהטעויות יכולות להביא לביטול הדוח וחלק מהטעויות ניתנות לתיקון ואין בכוחן להביא לביטול הדוח.

חשוב להבהיר שלא פשוט לבטל דוח תנועה ולא כל טעות סופר יכולה להביא לביטול הדוח. ישנן טעויות רבות שנהגים סבורים שיכולות להביא לביטול הדוח וכאשר פונים למרכז פניות נהגים בבקשה לביטול הדוח / להמיר את הדוח באזהרה, הם מקבלים תשובה שלילית.
במאמר זה נדבר על טעויות נפוצות של שוטרים ונסביר אילו מהטעויות לא יכולות להביא לביטול הדוח.


השוטר היה ללא כובע:

נהגים רבים סבורים כי שוטר חייב להיות עם כובע על ראשו בעת רישום הדוח ואם הוא היה ללא כובע זוהי עילה לביטול הדוח. חשוב להבהיר כי אין שום קשר בין חוקיות הדוח לבין העובדה האם השוטר היה עם או ללא כובע על ראשו בעת רישום הדוח. כלומר הדוח לא יבוטל אם שוטר היה ללא כובע ובמקרה זה ניתן מקסימום להגיש נגד השוטר תלונה והוא יעמוד לדין משמעתי בלבד ללא כל קשר לדוח.


השוטר טעה ברישום שם פרטי או שם משפחה:

השאלה היא אם השם הפרטי או שם המשפחה נרשמו בטעות באופן מוחלט או טעות באות אחת או שתיים. אם הטעות היא מוחלטת ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבדיקת הדוח ולבחון האם ישנן טעויות נוספות שמצטרפות לטעויות אילו ולבחון אפשרות לביטול הדוח. דמיה ומדובר בטעות רישום של אות אחת או שתיים, אין סיבה מוצדקת לביטול הדוח.
לפניה לקבלת ייעוץ : 050-2266882 עו"ד גל מוטאי


השוטר טעה ברישום מספר תעודת זהות / מספר רישיון נהיגה:

הטעות הזו היא קריטית יותר אולם השאלה היא האם הטעות היא במספר אחד או כל המספר שגוי. אם הטעות היא ספרה אחת וכל שאר הפרטים נכונים, קשה מאד לבטל את הדוח אולם אם כל המספר שגוי ראוי לפנות לבחינת הדוח כולו ואפשרות של ביטולו. טעות כזו יש בכוחה להביא לביטול הדוח אולם לא באופן מוחלט. במקרה זה רצוי להיוועץ עם עורך דין מומחה בכל מצב.


כתב ידו של השוטר אינו קריא:

רבים סבורים כי אם הם בעצמם אינם מצליחים לקרוא את הדוח ששוטר כתב זוהי עילה לביטול הדוח. במקרים אלה אפשר במסגרת 30 ימים ראשונים מיום קבלת הדוח להגיש בקשה למרכז לפניות נהגים לביטול הדוח ואם בבדיקת המשטרה יתברר כי אכן הטענה נכונה הדוח יבוטל. אם המשטרה לא ביטלה את הדוח ואתם סבורים כי החלטת המשטרה אינה נכונה ניתן במסגרת 90 הימים הראשונים מיום קבלת הדוח להגיש בקשה להישפט ולבחון את טענתכם בבית המשפט. מומלץ גם במצב זה להיעזר בעו"ד מומחה בתחום לקבלת ייעוץ משפטי.


כתובת הנהג אינה נכונה :

טעות בכתובת הנהג אינה מהווה עילה לביטול הדוח אלא אם הטעות מצטרפת לטעויות אחרות ששוטר עשה ברישום הדוח.


תאריך ושעת ביצוע העבירה אינם נכונים:

טעות כזו יכולה להביא לביטול הדוח בתנאים מסוימים כגון טעות מהותית (פערי זמן גדולים) והנהג יכול לספק אליבי מוצק שבעת רישום הדוח הנהג לא היה במקום העבירה. במקרה כזה ראוי לפנות לייעוץ עורך דין מומחה תעבורה לבחינת אפשרות של ביטול הדוח.


השוטר טעה בתיאור המעשה (סעיף האישום):

לעיתים לאחר רישום הדוח הנהג מגלה כי השוטר טעה ברישום תיאור המעשה (סעיף העבירה), במקרה כזה ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבחינת האפשרות לביטול הדוח. ביטול כזה לרוב יתאפשר כאשר סעיף האישום אינו תואם את נסיבות המקרה שהשוטר רשם או כאשר לנהג יש הוכחה חד משמעית כמו צילום שמעיד על כך שהנהג לא ביצע את העבירה המיוחסת.
לפניה לקבלת ייעוץ : 050-2266882 עו"ד גל מוטאי


השוטר טעה ברישום מספר הרכב :

כאשר שוטר רושם דוח ומוסר אותו ביד לנהג במקום העבירה, טעות ברישום מספר הרכב לבדה אינה יכולה להביא לביטול הדוח. כאשר טעות כזו מצטרפת לטעויות אחרות רצוי לפנות לעו"ד מומחה תעבורה לצורך בחינת אפשרות ביטול הדוח.


השוטר טעה ברישום צבע הרכב:

טעות כזו אינה עילה לביטול הדוח.


השוטר לא החתים את הנהג על קבלת הדוח:

בסיום רישום הדוח בדרך כלל השוטר מבקש מנהג לחתום על קבלת הדוח. אם השוטר ביקש והנהג סירב, זו אינה עילה לביטול הדוח. אם השוטר כתב כי הדוח "נמסר ביד" או "מסרב לחתום ונמסר ביד", אין עילה לביטול הדוח. אם במקום החתימה לא מצוין שום פרט, ראוי לפנות לעו"ד מומחה לבחינת אפשרות לביטול הדוח.


השוטר לא כתב את נסיבות המקרה:

צריך לבחון האם השוטר לא צירף מזכר או דוח פעולה בהמשך והם לא נמסרו לנהג. במקרה כזה מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לבחינת אפשרות ביטול הדוח.


השוטר טעה בסכום הקנס:

טעות זו אינה עילה לביטול הדוח. במקרים אלה צריך לפנות למשטרה (מרכז פניות נהגים) בבקשה לתיקון הטעות ולוודא תשלום של הדוח תוך 90 ימים מיום ביצוע העבירה.

לפניה לקבלת ייעוץ : 050-2266882 עו"ד גל מוטאי


השוטר לא כתב לפי מה הוא זיהה את הנהג:

במקרה כזה יש לבחון את כל הממצאים בדוח ומומלץ לפנות לעו"ד מומחה כדי לבחון טעויות נוספות לצורך בחינת האפשרות לביטול הדוח.


השוטר טעה בכתובת מקום העבירה:

טעות כזו יכולה להיות קריטית אם במקום העבירה קיים סימן או תמרור שבגינו נרשם הדוח. אם בכתובת מקום העבירה אין סימן או תמרור שבגינו נרשם הדוח, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה תעבורה שיבחן את כל הדוח. חשוב לציין כי אם העבירה תועדה באמצעות מצלמה, חשיבות הכתובת יורדת והתביעה בקלות יכולה לתקן את הדוח או את כתב האישום.


איך מבטלים דוח תנועה?

ישנם שני מקרים שחשוב להבחין ביניהם:
א) הגשת בקשה להישפט אשר מטרתה היא לאפשר לנהג להגיע לבית המשפט ולהוכיח את חפותו. בקשה כזו ניתן להגיש תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח.

ב) בקשה לביטול הדוח אשר מטרתה להביא לביטול הדוח באופן מוחלט ללא הליך משפטי. בקשה כזו ניתן להגיש תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.
את הבקשה ניתן להגיש באתר האינטרנט של משטרת ישראל או בדואר רשום לכתובת : משטרת ישראל

מרכז ארצי לפניות נהגים

ת.ד 120
פתח תקווה 49100


חשוב מאד להבהיר!

לא בכל מקרה ניתן לבטל דוח גם אם הטעויות הן קיימות, וגם הביטול אינו אוטומטי אלא חובה לצרף מכתב עם טענות נכונות ומתאימות לנסיבות המקרה שיהיה בכוחו לבטל את הדוח.

מומלץ תמיד לפנות לעו"ד מומחה תעבורה ולקבל את ייעוץ הנכון שיחסוך לכם עוגמת נפש, חשוב לציין שכשעו"ד נכנס לתמונה הסיכוי לביטול הדוח גדל משמעותית.

משרדנו גל מוטאי ושות' – מורכב מעורכי דין אנשי משטרה (תובעים, שוטרי תנועה, מדריכים בבית הספר לשוטרי, בוחני תאונות) עם ניסיון של עשרות שנים בתחום התעבורה ונשמח להעניק לכם את השירות המקצועי והאמין ביותר עם מחירים הוגנים.

טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ:
0502266882 –

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד תעבורה גל מוטאי ושות'

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין