צריך ייעוץ מיידי ומקצועי? מלא פרטיך ונחזור אלייך בהקדם:

המדריך השלם לשיטת הניקוד

המדריך השלם לשיטת הניקוד
איך הנקודות משפיעות על הרישיון שלכם?
אתם רוצים לדעת מהי שיטת הניקוד? איך היא משפיעה על רישיון הנהיגה שלכם? כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה? מתי "ייעלמו" לכם הנקודות, מהם התנאים לכך? מתי ייפסל רישיון הנהיגה שלכם ולמשך כמה זמן? מהי זכות השימוע?

הגעתם למקום הנכון!
לצורך מתן תשובות לשאלות אלו פנינו לעורכי דין המתמחים בדיני תעבורה, גל מוטאי מדריך לשעבר בבית הספר הארצי לשוטרים ובלהה מצגר.

נתפסת ע"י שוטר וקיבלת קנס או הזמנה לבית המשפט, לאחר מכן בפעם הראשונה שילמת קנס או נפסלת מלהחזיק ברישיון נהיגה? הסיפור שלך עדיין לא הסתיים, זאת משום שהמדינה מתחשבנת איתך פעמיים. בפעם השנייה יש לך נקודות וצריך להיות מודעים לכך, שכן החשבון השני יותר כואב.

מהי שיטת הניקוד?
שיטת הניקוד היא המצאה ישראלית להרתעה ופיקוח על נהגים סדרתיים שמבצעים עבירות רבות.
באמצעות השיטה המדינה נוקטת באמצעים מנהליים (ולא משפטיים) לשלול לנהגים רישיונות נהיגה ולכפות עליהם לבצע אמצעי תיקון שיקטינו את כמות העבירות שמבוצעות על ידם, ואת מספר תאונות הדרכים שבהן הם מעורבים. כעת איני מביע דעה כלשהי על הצלחת השיטה וחוקיותה, אם כי עשיתי כן בעבר במאמר אחר שפורסם באתר מאקו.

קיבלתי דו"ח, מתי יירשמו לחובתי הנקודות בגינן?
השאלה היא, איזה דו"ח קיבלת?
א. אם קיבלת אזהרה - אין בגין דוחות אזהרה נקודות כלל.
ב. אם קיבלת דוח קנס - ביום תשלום הקנס.
ג. אם קיבלת קנס וביקשת להישפט - ביום ההרשעה בבית המשפט, אם הורשעת.
ד. אם קיבלת קנס ולא שילמת את הקנס, ולא ביקשת להישפט - בתום 90 ימים מיום קבלת הקנס.
ה. אם קיבלת הזמנה לדין - ביום ההרשעה ע"י בית המשפט.
ו. אם הוגש נגדך כתב אישום על תאונת דרכים - ביום ההרשעה בבית המשפט (יירשמו הנקודות רק בגין סעיף האישום החמור ביותר באותו כתב האישום).

* חשוב לציין כי אמנם הנקודות נכנסות לתוקף במועדים שצוינו לעיל, אולם התקופה נספרת מיום ביצוע העבירה.

כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה?
את התשובה לכך ניתן למצוא בתוספת השישית לתקנות התעבורה, או   ב - אתר משרד התחבורה

מהם אמצעי התיקון הקבועים לצורך מחיקת נקודות?
- קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.
- מבחן עיוני בנהיגה.
- מבחן מעשי בנהיגה.
- פסילה של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד מילוי תנאים שקבע רשות הרישוי.
- בדיקות רפואיות במכון הרפואי.

איך מודיעים לי על ביצוע אמצעי התיקון?
- ההודעה נשלחת בדואר רשום לכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה או תימסר אישית לידי הנהג.

- מהיום שבו נשלחה ההודעה בדואר הרשום ישנה חזקה שקובעת כי יראו את ההודעה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה. אלא אם הנהג הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

- אם נמסרה הודעה אישית לנהג (לא באמצעות דואר רשום) על פסילת רישיון הנהיגה, יראו את הנהג כמי שיודע על הפסילה והפסילה תיכנס לתוקף 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

חשוב לדעת: הפסילה תחל בתום 30 ימים מיום מסירת ההודעה, אולם לא סופרים את ימי הפסילה כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיונו במשרד הרישוי.


מתי יימחקו לי הנקודות? (מתי יפוג תוקפן של הנקודות?)
- אם לא צברת יותר מ- 10 נקודות במשך שנתיים – קיים תנאי אחד למחיקת הנקודות, הנקודות יימחקו תוך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

- אם צברת בין 12-20 נקודות במשך שנתיים - קיימים שני תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר מבחן סיום בהצלחה.

- אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים - קיימים שני תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר מבחן סיום בהצלחה.

- אם צברת 22 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים - קיימים שני תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
ג. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ד. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

- אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של שנתיים - קיימים שלושה תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

- אם צברת 24-34 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים - קיימים שלושה תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.

- אם צברת 36 נקודות ויותר – קיימים שלושה תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים + עמידה בהצלחה במבחן תיאוריה. (ניתן להיבחן בבחינות עיוניות גם בתקופת הפסילה).

אם תוך 6 שנים מתאריך ביצוע העבירה האחרונה שבגינה נפסלת בפעם הראשונה, למשךשלושה חודשים (כלומר בגין הגעה לצבירה של 36 נקודות קודמות), הגעת לצבירה של עוד 36 נקודות נוספות (כלומר 72 נקודות) – קיימים הפעם ארבעה תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:

א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים + ביצוע טסט ותיאוריה מחדש.
ד. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


מתי ניתן להחיות נקודות?
חדלו הנקודות מלהיות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של הנהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך תקופות הצבירה כפי שצוין לעיל, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ע"פ הכללים כפי שצוינו לעיל.
לדוגמא: הנהג הגיש בקשה להישפט והורשע מספר שנים לאחר מכן. במצב זה נקודות אלו יכולות להחיות מחדש את הנקודות שפקעו תוקפן, ויחולו עליהן הכללים כפי שצוינו בפרק "מתי יימחקו לי הנקודות".

למי עלי לפנות ע"מ לבדוק את מצב הנקודות אשר צברתי?
ניתן להתקשר ל- 5678* ולבקש תדפיס ניקוד אשר נצברו לחובתך, ותקבל את הפירוט בדואר תוך מספר ימים.
ניתן גם לפנות באופן אישי לסניף של משרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך ולקבל תדפיס ניקוד במקום.

מומלץ ליזום התקשרות לטלפון : 0529998822 על מנת להירשם לקורסים.
כאן המקום לציין כי באם אתם נדרשים לקורסים או אמצעי תיקון אחרים, הנקודות שנצברו לחובתכם יישארו תקפות כל עוד לא ביצעתם את הקורסים הנדרשים או את אמצעי התיקון האחרים שנדרשתם לעשות .

מה קורה כשמגישים נגדי כתב אישום ובו קיימים כמה סעיפי אישום?
במקרה זה תרשם הנקודות בגין העבירה החמורה ביותר באותו כתב האישום.

מהי התליית רישיון נהיגה ?
- ע"פ ההלכה התליית רישיון נהיגה, היא שווה לפסילת הרישיון עם כל המשמעויות. התליה היא כלי שמאפשרת לרשות הרישוי לאכוף/ לכפות על נהגים שמסרבים לבצע את הנדרש ע"פ החלטות משרד הרישוי.

מה אני עושה כשאני מקבל ממשרד הרישוי הודעה על התליית רישיון הנהיגה?
ע"פ התקנות:
- אם חלפו 6 חודשים מיום שהנהג קיבל הודעה על ביצוע אמצעי תיקון והנהג לא ביצע, רשאי משרד הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה שלו.
נהג שקיבל הודעה כאמור יפקיד את רישיונו תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה- הרישיון יחודש לאחר שיבצע את אמצעי התיקון שהוטל עליו .

בפועל:
- עליך לבדוק בהודעה מה נדרש ממך לעשות.

- אם נדרש ממך לבצע אמצעי תיקון מסוג קורסים בנהיגה נכונה, עליך להירשם לקורס שהינך נדרש, ומייד לאחר מכן להגיע למשרד הרישוי עם מסמך המאשר הרשמה לקורס ע"מ לבטל את ההתליה.


האם אני יכול להשפיע על ההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה שלי?
- נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון מסוג פסילה, רשאי לפנות בכתב למשרד הרישוי תוך 30 יום מיום ההודעה בבקשה לקבוע מועד להשמעת טענותיו.

- פנה הנהג כאמור בד"כ דוחים את מועד תחילת הפסילה בחצי שנה.

- בתום 45 ימים או לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את ההחלטה לעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. החליט רשות הרישוי שאמצעי התיקון יהיה מסוג פסילה, תודיע לו על מועד שבו תחל הפסילה.

מה אני אמור לטעון בעת שימוע?
חשוב להבהיר שזכות השימוע במקרה זה היא ריקה מכל תוכן, מהסיבות הבאות:
א. אין סמכות לפקיד ברשות הרישוי שלא לפסול את רישיון הנהיגה שלכם.
ב. רשום בתקנות כי רשות הרישוי רשאית מנימוקים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון שונה מפסילת רישיון הנהיגה.
ג. הנימוק היחידי נכון להיום שיכול להשפיע על ההחלטה, הוא האם יש נכה על כיסא גלגלים במשפחה הקרובה של הנהג שזקוק לסיוע מהנהג שרישיונו עומד להיפסל (גם אז, תקופת הפסילה תקוצר ולא תתבטל לחלוטין).

- רישיונו של נהג מהווה אמצעי פרנסתו אינו מהווה נימוק מיוחד שלא לפסול את רישיון הנהיגה.

כיצד ניתן לערער על החלטות משרד הרישוי בעניין שיטת הניקוד?
ערעורים על החלטות משרד הרישוי יישמעו בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים. סיכויי הצלחה בערעורים אלה הם מאד נמוכים (לדעתי זאת משום שבתי המשפט כעניין של מדיניות החליטו שלא לפתוח את ה"סכר" להגשת ערעורים ולא להציף את בתי המשפט.)